treść serwisu

Muzeum należy do najstarszych i największych instytucji muzealnych działających nieprzerwanie do dziś w obecnych granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada osiem oddziałów, w ramach których chroni, bada, edukuje i prezentuje materialne i niematerialne dziedzictwo Torunia i regionu, czerpiąc z kultury europejskiej i światowej.
Odpowiadając na wyzwania współczesności aktywnie działa ze społecznością i na jej rzecz, budując wspólnotę wartości opartą na szacunku dla historii, sztuki, zabytku, środowiska i drugiego człowieka.

W tej kolekcji

10 552

Podstawowe informacje o muzeum Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87–100 Toruń

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd