treść serwisu

Notes Marka Szwarca

Nota popularyzatorska

Wąski, mały notes w czarnych okładkach pochodzi z roku 1941, z czasów służby Marka Szwarca w Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii. Zawiera różne informacje, poczynając od zapisanej na wewnętrznej stronie okładki daty urodzin (9 maja 1892), przynależności służbowej i numeru książeczki wojskowej starszego strzelca Marka Szwarca, który służył w 3 Batalionie 8 Kompanii 1 Samodzielnej Brygady Strzelców w ramach 1 Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii, po adresy: żony, krewnych i znajomych oraz ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. W środku znajdziemy notatki po polsku i po francusku, w tym list do córki Tereski oraz liczne rysunki. Na końcu Szwarc zapisał deklarację (po francusku): „Jestem katolikiem i chcę być pochowany wg religii katolickiej, Marek Szwarc, St. Andrews 6 I 1941”.
Renata Piątkowska,

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Szwarc, Marek (1892-1958)

Rodzaj obiektu

forma informacji

Technika

rękopis

Tworzywo / materiał

atrament, papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

darowizna

Czas powstania / datowanie

1941-01-06

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Szkocja (Wielka Brytania)

Numer identyfikacyjny

MPOLIN-A12.1.10

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
asd