treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
aureus - Ujęcie awersu. Moneta z wizerunkiem cesarza na awersie i boginią Salus karmiącą węża na rewersie. Na awersie popiersie cesarza w zbroi i paludamentum w prawo. W otoku tytulatura: IMP CEAS L - VERVS AVG. Wokół obwódka z liści laurowych.

Aureus

Lucjusz Werus, cesarz rzymski

162 — 163

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ujęcie awersu. Denar Antonina Piusa wybity dla Faustyny I, żony cesarza. Powierzchnie nie są starte, wyobrażenia i napisy czytelne. Na awersie znajduje się popiersie cesarzowej Faustyny zwrócone w prawo, w ozdobnym welonie, włosy zaplecione. Wokół popiersia znajduje się napis DIVA FAUSTINA. Na rewersie umieszczono wyprostowana stojącą przodem postać Fortuny, bogini losu ludzkiego z głową zwróconą w prawo. W prawej uniesionej ręce bogini znajduje się glob ziemski. Po lewej stronie Fortuny widnieje natomiast wyobrażenie stojącego pionowo steru okrętowego będącego symbolem losu ludzkiego. W otoku rewersu znajduje się napis AETERNITAS.

Denar Antonina Piusa

nieznany

połowa II wieku

Muzeum Narodowe w Szczecinie

moneta; Srebrny antoninian Filipa I Araba - Ujecie rewersu. Srebrny antoninian Filipa I Araba. Moneta jest zachowana w dobrym stanie, zarówno wizerunki jak napisy na awersie i rewersie monety są czytelne.

Antoninian Filipa I Araba

nieznany

2. połowa III wieku przed naszą erą

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ujęcie rewersu. Denar Antonina Piusa. Powierzchnie są zachowane w różnym stopniu, ale wyobrażenia i napisy są w większej części czytelne. Na awersie monety znajduje się popiersie cesarza zwrócone w prawo. Głowa z brodą jest wyobrażona jako pozbawiona nakrycia, odwołuje się do przedstawień Cezara. Wokół popiersia, w otoku monety znajduje się napis IMP T AEL CAES HADRI ANTONINVS. Rewers monety jest bardziej starty. Zarówno wyobrażenie postaci jak i napis są częściowo nieczytelne lub nie zachowały się. Umieszczono na nim zwróconą w prawo stojącą postać Diany, bogini łowów, przyrody i płodności ubrana w chiton. W prawej opuszczonej ręce postaci znajduje się strzała, w lewej ręce uniesionej na wysokość głowy bogini trzyma łuk. W otoku rewersu znajduje się zachowany fragmentarycznie napis AVG PIVS P M TR P COS DES II.

Denar Antonina Piusa

nieznany

1. połowa II wieku przed naszą erą

Muzeum Narodowe w Szczecinie

naczynie gliniane - Ujęcie lewej strony. Niewielka gliniana waza o kulistym brzuścu i nieznacznie nachylonej do wnętrza szyjce. Wylew wazy jest zaokrąglony. Waza jest zdobiona ponad załomem brzuśca czterema dookolnymi liniami rytymi. Powierzchnia naczynia jest gładka, a barwa ciemnobrunatna. Typologicznie naczynie reprezentuje wazy grupy A grupy dębczyńskiej.

Waza zdobiona

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Srebrna moneta pomorska pół szylinga - Ujęcie awersu. Cienka moneta okrągła, o nieregularnych kształtach. W polu otoczonym perełkowym łańcuszkiem tarcza herbowa, a w niej dwugłowy orzeł. Nad tarczą trzy kropki w układzie trójkątnym. Napis na brzegu.

1/2 szeląga (półszyling)

1392

Muzeum Narodowe w Szczecinie

1/3 talara - awers; Na awersie popiersie króla w długiej peruce i wieńcu laurowy w prawo. Na zbroi paludamentum spięte na ramieniu. Pod popiersiem inicjały mincmistrza D.S. W otoku napis: CAROLUS XI D.G.REX SUEC.GOT.&VAN.&C. (Karol XI z łaski Bożej król Szwecji, Gotów i Wandalów, etc.).

1/3 talara

Syvertz, Daniel

1674

Muzeum Narodowe w Szczecinie

złota moneta - Ujęcie awersu.  Złoty solid Walentyniana III. Powierzchnie są starte. Moneta jest zapewne ostrogockim naśladownictwem wybitym w Rawennie. Na awersie widnieje popiersie cesarza w diademie i udrapowanej szacie zwrócone twarzą w prawa stronę. Wokół nieczytelny napis. Na rewersie postać cesarza stojąca przodem z krzyżem w prawej ręce i wyobrażeniem Victorii w lewej. Prawa stopa spoczywa na postaci węża z ludzką głową. Po obu stronach postaci cesarza znajdują się starte litery R i V, a pod stopami napis COMOB. W otoku monety figuruje napis VICTORIA AUGGG.

Solid Walentyniana III

nieznany

425 — 455

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie awersu. Moneta z półpostacią św. Lucjusza w zbroi i z regaliami w prawo na awersie.

2/3 talara

Balthasar Casutt

1690

Muzeum Narodowe w Szczecinie

gulden; 2/3 talara - Ujęcie awersu. Na awersie popiersie władcy w zbroi w prawo. W otoku napis.

Gulden; 2/3 talara

Dannies, Sigmund

1689

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 130 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd