treść serwisu

Mapy Lublina i Lubelszczyzny oraz plany nieruchomości (koniec XIX – 30. XX wieku) Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
Pełny tytuł:

Mapa Guberni Lubelskiej

Litografia i drukarnia A. Jarzyńskiego

1915

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/3911 - Plan nieruchomości Adama Wojdalińskiego obejmujący tereny nad rzeką Bystrzycą przy ulicach Zamojskiej, Rusałce, Miłej oraz Wesołej w Lublinie. Rozmieszczone na planie działki ponumerowane cyframi rzymskimi i oznaczone na kolorowo. W prawym górnym rogu tabela z wartościami opisującymi poszczególne działki. Widoczne ślady wpisywanych na karcie odręcznych obliczeń oraz szkiców ołówkiem. Na dwóch działkach przy ulicy Wesołej wpisano ołówkiem nazwiska właścicieli lub dzierżawców nieruchomości (?): „Michałowski” oraz „Wyględowska”. Przy tabeli odwrócony, mało czytelny, zapis ołówkiem:

Plan nieruchomości należących do Adama Wojdalińskiego

nieznana

1900 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/2385 - Okładka z szarej tekturki, na czterech kartkach spis: skorowidz ulic w mieście Lublinie, ważniejsze hotele, Instytucje państwowe i miejskie, szpitale i instytucje dobroczynne, zakłady naukowe i szkoły, kościoły i świątynie, teatry.
Mapa podzielona w poziomie na pola A – N, co pionie 1 – 16. Wielobarwna, zabudowa miejska w kolorze czerwonym, cmentarze, ulice, tereny wojskowe i sportowe – białym, parki w kolorze zielonym, łąki i tereny zalewowe rzek w kolorze błękitnym, pozostałe tereny – jasny brąz.

Plan Wielkiego Miasta Lublina

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/2227 - Plan miasta Lublina ułożony przez Witolda Cholewińskiego w 1912 r. Druk jednostronny, wielobarwny. Tytuł dwujęzyczny zamieszczony po lewej stronie karty (w języku rosyjskim; przekreślony niebieskim ołówkiem kopiowym) oraz po prawej (w języku polskim). Napisy różnym krojem i wielkością czcionki w kolorze czarnym. Nazwy ulic, dzielnic oraz obiektów po polsku. Tereny zabudowane oznaczone w kolorze jasnego brązu (różu?), nieruchomości czarnymi ukośnymi kreskami, tereny niezabudowane w kolorze jasnej zieleni. Wyróżniona linia biegu rzek oraz ujęcia wodne, a także linia toru kolejowego. Przy niektórych obiektach naniesione cyfry arabskie, podkreślone ciemnoniebieskim tuszem. Całość ujęta w prostą ramkę. Ucięta dolna część planu z legendą. W górnej części karty zaznaczony strzałką kierunek północy.

Plan m. Lublina

Księgarnia W. i J. Cholewińskich

1912

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/2226 - Chromolitografia w kolorach: szarym, beżowym, brązowym; rzeki i niebo w kolorze błękitnym. W centralnej części plan miasta, po bokach po dwie zabytkowe budowle lubelskie. Po lewej stronie planu fragment zabudowy wzgórza zamkowego, poniżej kamienica Konopniców w rynku Starego Miasta, po prawej stronie widok kościoła Św. Mikołaja i wzgórze zamkowe, poniżej sobór na Placu Litewskim. Tytuł planu w górnej części pośrodku, legenda u dołu mapy w dwóch kolumnach. Na planie zaznaczone ważne obiekty w mieście: zamek, kościoły, osiem z nich opisanych w legendzie.

Plan miasta Lublina

Hromolitografiâ Štadler' i Pattinot'

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/2059 - Mapa dotyczy spisu miejscowości i zaludnienia w powiecie lubelskim. Posiada marginesy z każdej strony. Na mapie nieliczne odręczne podkreślenia kolorowymi kredkami, na górnym marginesie cyfry ołówkiem. W prawej dolnej części przy granicy mapy wydrukowane cyfry: 10.IV.17 oraz 867.
Skala 1:75000.

Mapa sztabowa powiatu lubelskiego

Generalne Gubernatorstwo

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/1832 - Mapa w formie prostokąta, otoczona czarną ramką, na marginesach widoczne oznaczenia: 40° 50° LUBLIN, data 1914, w prawym dolnym rogu cyfra 12. Tereny zabudowane w kolorze jasnego brązu, niezabudowane w kolorze jasnej zieleni, rzeki – błękitu. Na marginesach odręcznie naniesione nazwy miejscowości poza mapą. Skala 1:200.000. Na górnym i dolnym marginesie pieczęć: Sarnicki. Mapę opracował F. Kotrtsch.

Mapa sztabowa województwa lubelskiego

Generalne Gubernatorstwo

1914

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/1830 - Mapa w kolorach zieleni i brązu. Otoczona cienką, czarna ramką, posiada duży margines. Tytuł mapy w osobnym polu w lewym górnym rogu. Mapa zawiera objaśnienia w języku rosyjskim. Legenda w formie paska kolorów z objaśnieniami w dołu mapy. Całość naklejona na tekturę koloru kremowego.

Mapa hipsometryczna miasta Lublina i okolic

Krzysztofowicz, N.

1898

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/1632 - Plan miasta Lublina opracowany w 1938 r. Druk jednostronny w kolorach czarnym i czerwonym. Tytuł, skala oraz informacja o wydawcy zamieszczone w lewej części karty różnym krojem czcionki. Poniżej w trzech kolumnach legenda zawierająca 91 opisów oznaczonych miejsc – zabytków, obiektów użyteczności publicznej, szkół, szpitali itp. (np. 1. Wieża Ciśnień (Nowa), 2. Szkoła Policyjna, 3. Dom starców i kalek […], 7. Szkoła Rzemieślnicza […], 28. Szpital Dziecięcy […]. 43. Teatr Miejski […], 48. Pomnik J. Kochanowskiego […], 90. Ośrodek zdrowia, 91. Kościół św. Teresy). Plan w skali 1:30000. Naniesione nazwy ulic, dzielnic oraz niektórych obiektów. Wyróżniona linia biegu rzek oraz trasy kolejowej. Kolorem czerwonym (liniami i cyframi arabskimi oznaczone podziały administracyjne). Całość ujęta w prostą ramkę. W p.d. rogu czerwonym kolorem mało czytelny nadruk nazwą drukarni (?).

Plan m. Lublina

Księgarnia W. i J. Cholewińskich

1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/1578 - Plan przedstawia miasto ograniczone ulicami - Obywatelską, Wyścigową, Betonową, Wapienną, Cmentarną, Alejami Racławickimi, Aleją Długosza, Snopkowską, Północną do Obywatelskiej. Na planie wyszczególniono, oznaczając numerami, budynki użyteczności publicznej oraz zakłady przemysłowe: 1. Kościół Katedralny, 2. Kościół Ewangelicki, 3. Zamek, (…) 20. Hotel „Victoria”. Ulice w kolorze czarnym, tereny wzdłuż ulic zaznaczone na jasny brąz, cmentarze i parki na zielono, rzeki na błękitno. U dołu z lewej strony naklejka na folii z podpisem. Plan opracował A. Krzyżewski.
Tytuł mapy w lewym górnym rogu, legenda w lewym dolnym rogu. Plan otoczony czarną, ażurową ramką z motywem kół w narożnikach. Oprawiony w drewnianą ramę i białe passe - partout, za szkłem.

Plan miasta Lublina

Litografia i drukarnia A. Jarzyńskiego

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/887 - Plan jednobarwny, tytuł w polu mapy. Legenda w lewej części mapy, w trzech kolumnach, otoczona ramką, zawiera spis obiektów: 1. Wieża Ciśnień (nowa), Szkoła Policyjna, 3. Dom Starców i kalek, (...) 85. Pływalnia, 86. Kościół Serca Jezusowego. Rzeki zaznaczono grubą, czarna linią. U dołu z lewej strony naklejka na folii z podpisem.
Skala 1:10000.

Plan miasta Lublina

Księgarnia W. i J. Cholewińskich

1936

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/744 - Mapa w języku niemieckim, tytuł w lewym górnym rogu. Legenda u dołu mapy, całość w czarnej, cienkiej ramce. Linią kropkowaną zaznaczono granice gmin. Poza granicami powiatu nazwy sąsiadujących powiatów: Puławy, Radzyń Podlaski, Chełm, Krasnystaw, Kraśnik. Mapa drukowana czarnym tuszem, zawiera nazwy najważniejszych miejscowości.
Skala 1:300000

Szkic powiatu lubelskiego

nieznana

1915

Muzeum Narodowe w Lublinie

Mapa sztabowa Galicji

Litografia i drukarnia A. Jarzyńskiego

1914 — 1918

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/742 - Mapa obejmuje obszar dawnego województwa lubelskiego. Legenda w języku polskim i niemieckim. Mapa barwna, legenda w prawej części mapy poza ramką, dodatkowe objaśnienia pod mapą. Mapa otoczona czarną ramką. Na mapie zaznaczono lasy, łąki, różne rodzaje architektury, różnej wielkości miasta. W polu marginesu umieszczono szereg objaśnień i rysunków.
Skala 1:300000.

Mapa sztabowa

nieznana

1936

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/740 - Mapa połączeń pocztowych dyrekcji poczt i telegrafu. Mapa w formie prostokąta otoczona podwójną czarną ramką. Tytuł w górnej części, legenda w polu ramki w prawym dolnym rogu. Rzeki i granica Dyrekcji P. i T. Lublin w kolorze niebieskim. Mapa obejmuje tereny od Częstochowy na zachodzie do miejscowości Korzec k. Międzyrzeca na wschodzie oraz od Stanisławowa na południu do Warszawy i Płocka na północy. Niektóre miejscowości podkreślone zostały odręcznie czerwoną kredką oraz zamalowane na czerwono pole litery „O” w wyrazie „pocztowych” w tytule mapy, naniesione drobne znaki na lewym marginesie mapy. 
Wydana nakładem urzędników oddziału komunikacyjnego Dyrekcji PT Lublin. Wykonał D. Stocki. Skala 1:750000.

Mapa połączeń pocztowych dyrekcji P. i T. Lublin

Stocki, D.

1929

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/739 - Mapa w języku polskim, kolorowa, tytuł i autorzy w lewym górnym rogu, objaśnienie znaków w prawym dolnym rogu. W obrysie województwa znajduje się 19 powiatów, granice każdego zaznaczono innym kolorem. Szczegółowe nazwy miejscowości naniesiono tylko w granicach województwa. Poza granicami  wypisane tylko niektóre miasta, nazwy sąsiadujących województw czarnym kolorem oraz powiatów czerwonym. Legenda w dwóch kolumnach w kolorze. Całość otoczona cienką, czarną ramką. 
Mapę opracował dr Stanisław Bryła i inż. Stefan Siła - Nowicki. Skala 1:3000000

Mapa Województwa Lubelskiego

Bryła, Stanisław

1924

Muzeum Narodowe w Lublinie

Litografia barwna. Siatka planu sklada sie z 56 pól: 7 pól w pionie A - G, 8 pól w poziomie 1 - 8. Kolorami zaznaczono różne obszary: różowy - zabudowa miejska, czerwony - ważniejsze obiekty, jasny błękit - łąki i tereny wsi, ciemna zieleń - ogrody i cmentarze. W osobnym polu w prawym dolnym rogu grunta wsi Dziesiąta. Podpisy dzielnic kolorem czerwonym. 
Skala planu 1:8400

Plan M. Lublina 1916

Litografia i drukarnia A. Jarzyńskiego

1916

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 20 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd