treść serwisu

Wykazy toponimów Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zachowany w znacznej części zbiór wykazów zawierających ludowe nazwy terenowe naturalnych i antropogenicznych obiektów fizjograficznych oraz miejsc zamieszkanych i niezamieszkanych z obszaru przedwojennej Prowincji Pomorze. Jest to oryginalny zasób źródłowy, zespół archiwaliów dokumentujący niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu w zakresie onomastyki (Flurnamen Sammlung). Zasób obejmuje spisy (maszynopisy i rękopisy) opracowane głównie w latach 30. XX w. Dokumentacja została przygotowana przez ówczesnych regionalistów w ramach programu gromadzenia pomorskich nazw onomastycznych, którego inicjatorem był językoznawca, dr Robert Holsten. Zbiór nie zachował się w całości. Zachowane opracowania mają formę ponumerowanych list nazw ludowych obiektów naturalnych i antropogenicznych. Generalnie listy ułożone są alfabetycznie, według dawnych nazw miejscowości, w granicach przedwojennych podziałów administracyjnych rzędu współczesnego powiatu w Polsce, a w Niemczech (w przypadku zasobów z Pomorza Przedniego) aktualnym jednostkom Landkreis. Dokumentacja (maszyno- lub i rękopiśmienna) jest sporządzona głównie na kartkach A4, lecz zawiera także inne formaty papieru, pojedyncze mapy/plany większego formatu oraz wycinki z prasy. Spisy mają oryginalne , twarde lub miękkie oprawy, w których są zszyte lub bez szycia. W skład zachowanych wykazów wchodzi 4628 stron, które obejmują pełne lub częściowe spisy z 21 przedwojennych powiatów. Wraz z danymi przestrzennymi zamieszczonymi na mapach archiwalnych (por. poz. 44) tworzy unikatowy, choć niekompletny, zbiór dokumentacji źródłowej wchodzący w zakres niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Obiekty

0
Flurnamen Sammlung - Powiat Uznamsko-Woliński - Ujęcie okładki. Beżowa okładka z tekstury z czerwonym paskiem po lewej stronie. W górnej części odręcznie wpisana nazwa powiatu w języku polskim i niemieckim.

Kreis Usedom-Wollin | Powiat Uznamsko-Woliński

Burkhardt, Robert

około 1933 — 1937

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Wkryujski - Ujęcie okładki. Ciemnozielona materiałowa okładka. W części środkowej naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.

Kreis Ueckermünde | Powiat Wkryujski

Bosse, Heinrich

1936

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Sławieński - Ujęcie okładki. Beżowa tekturowa okładka z czerwonym paskiem po lewej stronie. W górnej części odręcznie napisana ołówkiem nazwa powiatu w języku polskim i niemieckim.

Kreis Schlawe | Powiat Sławieński

Beyersdorff, Willi

1921 — 1936

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Szadzki - Ujęcie okładki. Ciemnozielona twarda materiałowa okładka. W części środkowej naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.

Kreis Saatzig | Powiat Szadzki

Wehrmann, Martin

1931 — 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Miastecki - Ujęcie okładki. Beżowa tekturowa okładka z czerwonym paskiem po lewej stronie. W górnej części odręcznie napisano ołówkiem nazwę powiatu w języku polskim i niemieckim

Kreis Rummelsburg | Powiat Miastecki

Krüger, Fritz

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Reski - Ujęcie okładki. Ciemnozielona, twarda, materiałowa okładka. W środkowej części naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.

Kreis Regenwalde | Powiat Reski

Bosse, Heinrich

1934

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Rugijski - Ujęcie okładki. Ciemnozielona twarda materiałowa okładka. W części środkowej widnieje naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.

Kreis Rügen | Powiat Rugijski

Holsten, Robert

1934

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Randow - Ujęcie okładki. Ciemnozielona twarda materiałowa okładka. W części środkowej naklejka z wypisaną odręcznie nazwą powiatu w języku niemieckim.

Kreis Randow | Powiat Randow

Schultze

1929 — 1934

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Kołobrzeg - Ujęcie okładki. Ciemnozielona materiałowa okładka. W środkowej części naklejka z odręcznie napisaną piórem nazwą powiatu w języku niemieckim.
W skład dokumentacji wchodzi 217 kart, w tym niektóre zapisane dwustronnie, obejmujących łącznie w obu woluminach: spisy maszynowe (181 kart), dokumenty odręczne (3 karty), prasę („Monatsblätter”, 1928, 1930, 1931; 32 karty) i mapę (1 karta).

Kreis Kolberg | Powiat Kołobrzeg

Dibbelt, Otto

1925 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Szczecinecki - Ujęcie okładki. Ciemnozielona tekturowa okładka z paskiem brązowym po lewej stronie. W środkowej części naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.

Kreis Neustettin | Powiat Szczecinecki

Holsten, Robert

1928 — 1932

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Nowogard - Ujęcie okładki. Ciemnozielona gruba materiałowa okładka. W środkowej części naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.
Spis ludowych i archiwalnych nazw obiektów fizjograficznych naturalnych i antropogenicznych oraz miejsc zamieszkanych i niezamieszkanych. W skład dokumentacji wchodzi 159 kart, w tym niektóre zapisane dwustronnie, obejmujących w obu woluminach łącznie: spisy maszynowe (141 kart), dokumenty (2 karty), prasę („Pommersche Heimat”, 1922, 1923, 1924, 1926; 16 kart).

Kreis Naugard | Powiat Nowogardzki

Holsten, Robert

1931 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Koszaliński - Ujęcie okładki. Ciemnozielona materiałowa gruba okladka. W części środkowej naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.
Spis ludowych i archiwalnych nazw obiektów fizjograficznych naturalnych i antropogenicznych oraz miejsc zamieszkanych i niezamieszkanych. W skład tej dokumentacji wchodzi 205 kart, zapisanych jednostronnie, obejmujących spis maszynowy (204 karty) i mapę (1 karta).

Kreis Köslin | Powiat Koszaliński

Schulz, Franz Erdmann

około 1930 — 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Kamień Pomorski - Ujęcie okładki. Ciemnozielona materiałowa okładka. W środkowej części naklejka z napisaną odręcznie nazwą powiatu w języku niemieckim.
W skład dokumentacji wchodzi 216 kart, w tym niektórych zapisanych dwustronnie, obejmujących w obu woluminach: spisy maszynowe (189 kart), prasę („Pommersche Heimat”, 1924 i 1925; 4 karty) i dokumenty odręczne (21 kart).

Kreis Kammin | Powiat Kamień Pomorski

Giese, Ludwig

1924 — 1938

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Kreis Greifenberg - Ujęcie okładki. Twarda, gruba tekturowa okładka w kolorze brązowym z czarnym paskiem po lewej stronie. w górnej części naklejka z odręcznie napisaną nazwą powiatu w języku niemieckim.
Zbiór składa się z czterech części (trzy pierwsze opracował Bosse, czwartą – Pagenkopf). W skład wszystkich woluminów wchodzi 778 kart, w tym niektóre zapisane dwustronnie: spisy maszynowe (736 kart), spis odręczny (36 kart) i prasa („Unsere Heimat”, 1934; 6 kart).

Kreis Greifenberg | Powiat Gryfice

Pagenkopf

około 1933 — 1936

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Kreis Franzburg - Ujęcie okładki. Ciemnozielona materiałowa okładka. W górnej części naklejka z odręcznie wykonaną piórem nazwą powiatu w języku niemieckim.
W skład dokumentacji wchodzi 88 kart, w tym niektóre zapisane dwustronnie, obejmujące spis maszynowy (67 kart) i spis odręczny (21 kart).

Kreis Franzburg | Powiat Franzburg

Rieshals, Paul

około 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Bytów - Ujęcie okładki. Beżowa tekturowa okładka z czerwonym paskiem po lewej stronie. W górnej części nazwa powiatu napisana odręcznie ołówkiem w języku niemieckim i polskim.
W skład dokumentacji wchodzi 78 kart, w tym niektóre zapisane dwustronnie, obejmujące spis maszynowy (77 kart) i spis odręczny (1 karta).

Kreis Bütow | Powiat Bytowski

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Kreis Dramburg - Ujęcie okładki. Cienka mocno pożókła okladka o zniszczonych brzegach. W górnej części odręcznie wykonana ołówkiem nazwa powiatu w języku poslkim i niemieckim.  W dolnym, lewym rogu biała naklejka z numerem 6.
W skład dokumentacji wchodzi 79 kart, zapisanych jednostronnie, obejmujących tylko spis maszynowy (79 kart).

Kreis Dramburg | Powiat Drawsko

Holsten, Robert

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Kreis Dammin - Ujęcie okładki. Ziemnozielona materiałowa okładka o zniszczonych brzegach. W górnej części naklejka z odręcznie napisaną piórem i lekko zamazaną nazwą powiatu w języku niemieckim
W skład dokumentacji wchodzi 217 kart, w tym niektóre zapisane dwustronnie, obejmujące spis maszynowy (191 kart), dokumenty odręczne (13 kart), i prasę („Stettiner General-Anzeiger”, 1941, „Am Pommerschen Herd”, 1928, 1931, „Pommersche Heimat”, 1928; razem 13 kart).

Kreis Demmin | Powiat Demmin

Holsten, Robert

około 1930 — 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Bobolice - Ujęcie okładki. Okładka materiałowa w kolorze ciemnozielonym. Na środku naklejka z odręcznie wykonaną piórem nazwą powiatu w języku niemieckim.
W skład dokumentacji wchodzą 84 karty, w tym niektóre zapisane dwustronnie, obejmujące spis maszynowy 1 (66 kart), spis maszynowy 2 (12 kart), dokumenty (2 karty) i prasę („Heimat Erde”, 1935; 4 karty).

Kreis Bublitz | Powiat Bobolice

Haack

1934 — 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Białogard - Ujęcie okładki. Okładka z cienkiej beżowej tektury z czerwonym paskiem po lewej stronie. Na środku odręczny napis wykonany ołówkiem nazwy powiatu w języku polskim i niemieckim.
W skład dokumentacji wchodzą 184 karty, w tym niektóre zapisane dwustronnie, obejmujące spis maszynowy (160 kart), spis odręczny (2 karty) i dokumenty odręczne (22 karty).

Kreis Belgard | Powiat Białogard

nieznany

1930 — 1939

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Flurnamen Sammlung - Powiat Anklam - Ujęcie okładki. Okladka z ciemnej tektury z naklejką, na której widoczna jest nazwa powiat wypisana ręcznie piórem w języku niemieckim.

Kreis Anklam | Powiat Anklam

Bollnow, Otto

1927 — 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 21 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd