treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
Witen - rewers; Moneta z gryfem i gotycką literą B. Na awersie gryf w lewo. Na rewersie tarcza herbowa z gotycką literą B na długim krzyżu. W otoku MONE-NOVA-STET-IN 1504 (moneta nowa Szczecina).

Witen

mennica Szczecin (około 1176-1754)

1504

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Moneta z półpostacią księcia Bogusława XIV na awersie.

Talar

Tabbert, Gottfried

1629

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Szeląg - Ujęcie awersu. Moneta z gryfem na awersie.

Szeląg

Bogusław X, książę pomorski

1492

Muzeum Narodowe w Szczecinie

3 fenigi (witen) - awers; Na awersie wspięty, ukoronowany gryf z uniesionym mieczem w prawej łapie. U góry w półłuku skrót napisu K·S·P·L·M (Königlich Schwedisch-Pommersche Land-Münze)

3 fenigi (witen)

Olthof, Adolf Friedrich von

1792

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Szerf - awers; Miedziana moneta księcia Jana Fryderyka z napisem i gryfem. Na awersie napis w trzech wierszach ⁎I⁎F | H⁎Z⁎S | P⁎ō (Jan Fryderyk, książę szczecińsko-pomorski).

Szerf

Jan Fryderyk, książę szczeciński i wołogoski

1591

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Półszeląg - rewers; Srebrna moneta księcia Jana Fryderyka. Na rewersie krzyż z rugijską tarczą herbową. W tarczy przedstawienie półlwa na murze, a nad nią jabłko królewskie i wartość 6 – 4. W otoku napis: AVXILIVM MEVM skrzydło orła A DOMI 1594 (Pomoc dla mnie przyjdzie od Pana).

Półszeląg

Westpfahl, Gregor

1594

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/16 talara - Ujęcie rewersu. Moneta z wielowierszowym napisem na rewersie. Na rewersie napis w 7 wersach. Pod napisem sygnatura żołędzia między rozetkami.

1/16 talara

Puls, Hans

1622

Muzeum Narodowe w Szczecinie

dwutalar medalowy - Ujęcie awersu. Na awersie książę w zbroi z pałką w prawej dłoni na rozpędzonym koniu w prawo. Poniżej w tarczy gryf z mieczem i Biblią w prawo. Z lewej strony tarczy inicjały GT. W otoku napis.

Dwutalar medalowy

Tabbert, Gottfried

1635

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/48 talara (szeląg) - awers; Na awersie ukoronowany gryf w lewo, trzymający w łapie miecz uniesiony do góry. Sylwetka gryfa w dużej mierze spłaszczona przez kontrasygnaturę postawioną na rewersie. W liniowym otoku napis: CAROLUS·XI·D·G·REX·SUEC·D·S·P (Karol XI z łaski Bożej król Szwecji, książę szczecińsko-pomorski)

1/48 talara (szeląg)

Arensburg, Johann Leonhardt

1691

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Szeląg podwójny - awers; Na awersie ukoronowany gryf w lewo, trzymający w łapie miecz uniesiony do góry. W perełkowym otoku napis: CAROL:GVST·D:G·REX·S·D·P (Karol Gustaw z łaski Bożej król Szwecji, książę pomorski).

Szeląg podwójny

Bütkow, Ulryk

1656

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 19 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd