treść serwisu

Ikonografia fotograficzna Lublina z lat 1890–1939 Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
Fotografia czarnobiała z widokiem Nowego Ratusza w Lublinie od strony ulicy Królewskiej. 
Widok zamykający perspektywę ulicy Królewskiej. W centralnej części klasycystyczny budynek z czterokolumnowym portalem i wieżą zwieńczoną herbem miasta Lublina z wizerunkiem koziołka. Nad wejściem napis „Magistrat”. W głębi po lewej kopuła kościoła p. w. Św. Ducha oraz kamienice przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Po prawej, przed kamienicą rząd rozłożystych drzew, pod którymi stoją zaparkowane dorożki konne. Po lewej fasady kamienic z szyldami. Na szerokim chodniku, oddzielającym od brukowanej ulicy, przechodnie.

Nowy Ratusz

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem na plac Łokietka, Bramę Krakowską i fasadę Nowego Ratusza w Lublinie. Na pierwszym planie wylot ulicy Krakowskie Przedmieście z przechodniami na chodnikach i jednym zaparkowanym wzdłuż drogi autem widocznym od tyłu. Brama Krakowska otynkowana, zegar wskazujący godzinę 11.00, obok niego po lewej stronie tabliczka informująca o temperaturze: + 24. Kamienice po obu stronach Bramy z licznymi szyldami lokali gastronomicznych, usługowych i handlowych. W prawym dolnym rogu widoczna lampa w formie podwójnej ozdobnej pastorałki. Pośrodku zdjęcia narożnik piętrowej kamienicy ze sklepem meblowym (ob. nieistniejącej). Po lewej stronie fragment kościoła pw. Św. Ducha i fasada Nowego Ratusza z portykiem kolumnowym i schodami do wejścia. Na portyku balkon, na murowanych słupkach balustrady donice z kwiatami. Przed Ratuszem i sklepem meblowym kilkumetrowe drzewka liściaste.

Brama Krakowska w Lublinie

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem ulicy Złotej w Lublinie z kościołem Dominikanów w głębi.
Ujęcie zamykające perspektywę ulicy Złotej od strony skrzyżowania z ulicą Rynek. W głębi centralnej części kadru widoczny renesansowy szczyt kościoła Dominikanów z malowidłem we wnęce przedstawiającym św. biskupa Stanisława, patrona świątyni. Za szczytem, wokół wieżyczki, wznosi się drewniane rusztowanie. Po lewej od wejścia rozłożyste drzewo. Z prawej strony widoczne fasady kamienic. Narożna kamienica „Pode Lwami” (Rynek 9) z figurką kamiennego lwa ustawioną na gzymsie oddzielającym parter od pierwszej kondygnacji. Poniżej lwa przeszklona uliczna latarnia oraz tablica urzędowa z nazwą ulicy. Z lewej strony fasady kamienic z balkonami z pnączami roślin. Na rogu fragment Kamienicy Lubomelskich (Rynek 8) z widocznym wmurowanym kamiennym gmerkiem z herbem Zadora. Otwarte skrzydła okien uchylone na zewnątrz. Po obu stronach brukowanej ulicy z bielonymi krawężnikami idący przechodnie (w tym Żyd w chałacie) odwróceni tyłem do obiektywu. Na pierwszym planie zaparkowany samochód osobowy z kierowcą (?) siedzącym na zewnątrz z nogami opartymi o krawężnik.

Ulica Złota

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała dawnej dzielnicy żydowskiej. Widać dwie młode kobiety i dziecko siedzące na murku pod balustradą na mostku przy ulicy Zamkowej nad Bramą Zasraną (ob. nieistniejącą) przy chodniku wyłożonym w jodełkę płytkami. Kobieta po prawej stronie uśmiechnięta, zwrócona do widza, z lekko kręconymi ciemnymi włosami, z lewą nogą założoną na prawej, w jednolitej kolorystycznie sukience i szmacianych podniszczonych butach, trzyma w rękach zwinięte w rulon papiery. Kobieta w środku, z bosymi stopami, ubrana w biało-czarną sukienkę we wzory geometryczne, w rozpuszczonych włosach, uśmiechnięta, mrużąca lewe oko, lewą rękę z pierścionkiem na palcu serdecznym ma ułożoną na prawym udzie, prawą zaś trzyma siedzącego obok małego chłopca. Dziecko z kręconymi włosami, ze wzrokiem zwróconym w lewo, w jasnej koszulce, trzyma w rękach kawałki jedzenia (chleba?); na nogach ma sandały. Po lewej stronie fotografii wejście do otynkowanego i pobielonego budynku. W lewym dolnym rogu fragment brukowanej ulicy i rynsztok.

Mieszkańcy dzielnicy żydowskiej w Lublinie

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem na Porta Sordida (Bramę Zasraną) w dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. 
Widok na nieistniejący miejski zaułek w dawnej dzielnicy żydowskiej. Ujęcie od strony biegnącej dołem ulicy Podzamcze w kierunku ulicy Szerokiej. Na pierwszym planie ukazany uliczny rynsztok. Powyżej, ogrodzona metalową poprzeczną barierą, ulica Zamkowa. W prawym dolnym rogu siedzące na bruku małe bose dziecko, patrzące się w stronę przejścia. Z prawej strony kadru i w tle zabudowania. Pod łukiem bramy sylwetki kilku postaci w cieniu. Jedna z kobiet w letniej sukience siedzi z kubkiem w dłoni na stosie porąbanego na opał drewna. Wokół otynkowana ściana. Nad bramą oparta plecami o balustradę, tyłem do obiektywu, postać mężczyzny.

Porta Sordida

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem targu przy ul. Świętoduskiej w Lublinie z kościołem Karmelitów w tle.
Teren targowiska miejskiego na Górce Świętoduskiej – między ulicami Świętoduską a Nową (obecnie Lubartowską). Na pierwszym planie stragany oraz piętrowe zabudowania jatek. Wokół tłum ludzi – sprzedawców i kupujących. W głębi widoczna bryła kościoła Karmelitów, zza której wyłania się wieżyczka zabudowań klasztornych. Po obu stronach świątyni rzędy kamienic z reklamami sklepów i zakładów usługowych.

Targ przy ulicy Świętoduskiej w Lublinie

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem panoramicznym miasta Lublina od strony ulicy Rusałka, z rejonu doliny rzeki Bystrzycy. Widoczne na pierwszym planie łąki, w oddali zabudowania ulic Narutowicza i Bernardyńskiej, m.in. wieża ciśnień na placu Bernardyńskim (ob. placu Wolności), kościół pobernardyński pw. Nawrócenia św. Pawła, wieża Nowego Ratusza, szczyt Bramy Krakowskiej, fasada Szkoły Handlowej Vetterów, pałac Sobieskich, Wieża Trynitarska, katedra lubelska.

Panorama Lublina od strony ulicy Rusałka

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem kościoła Dominikanów przy ul. Złotej w Lublinie. Ujęcie zamykające perspektywę ulicy Złotej. W centralnej części renesansowy szczyt kościoła Dominikanów z malowidłem przedstawiającym św. biskupa Stanisława, patrona świątyni. Za szczytem, wokół wieżyczki, wznosi się drewniane rusztowanie. Z prawej strony widoczna bryła dwupiętrowej kamienicy z balkonami oraz oknami na niskim parterze. Z lewej na fasadzie budynku oszklona latarnia uliczna oraz tablica urzędowa z nazwą ulicy. W głębi wejście do kościoła z wiszącą obok klepsydrą. Na lewo od wejścia ogrodzony żelazną balustradą niewielki parkan z rozłożystym drzewem. Nad portalem, na zwieńczeniu kruchty, malowidło z wizerunkiem relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Po obu stronach brukowanej ulicy z bielonymi krawężnikami stoją postacie.

Kościół Dominikanów

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała gmachu Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie (tzw. Szkoły Lubelskiej) przy ul. Spokojnej. 
Widoczny front budynku zamykającego perspektywę ulicy Ewangelickiej oraz fragment jednej ze ścian bocznych. Gmach wolnostojący, otynkowany, dwukondygnacyjny, kryty spadzistym mansardowym dachem ze szczytami i lukarnami po brzegach. Budowla o cechach architektury secesyjnej. Pośrodku widocznej od ulicy elewacji dwa rzędy prostokątnych okien, po trzy na każdym poziomie. Nad nimi, na poddaszu, w centralnej części owalne okno. Teren szkoły oddzielony od ulicy ogrodzeniem z metalowych pionowych, poziomych i giętych prętów przedzielonych murowanymi prostokątnymi filarami. Na szczytach słupków ozdobne elementy (m. in. w kształcie kuli). Brama wjazdowa łukowato zwieńczona. Po obu jej stronach symetrycznie rozmieszczone furtki. Przed wejściem dwie tablice urzędowe z numeracją budynku. Wokół dużo zieleni. W prawym dolnym rogu kadru dekoracyjnie przystrzyżony żywopłot.

Szkoła Lubelska

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem gmachu Wydziału Teologicznego Towarzystwa Jezusowego

Gmach Kolegium Bobolanum w Lublinie

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała przedstawiająca fasadę główną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dawne koszary rosyjskie) od strony alei Racławickich. Widoczny pobielony gmach jednopiętrowy z dwoma rzędami okien i fragmentem skrzydła wschodniego, do którego przylega murek sięgający do połowy pierwszego rzędu okien, w środkowej części, odsuniętej w tył w stosunku do flankujących ją ryzalitów, widoczne wejście pod półokrągłym sklepieniem. Nad wejściem pojedynczy metalowy balkon. Przed gmachem zaniedbany trawnik i fragment chodnika z płyt betonowych i częściowo z bruku. W lewym dolnym rogu i w oddali po prawej stronie widoczne dojścia do gmachu od strony alei.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała z widokiem narożnego budynku Banku Polskiego na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście i 3 Maja w Lublinie. 
Zabudowa będąca częścią dziewiętnastowiecznego kompleksu Komisji Obwodu Lubelskiego. W centrum dwukondygnacyjny, otynkowany budynek dawnej Komory Celnej, kryty spadzistym dachem, z wejściem z poziomu ulicy. Na elewacji tablice informacyjne z nazwą instytucji mającej siedzibę w gmachu. Na szczytach widoczne fragmenty dekoracji. Z prawej strony kadru wysokie rozłożyste drzewo, pod którym stoi zaparkowana dorożka konna. Obok drzewa uliczna latarnia. Na chodnikach tłum przechodniów. Z lewej strony, na pierwszym planie, stoją dwaj mężczyźni w ciemnych garniturach. U dołu fotografii widoczna brukowana nawierzchnia. Ujęcie wykonane od strony rozwidlenia ulic Krakowskie Przedmieście oraz 3 Maja.

Bank Polski

Poddębski, Henryk (1890-1945) (fotografik)

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 71 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd