treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
Naczynie gliniane - Ujęcie przodu; Puchar z niewielkim, czworokątnym czopem (uchwytem), zdobiony na szyjce pasmem odcisków sznura, złożonym z 11 regularnych linii. Zrekonstruowany, uzupełniany gipsem barwionym

Puchar zdobiony

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ceramika, naczynie - Ujęcie z przodu; Naczynie szerokootworowe w formie wazy o wydętym brzuścu, z uchami (zapewne czterema) u dołu szyjki, niezdobione. Powierzchnia przecierana wiechciem. Zrekonstruowana na podstawie zachowanego fragmentu, w znacznej części uzupełnione dobarwianym gipsem

Naczynie wazowate

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie gliniane - Ujęcie z przodu; Puchar o formie moździerzowatej z niemal pionowymi ściankami i lekko rozchylonym wylewem, zdobiony w części środkowej i górnej trzema dookolnymi pasmami ukośnych odcisków zamkniętych pomiędzy pojedynczymi liniami poziomymi. Ornament wykonany jest pięciozębnym narzędziem (grzebieniem).

Zdobiony puchar moździerzowaty

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ceramika, naczynie - Ujęcie z przodu; Puchar o łagodnie wychylonej na zewnątrz szyjce, zdobionej w dolnej części dookolnym pasmem złożonym z 6 rzędów drobnych odcisków sznura oraz linią drobnych nakłuć w technice ściegu bruzdowego poniżej krawędzi. Naczynie zrekonstruowane z fragmentów, uzupełnione dobarwionym gipsem. Barwa jasnobrązowa. Powierzchnia nieumiarowo zagładzona

Puchar zdobiony

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie gliniane - Ujęcie z przodu; Puchar o łagodnie esowatym kształcie, zdobiony na szyjce dookolnym pasmem odcisków sznura złożonym z 6 rzędów o nieumiarowym (falującym) przebiegu (ostatnie, najniższe pasmo jest przerwane w jednym miejscu) podkreślonym u dołu dookolną linią przecinkowatych odcisków, z brzuścem chropowaconym na powierzchni zewnętrznej. Dno uszkodzone (brak powierzchni zewnętrznej). Naczynie wyklejane (górna partia).

Puchar zdobiony

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie gliniane - Ujęcie z przodu; Puchar o kształcie esowatym z krotką szyjką, zdobiony na szyjce dookolnymi pasmem odcisków sznura złożonym z 3 linii oraz poniżej nasady brzuśca podobnym pasmem, z którego zwieszają się ukośnie wypełnione trójkąty.

Puchar zdobiony

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie gliniane - Ujęcie z przodu; Puchar o kształcie esowatym, zdobiony na szyjce dookolnymi pasmami odcisków sznura, złożonymi z 4 grup odcisków zwielokrotnionych linii, podkreślonym od dołu dookolną linią drobnych nakłuć. Powierzchnia nierówna, niestarannie wyrównywana, ze śladami po wypadających w trakcie wypału dodatkach w masie garncarskiej. Nad dnem wywiercony wtórnie otworek. Naczynie rekonstruowane i uzupełnione barwionym gipsem.

Puchar zdobiony

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie gliniane - Ujęcie z przodu; Przysadzisty puchar o szerokim wylewie, zdobiony na szyjce czterema dookolnymi szeregami ukośnych, podłużnych odcisków, które tworzą pasma złożone z dwóch szeregów odcisków układających się w motyw rybich ości. Ukośnymi nacięciami jest zdobiona także krawędź wylewu.

Puchar zdobiony

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie gliniane - Ujęcie z przodu; Przysadzisty puchar o szerokim wylewie, zdobiony na szyjce czterema dookolnymi rzędami ukośnych, podłużnych odcisków, które tworzą pasma złożone z dwóch szeregów odcisków układających się w motyw rybich ości. Ukośnymi nacięciami jest zdobiona także krawędź wylewu.

Puchar zdobiony

nieznany

neolit

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie gliniane - Ujęcie z przodu; Dwuuche naczynie o formie zbliżonej do pucharka, niezdobione. Szyjka prosta. Para uszek zaczepiona symetrycznie nieco poniżej wylewu i na przejściu szyjki w brzusiec

Naczynie pucharowate

nieznany

neolit schyłkowy

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 25 obiektów

Kolekcje

1

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd