treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
Zrekonstruowany ceramiczny pucharek na cylindrycznej nóżce zakończonej kolistą stopką, ukazany z boku od strony uszka. Wyraźnie widoczne gładsze obszary zrekonstruowane i mocno chropowate po przepaleniu elementy oryginalne.

Skyfos

nieznany

160 — 210

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dzban ostro profilowany, z prostym, odgiętym na zewnatrz brzegiem podkreślonym rowkiem, ostro zaznaczonym załomem brzuśca i wyodrębioną stopką. Ucho dzbana jest taśmowate, kolankowato zgięte, z przewierconym kanalikiem. Ponad załomem brzuśca naczynie zdobione jest ornamentem blankowym, który tworzy para równolegle rytych linii wypełnionych dołkami. Całość ujęta górą i dołem w wątek linii rytej i rzędu dołków.

Naczynie

nieznany (garncarz)

Muzeum Narodowe w Lublinie

Miecz żelazny, obosieczny, bez strużyn. U podstawy trzpienia znajduje się krótki, prosty w przekroju czworoboczny jelec. Kolec prosty na końcu rozklepany. Miecz rytualnie zgięty.

Miecz

nieznany (autor)

Muzeum Narodowe w Lublinie

640/A/ML/4 - Fibula żelazna zachowana częściowo, pierwotnie kształu prawie prostokątnego. Grzebień zdobiony przy krawędziach linią i karbowaniem przy krawędziach bocznych. Kabłąk prosty, pochewka ukruszona.

Fibula

nieznany (autor)

Muzeum Narodowe w Lublinie

1626/A/ML - Grot dzirytu z zadziorami. Mały, żelazny, krótki grot dzirytu posiada szeroko rozstawione zadziory. Na krawędzi tulejki znajduje się trzeci zadzior. Tulejka jest niedokuta. Przedmiot ten jest najbliższy harpunom – narzędziom do połowu ryb – znanym z trzech grobów na cmentarzysku w Oblinie na Mazowszu, które datowane są na drugą połowę II w. n.e.

Grot dzirytu

nieznany (autor)

Muzeum Narodowe w Lublinie

Naczynie na nóżce, ostroprofilowane. Ucho taśmowate lekko odwinięte ku górze.

Naczynie

nieznany (autor)

Muzeum Narodowe w Lublinie

Miecz żelazny, jednosieczny, rytualnie zgięty. W górnej części głowni zdobienie ornamentem geometrycznym, typ D/2 wg Biborskiego.

Miecz

nieznany (autor)

Muzeum Narodowe w Lublinie

Naczynie wazowate, dwustożkowe z dwoma taśmowatymi uchami. Nad załomem brzuśca zdobienie w postaci linii rytych wypełnionych ukośnym kreskowaniem. Powierzchnia brunatna. Typ III/3 wg T. Liany.

Naczynie

nieznany (garncarz)

Muzeum Narodowe w Lublinie

Umbo stożkowate z wyokim tępym kolcem.
Żelazne umbo, czyli szczyt tarczy jest wraz z mieczem z miedzianą inkrustacją wyobrażającą Marsa i Victorię, grotami, okuciem drzewca i parą ostróg, częścią bogatego ekwipunku wojownika kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, odkrytego w grobie ciałopalnym na stanowisku archeologicznym w Podlodowie koło Tomaszowa Lubelskiego. Egzemplarz z Podlodowa posiada długi tępy kolec. Wyjątkowy jest sposób wykonania tej broni. Żelazna kopuła i kołnierz umba zostały bowiem pokryte warstwą miedzianej blachy, co ma walor estetyczny oraz świadczy o wysokim poziomie ówczesnej metalurgii.

Umbo

nieznany (autor)

201 — 210

Muzeum Narodowe w Lublinie

Tok brązowy stanowiący prawdopodobnie okucie drzewca oszczepu. Tok stanowi element wyposażenia ciałopalnego pochówku złożonego prawdopodobnie w popielnicy. Odkrycia dokonano w 1959 roku przypadkowo w czasie prac rolnych. Oprócz okucia, pochówkowi wojownika towarzyszyły: żelazne umbo, dwie ostrogi, trzy groty a także żelazny miecz z miedziana inkrustacją wyobrażającą rzymskich bogów. Pochowany na terenie obecnej wsi Podlodów wojownik należał do elity wojskowej przedstawicieli kultury przeworskiej.

Okucie

nieznany (autor)

201 — 210

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 12 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd