treść serwisu

Mapy archiwalne Muzeum Narodowe w Szczecinie

Pochodzący z większych zasobów kartograficznych przechowywanych w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie zbiór 291 jednostek (arkuszy), złożony z różnych edycji przedwojennych (do lat 30. XX w.) map topograficzny w skali 1:25000 (Messtischblätter), z naniesioną lokalizacją nazw o charakterze toponomastycznym, głównie anojkonimów z terenu przedwojennej Prowincji Pomorze. Część map posiada pieczęć dawnego szczecińskiego Pommerches Landesmuseum.

Obiekty

0
drukowana mapa 455 Wundichow I - Ujęcie z przodu; Mapę 455 Wundichow I opracowano w 1875, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Wundichow, Kreis Bütow, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Unichowo, pow. bytowski, woj. pomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 455, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Nippoglense, dziś Niepoględzie; Gallensow, dziś Gałęzów; Wundichow; Kartkow, dziś Kartkowo; Kroßnow, dziś Krosnowo.

455 Wundichow I | Unichowo

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

drukowana mapa 454 Alt Kolziglow II - Ujęcie z przodu; Mapę 454 Alt Kolziglow II opracowano w 1889, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Alt Kolziglow, Kreis Rummelsburg, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Kołczygłowy, pow. bytowski, woj. pomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 454, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Gr., Kl. Gansen, dziś Gałąźnia Wielka, Mała; Friedrichsthal, dziś Świętolubie.

454 Alt Kolziglow II

Messtischblatt

Holsten, Robert

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 780 Gr. Krössin II - Ujęcie z przodu; Mapę 780 Gr. Krössin II opracowano i wydano w 1889, a dodrukowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Gr. Krössin, Kreis Neustettin, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Krosino, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 780, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Vietzow, dziś Wicewo; Zadtkow, dziś Sadkowo; Muttrin, dziś Motarzyn; Kieckow, dziś Kikowo; Villnow, dziś Wielanowo; Damen, dziś Stare Dębno; Rauden, dziś Rudno; Döbel, dziś Doble; Borntin, dziś Borzęcino; Wusterbarth, dziś Ostre Bardo.

780 Gr. Krössin II

Messtischblatt

Holsten, Robert

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 780 Gr. Krössin I - Ujęcie z przodu; Mapę 780 Gr. Krössin I opracowano i wydano w 1889, a dodrukowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Gr. Krössin, Kreis Neustettin, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Krosino, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 780, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Villnow, dziś Wielanowo; Borntin, dziś Borzęcino; Gr. Krössin; Karlsdorf, dziś Wojsławiec; Balfanz, dziś Białowąs; Klotzen, dziś Kłodzino; Zülkenhagen, dziś Sulikowo.

780 Gr. Krössin I

Messtischblatt

Holsten, Robert

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 780 Gr. Krössin 0 - Ujęcie z przodu; Mapę 780 Gr. Krössin 0 opracowano i wydano w 1889, a dodrukowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Gr. Krössin, Kreis Neustettin, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Krosino, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 780, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Vietzow, dziś Wicewo; Zadtkow, dziś Sadkowo; Muttrin, dziś Motarzyno; Kl. Krössin, dziś Krosinko; Drenow, dziś Drzonowo Białogardzkie; Döbel, dziś Doble.

780 Gr. Krössin 0

Messtischblatt

Holsten, Robert

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 454 Alt Kolziglow III - Ujęcie z przodu; Mapę 454 Alt Kolziglow III opracowano w 1889, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Alt Kolziglow, Kreis Rummelsburg, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Kołczygłowy, pow. bytowski, woj. pomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 454, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Kl. Gansen, dziś Gałąźnia Mała; Morgenstern, dziś Jutrzenka.

454 Alt Kolziglow III

Holsten, Robert

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 531 Lubben II - Ujęcie z przodu; Mapę 531 Lubben II opracowano w 1875, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Lubben, Kreis Rummelsburg, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Łubno, pow. bytowski, woj. pomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 531, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Katkow, dziś Chotkowo; Moddrow, dziś Modrzejewo; Gr. Tuchen, dziś Tuchomie; Gr. Massowitz, dziś Masłowice Tuchomskie.

531 Lubben II

Messtischblatt

Holsten, Robert

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana - Ujęcie z przodu; Mapę 768 Caseburg I opracowano i wydano w 1886, skorygowano w 1911, a dodrukowano w 1927 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Caseburg (Kaseburg), Kreis Usedom-Wollin, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Karsibór, część Świnoujścia, miasta na prawach powiatu, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 768, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Garz, Camminke (Kamminke); Friedichsthal, dziś Paprotno (ta i następne – części Świnoujścia); Klüß, dziś Klicz; Werder, dziś Ognica; Caseburg (Kaseburg); Woitzig, dziś Osiecze.

768 Caseburg | Karsibór

Messtischblatt

Holsten, Robert

1933 — 1937

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 767 Zirchow II - Ujęcie z przodu; Mapę 767 Zirchow II opracowano w 1886, a wydano w 1887 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Zirchow, Kreis Usedom-Wollin, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Kreis Vorpommern-Greifswald, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 767, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Gummlin, Mellenthin, Stolpe, Prätenow, Kachlin, Dargen, Görke, Bossin, Kutzow, Neverow, Zirchow.

767 Zirchow

Messtischblatt

Holsten, Robert

1933 — 1937

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 766 Usedom II - Ujęcie z przodu; Mapę 766 Usedom II opracowano i wydano w 1886, skorygowano w 1911, a dodrukowano w 1925 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Usedom, Kreis Usedom-Wollin, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Kreis Vorpommern-Greifswald, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 766, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Gneventhin, Usedom, Stolpe, Zecherin, Kolgin, Karnin, Gellenthin, Wilhelmshof, Ostklüne, Welzin.

766 Usedom

Messtischblatt

Holsten, Robert

1933 — 1937

Muzeum Narodowe w Szczecinie

drukowana mapa 449 Damerow II - Ujęcie z przodu; Mapę 449 Damerow II opracowano w 1889, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Damerow, Kreis Schlawe, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Dąbrowa, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 449, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Vangerow, dziś Węgorzewo Koszalińskie.

449 Damerow | Dąbrowa

Messtischblatt

Holsten, Robert

1921 — 1936

Muzeum Narodowe w Szczecinie

drukowana mapa 448 Zanow II - Ujęcie z przodu; Mapę 448 Zanow II opracowano w 1889, a dodrukowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Zanow, Kreis Schlawe, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Sianów, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 448, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Deep, dziś Czajcze †; Labus, dziś Łabusz; Wusseken, dziś Osieki; Kleist, dziś Kleszcze; Repkow, dziś Rzepkowo; Jamund, dziś Jamno; Schwerinsthal, dziś Skwierzynka; Meyringen, dziś Kędzierzyn; Zuchen, dziś Sucha Koszalińska; Gohrband, dziś Gorzebądz; Köslin, dziś Koszalin; Kluss, dziś Kłos; Vangerow, dziś Węgorzewo Koszalińskie.

448 Zanow | Sianów

Messtischblatt

Holsten, Robert

1921 — 1936

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 965 Farbezin I - Ujęcie z przodu; Mapę 965 Farbezin I opracowano w 1890, wydano w 1891, a dodrukowano w 1912 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Farbezin, Kreis Naugard, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Wierzbięcin, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jedynym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 965, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Maskow, dziś Maszkowo; Kniephof, dziś Konarzewo; Jarchlin, dziś Jarchlino; Schloissin, dziś Słajsino; Külz, dziś Kulice; Farbezin; Wussow, dziś Osowo; Kl. Benz, dziś Bieniczki; Hohenbenz, dziś Bieńczyce; Gr. Benz, dziś Bienice; Bernhagen, dziś Ostrzyca; Plantikow, dziś Błądkowo; Daber, dziś Dobra.

965 Farbezin | Wierzbięcin

Messtischblatt

Holsten, Robert

1931 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 1059 Speck I - Ujęcie z przodu; Mapę 1059 Speck I opracowano i wydano w 1890, a dodrukowano w 1922 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Speck, Kreis Naugard, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Mosty, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 1059, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Barfussdorf, dziś Żółwia Błoć; Marsdorf, dziś Marszewo; Glewitz, dziś Glewice; Franzfelde, dziś Przypólsko; Burow, dziś Burowo; Buddendorf, dziś Budno; Puddenzig, dziś Podańsko; Speck; Matzdorf, dziś Maciejewo; Birkenwerder, dziś Pogrzymie; Diedrichsdorf, dziś Bolechowo; Lüttkenhagen, dziś Tarnówko; Jakobsdorf, dziś Danowo; Grossenhagen, dziś Tarnowo; Korkenhagen, dziś Budzieszowce.

1059 Speck | Mosty

Messtischblatt

Holsten, Robert

1931 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 950 Schwinkendorf I - Ujęcie z przodu; Mapę 950 Schwinkendorf I opracowano i wydano w 1882, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Schwinkendorf, Kreis Demmin, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 950, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Duckow.

950 Schwinkendorf

Messtischblatt

Holsten, Robert

1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 857 Sieden-Bollentin II - Ujęcie z przodu; Mapę 857 Sieden-Bollentin II opracowano w 1883, wydano w 1884, a dodrukowano w 1911 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Sieden-Bollentin, Kreis Demmin, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 857, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Breest, Cölln, Wodarg, Sieden-Bollentin, Werder, Grischow.

857 Sieden-Bollentin

Messtischblatt

Holsten, Robert

1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 79 Wusterbarth I - Ujęcie z przodu; Mapę 779 Wusterbarth I opracowano i wydano w 1889, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Wusterbarth, Kreis Belgard, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Ostre Bardo, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 779 (ale inne wydanie), zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Ballenberg, dziś Biała Góra; Woldisch Tychow, dziś Tychówko; Wutzow, dziś Osówko; Lankow, dziś Łąkówko; Vietzow, dziś Wicewo; Damen, dziś Stare Dębno; Zwirnitz, dziś Świerznica; Retzin, dziś Rzecino; Quisbernow, dziś Biernów; Bolkow, dziś Bolkowo; Lasbeck, dziś Łośnica; Wusterbarth; Rauden, dziś Rudno; Lutzig, dziś Stare Ludzicko; Buslar, dziś Buślary.

779 Wusterbarth | Ostre Bardo

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

drukowana mapa 778 Arnhausen 0 - Ujęcie z przodu; Mapę 778 Arnhausen 0 opracowano i wydano w 1889, a dodrukowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Arnhausen, Kreis Belgard, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Lipie, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 778, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Glötzin, dziś Głodzino; Battin, dziś Batyń; Ballenberg, dziś Biała Góra; Zwirnitz, dziś Świerznica; Arnhausen; Passentin, dziś Paszęcin; Retzin, dziś Rzecino; Langen, dziś Łęgi.

778 Arnhausen | Lipie

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 951 Stavenhagen I - Ujęcie z przodu; Mapę 951 Stavenhagen I opracowano w 1883, a wydano w 1885 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Stavenhagen, Kreis Demmin, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 951, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Rottmannshagen, Rützenfelde.

951 Stavenhagen

Messtischblatt

Holsten, Robert

1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 874 Kollatz II - Ujęcie z przodu; Mapę 874 Kollatz II opracowano w 1889, wydano w 1891, a dodrukowano w 1907 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Kollatz, Kreis Belgard, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Kołacz, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 874, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Kollatz; Neu Kollatz, dziś Kołaczek; Gr. Poplow, dziś Popielewo; Brutzen, dziś Brusno; Hagenhorst, dziś Kocury.

874 Kollatz | Kołacz

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 873 Bad Polzin I - Ujęcie z przodu; Mapę 873 Bad Polzin I opracowano i wydano w 1889, a skorygowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Bad Polzin, Kreis Belgard, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Połczyn-Zdrój, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 873 (ale inne wydanie), zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Liepenfier, dziś Lipno; Alt Liepenfier, dziś Czarnkowie.

873 Bad Polzin | Połczyn-Zdrój

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 873 Bad Polzin II - Ujęcie z przodu; Mapę 873 Bad Polzin II opracowano i wydano w 1889, a skorygowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Bad Polzin, Kreis Belgard, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Połczyn-Zdrój, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 873 (ale inne wydanie), zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Hohenwardin, dziś Wardyń Górny; Bad Polzin; Jagertow, dziś Ogartowo; Alt, Neu Sanskow, dziś Zajączkowo, Zajączkówko; Vorbruch, dziś Rzęsna; Alt Hütten, dziś Dobino; Kavelsberg, dziś Ogrodno; Gr., Kl. Poplow, dziś Popielewo, Popielewko; Bramstädt, dziś Toporzyk; Klockow, dziś Kłokowo; Gauerkow, dziś Gaworkowo.

873 Bad Polzin | Połczyn-Zdrój

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 872 Reinfeld I - Ujęcie z przodu; Mapę 872 Reinfeld I opracowano i wydano w 1889/1909, a skorygowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Reinfeld, Kreis Schivelbein, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Bierzwnica, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 872 (ale inne wydanie), zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Simmatzig, dziś Smardzko; Alt Schlage, dziś Sława; Gumtow, dziś Chomętowo; Klützkow, dziś Kluczkowo; Ziezeneff, dziś Cieszeniewo; Repzin, dziś Rzepczyno; Charlottenhof Gut, dziś Bierzwnica (część); Wartenstein, dziś Przyrzecze; Brunow, dziś Bronowo.

872 Reinfeld | Bierzwnica

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Mapa drukowana 872 Reinfeld II - Ujęcie z przodu; Mapę 872 Reinfeld II opracowano i wydano w 1889/1909, a skorygowano w 1924 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Reinfeld, Kreis Schivelbein, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Bierzwnica, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z trzech zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 872 (ale inne wydanie), zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Simmatzig, dziś Smardzko; Alt Schlage, dziś Sława; Langen, dziś Łęgi; Redel, dziś Redło; Ziezeneff, dziś Cieszeniewo; Zuchen, dziś Sucha; Reinfeld.

872 Reinfeld | Bierzwnica

Messtischblatt

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 296 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd