treść serwisu

Skarb monet XVI-XVIII wieku z Józefowa nad Wisłą Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
Aw. W tondzie ujętym pojedynczym otokiem liniowym ukoronowany krzyż kwiatowy ze zwieszającą się od niego odznaką orderu Złotego Runa. Po bokach dwa ukoronowane, splecione monogramy; AE. Legenda dookolna spięta na górze znakiem menniczym:
ALBERTVS.ET.ELISABET.DEI.GRATIA

Rw, W tondzie ujętym pojedynczym otokiem liniowym ukoronowana, wielodzielna tarcza herbowa, ujęta łańcuchem z odznaką orderu Złotego Runa. Legenda dookolna rozdzielona u góry koroną:
ARCHID.AVST.DVCES.B[V]RG.ET.BRAB.Z

Patagon Alberta i Izabeli

Bruksela

1598 — 1621

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W tondzie ujętym pojedynczym otokiem nieliniowym archanioł Michał trzyma w prawej ręce jabłko panowania, lewą przytrzymuje tarczę z herbem kantonu Zug. Postać anioła dzieli datę: 16 – 22; umieszczoną na osi poziomej. Legenda otokowa:
• MONETA.NO.CANTONIS.TVGIENSIS
Na zewnątrz przy obrzeżu pojedynczy otok sznureczkowy.

Rw. W tondzie ujętym pojedynczym otokiem nieliniowym ukoronowany, dwugłowy Orzeł. Korona wychodzi poza otok i rozdziela u góry legendę:
CVM.HIS.QVI.OD.ERAT.PACE.ERAM.PACI
Przy obrzeżu pojedynczy otok .

Talar

Zug

1622

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W tondzie ujętym podwójnym otokiem sznureczkowym popiersie księcia w profilu w prawo, z odkrytą głową, w zbroi, z mieczem w prawej dłoni – wspartym na ramieniu i skierowanym do góry, a z jabłkiem panowania w lewej dłoni. Legenda dookolna poprzedzona rozetką:
*AVGVSTVS.D:G.DVX.SAXONIE.SA.ROMA.IM

Rw. Wielodzielna tarcza herbowa zwieńczona trzema hełmami. Legenda otokowa rozdzielona na górze i na dole przez wizerunek: 
ARCHIMARS – CHAL.ET.ELEC
Na górze przy obrzeżu z prawej spleciony monogram HB, inicjały Hansa Bienera. Całość ujmuje pojedynczy otok ziarnisty.

Talar saski Augusta I

August I, elektor saski

1561

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W nieliniowym otoku rycerz w profilu w prawo z uniesioną przyłbicą, w zbroi. Postać w prawej ręce trzyma miecz, wsparty na ramieniu i skierowany do góry, a lewą ręką przytrzymuje tarczę z herbem miasta Kampen. Przedstawienie rozdziela datę: 16 – 62; umieszczoną na osi poziomej. Postać wychodzi poza otok i rozdziela legendę u góry i na dole:
MO.NO.ARG.CIVI – T – .CAMPENSIS. – .
Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Rw. W tondzie ujętym pojedynczym otokiem perełkowym ukoronowana tarcza z herbem Zjednoczonych Prowincji Niderlandów. Legenda otokowa spięta na górze znakiem menniczym:
CONCORDIA:RES:PARVAE:CRESCVNT
Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Srebrny dukat miasta Kampen

Kampen

1662

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W tondzie ujętym pojedynczym otokiem perełkowym herb miasta. W otoku legenda poprzedzona rozetką:
*MO:NO:CIVII:SANGALLENSIS*1621

Rw. W tondzie ujętym pojedynczym otokiem perełkowym ukoronowany, dwugłowy Orzeł. Legenda dookolna rozdzielona na górze przez koronę:
SOLI*DEO*OPT:MAX:LAVS*ET*GLORIA

Talar

Sankt Gallen

1621

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W tondzie ujętym podwójnym otokiem: liniowym i sznureczkowym herb miasta Bazylei rozdziela datę 16 – 21; umieszczoną na osi poziomej. W otoku napis: 
MONETA NOVA VRBIS BASILIENSIS
Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Rw. W tondzie ujętym podwójnym otokiem: liniowym i sznureczkowym Orzeł. W otoku napis:
DOMINE CONSERVA NOS IN PACE
Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Talar

Bazylea

1621

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Utrecht. Postać dzieli datę: 16 – 95; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna rozdzielona na górze i na dole wizerunkiem:
MO [N]O.ARG.PRO:CON – FOE.BELG.TRA.
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Znak menniczy oddzielony od legendy mieczem. Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna spięta u góry rozetką:
* CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Utrecht

1695

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Utrecht. Postać dzieli datę: 16 – 95; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna rozdzielona na górze i na dole wizerunkiem:
MO.NO.ARG.PRO:CON – FOE.BELG.TRAJ
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Znak menniczy, oddzielony od legendy mieczem. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna spięta u góry rozetką:
CONCORDIA.RES PARVAE CRESCUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Utrecht

1695

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Utrecht. Postać dzieli datę: 16 – 94; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna rozdzielona na górze i na dole wizerunkiem:
MO.NO.ARG.PRO.CON – FOE.BELG.TRA
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Legenda zakończona znakiem menniczym. Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna spięta u góry rozetką:
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Utrecht

1694

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Utrecht. Postać dzieli datę: 16 – 94; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna rozdzielona na górze i na dole wizerunkiem:
MO.NO.ARG.PRO.CON – FOE.BELG.TRA.
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Legenda zakończona jest znakiem menniczym. Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna spięta u góry rozetką:
CONCORDIA RES PARAE CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany?

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Utrecht

1694

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Utrecht. Postać dzieli datę: 16 – 93; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna rozdzielona na górze i na dole wizerunkiem:
MO.NO.ARG.PRO.CON – FOE.BELG TRA
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna:
CONCORDIA RES PARAE CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Utrecht

1693

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Utrecht. Postać dzieli datę: 16 – 93; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna rozdzielona na górze i na dole wizerunkiem:
MO.NO.ARG.PRO.CON – FOE.BELG.TRA
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Pomiędzy głową rycerza i mieczem znak menniczy. Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna:
CONCORDIA.RES.PARAE.CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Utrecht

1693

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Utrecht. Postać dzieli datę: 16 –74; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna rozdzielona na górze i na dole wizerunkiem:
MO.NO.ARG.PRO:CON – FOE.BELG.TRAJ
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Rw. W tondzie ujętym pojedynczym otokiem liniowym ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna spięta u góry rozetką:
CONCORDIA.RES.PARAE.CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Utrecht

1674

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Zelandia. Legenda dookolna rozdzielona na górze wizerunkiem, poprzedzona znakiem menniczym:
MO.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEEL
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. 

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji dzieląca datę 16 – 98, umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna:
CON.CORDIA.RES.PARVAE.CRESCUUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Middelburg

1698

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Zelandia. Legenda dookolna rozdzielona na górze wizerunkiem, poprzedzona znakiem menniczym:
MO.NO.ARG.PRO.CO[NFOE? B]ELG.COM.ZEL.
 Przy obrzeżu widoczny fragment nieliniowego otoku.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji dzieląca datę 16 – 94, umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna spięta u góry dwoma rozetkami, rozdzielonymi przez mały krzyżyk wieńczący koronę:
CON.CORD[I]A R[ES? P]ARVAE.CRESCUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Middelburg

1694

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Zelandia. Legenda dookolna rozdzielona na górze wizerunkiem, poprzedzona znakiem menniczym:
MON.NOV.ARG.PRO:CONFOE:BEL[G? CO]M.ZEL
Dwie ostatnie litery w członie CONFOE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu widoczny fragment nieliniowego otoku.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji dzieląca datę 16 – 72, umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna spięta u góry rozetką:
CONCOR[DIA] RES PARVAE CRESCUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Middelburg

1672

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Overijsel. Legenda dookolna rozdzielona na górze wizerunkiem:
MO:NO:ARG.CONF.OE:BELG.PRO.TRANSI.
Litery w członie OE w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji dzieląca datę 17 – 08; umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna:
CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Kampen

1708

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Overijsel. Legenda dookolna rozdzielona na górze wizerunkiem:
MO:NO:ARG:CONF:OE:BELG:PRO.TRANSI
Litery w członie OE w formie ligatury. Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji dzieląca datę 16 – 96, umieszczoną na osi poziomej. Legenda dookolna:
CONCORDIA RES:PARVAE:CRESCVNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Kampen

1695

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem prowincji Overijsel. Legenda dookolna rozdzielona na górze wizerunkiem:
MO:NO:ARG:CONF:OE:BELG.PRO:TRANSI.
Llitery w członie OE w formie ligatury.Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji rozdzielająca datę 16 – 95; umieszczoną na osi poziomej. Legedan dookolna:
CONCORDIA.RES.PARVAE:CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Pezr obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Kampen

1695

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem Geldrii.  Legenda dookolna rozdzielona na górze i dole wizerunkiem:
MO:ARG:PRO:CON. – FOE.BELG:D:GEL.C.Z.
Ostatnie dwie litery w wyrazie CONFOE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji rozdziela datę, umieszczoną na osi poziomej: [1]7 –  0?. Legenda dookolna spięta na górze znakiem menniczym:
.CONCORDIA.RES:PARVAE:CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Harderwijk

1700 — 1709

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem Geldrii. Przedstawienie dzieli datę; umieszczoną na osi poziomej: 16 – 63. Legenda dookolna rozdzielona na górze i dole wizerunkiem:
MO.ARG.PRO.CON. – FOE.BELG.D[G]EL.C.Z
Ostatnie dwie litery w wyrazie FOE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji rozdziela datę, umieszczoną na osi poziomej: 16 – 99. Legenda dookolna rozdzielona u gry koroną:
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Harderwijk

1699

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem Geldrii. Legenda dookolna rozdzielona na górze i dole wizerunkiem:
MO.ARG.ORD.CONFOE – BELGD GELR.ECZ
Ostatnie dwie litery w wyrazie CONFOE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji rozdziela datę, umieszczoną na osi poziomej: 16 – 99. Legenda dookolna rozdzielona na górze koroną:
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Harderwijk

1699

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem Geldrii. Legenda dookolna rozdzielona na górze i dole wizerunkiem: 
MO.ARG.ORD.CONFOE – BELG.D.GEL.R.E.CZ
Ostatnie dwie litery w wyrazie CONFOE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji dzieli datę; umieszczoną na osi poziomej: 16 – 99 Legenda dookolna rozdzielona na górze przez koronę:
CONCORDIA.RES.PARVAE CRESCUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Harderwijk

1699

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi, głową zwrócona w prawo, z przyłbicą z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem Geldrii. Przedstawienie dzieli datę; umieszczoną na osi poziomej: 16 – 63. Legenda dookolna rozdzielona na górze i dole wizerunkiem:
MO.NO.ARG.PRO.CON – FOE.BELGD.GEL.C–Z
Ostatnie dwie litery w wyrazie FOE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok nieliniowy.

Rw. W pojedynczym otoku perełkowym ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji. Legenda dookolna:
.CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT.
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok perełkowy.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Harderwijk

1663

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Postać rycerza w zbroi w profilu w prawo, z przyłbicą na głowie z podniesioną zasłoną. Rycerz w prawej dłoni trzyma miecz ostrzem skierowany do góry, a w lewej na wstędze tarczę z herbem Fryzji. Legenda dookolna rozdzielona na górze wizerunkiem:
MO:NO:ARG:PRO.CONFEO:BELG:WESTF:
Ostatnie dwie litery w wyrazie CONFOE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Rw. Ukoronowana tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji rozdziela datę; umieszczoną na osi poziomej: 16 – 99. Legenda w otoku:
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT
Ostatnie dwie litery w wyrazie PARVAE oddane w formie ligatury.
Przy obrzeżu pojedynczy otok ząbkowany.

Srebrny dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

Hoorn, Enkhuizen, Medemblik

1699

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 83 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd