treść serwisu

Dukat

Jest częścią kolekcji: Monety polskie

Nota popularyzatorska

XVII wiek był w historii Gdańska okresem wyjątkowej prosperity. Miasto bogaciło się, pośrednicząc w handlu polskim zbożem i produktami leśnymi. Było też dystrybutorem dóbr luksusowych wytwarzanych na zachodzie, a poszukiwanych przez polską szlachtę. Za panowania Władysława IV Wazy (1595–1648) nadal obowiązywały zasady produkcji menniczej wprowadzone w ostatnich latach sprawowania władzy przez Zygmunta III Wazę (1566–1632). Obowiązywał zakaz bicia monety drobnej, a mennictwo ograniczano do produkcji monety grubej: talarów i dukatów oraz wielokrotności tych nominałów. Głównym producentem monet złotych na obszarze Rzeczpospolitej stał się Gdańsk. Bite za rządów Władysława IV dukaty gdańskie nie odbiegają stylistyką od monet poprzednich władców Polski. Na awersie umieszczono wizerunek królewski, a w otoku podstawową tytulaturę, korespondującą z miejscem wybicia monety i podkreślającą zwierzchność Władysława IV nad Księstwem Pruskim, chociaż w 1633 roku władca zgodził się, aby książę Jerzy Wilhelm Hohenzollern (1595–1640) nie musiał składać hołdu z Prus osobiście, lecz za pośrednictwem posłów. Portret króla wykonany w najdrobniejszych szczegółach zdradza rękę wprawnego rytownika, prawdopodobnie ze szkoły medaliera Samuela Ammona (1590–1622). Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na misterną koronę i wprawdzie trochę zatarte przez zużycie tłoka, ale nadal dobrze widoczne detale ubioru władcy. Rewers także jest typowy dla monet miejskich. Nosi herb Gdańska z trzymaczami pod postacią lwów oraz napis, że niniejsza złota moneta została wyprodukowana w mieście Gdańsku. Znajdujące się pod herbem litery SB są inicjałami Stanisława (Stenzela) Bermana, dzierżawcy mennicy gdańskiej. Berman znany jest także jako rytownik gdańskich donatyw. Ograniczenie mennictwa do produkcji monet grubych nie rozwiązało problemów polskiego rynku pieniężnego. Brak na rynku rodzimych monet drobnych otworzył natomiast drogę do odpływu monety grubej, wykupowanej za drobny obcy, znacznie gorszy pieniądz.

Mieszko PawłowskiSygnatury i napisy:

Sygnatura: na rewersie, pod tarczą herbową; inicjały dzierżawcy mennicy lub inicjały mincmistrza: SB

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Inne nazwy

dukat

Autor / wytwórca

Stanisław (Stenzel) Berman czynny w latach 1618-1635
Samuel Berman czynny w latach 1633-1635
Władysław IV Waza, król polski, wielki książę litewski, tytularny król szwedzki (1595-1648)

Wymiary

cały obiekt:

Rodzaj obiektu

sztabka

Technika

bicie

Tworzywo / materiał

złoto

Pochodzenie / sposób pozyskania

zakup

Czas powstania / datowanie

1633

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Królestwo Polskie (państwo historyczne; Europa), Gdańsk (województwo pomorskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/N/14984

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd