treść serwisu

Władysław Łokietek - świta Michała Sołtyka

Nota popularyzatorska

Medal na cześć Władysława Łokietka (1306–1333) jest elementem serii medalierskiej z lat około 1790–1800, powstałej z inicjatywy dziekana katedry krakowskiej, pisarza i kolekcjonera Michała Sołtyka (†1815). Składa się z piętnastu medali, na których sportretowano także księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego (1243–1279), Kazimierza Wielkiego (1333–1370), Władysława Jagiełłę (1386–1434), Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492), Zygmunta I Starego (1506–1548), Zygmunta II Augusta (1548–1572), Stefana Batorego (1576–1586) i Zygmunta III Wazę (1587–1632) oraz wybitnych wodzów: Jana Tarnowskiego (†1561), Jana Zamoyskiego (†1605), Stanisława Żółkiewskiego (†1620), Jana Karola Chodkiewicza (†1621), Stefana Czarnieckiego (†1665) i biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka (†1788) – stryja Michała. Prace te wpisują się w panującą wówczas w Europie modę na tworzenie serii medali o tematyce historycznej. Uległ jej także Stanisław August Poniatowski (1764–1795), zlecając u progu lat 90. nadwornemu medalierowi Janowi Filipowi Holzhaeusserowi (†1792) przygotowanie pierwszego medalierskiego pocztu władców Polski, tak zwanej Świty królewskiej.

Rysunkowe projekty medali do Świty Michała Sołtyka przygotował malarz krakowski Michał Stachowicz. Stemple prac z przedstawieniem władców wykonał, najprawdopodobniej związany z Krakowem, żydowski grawer Szachna Aszer. Jego medale mają uproszczony rysunek postaci, niedopracowane liternictwo i są pozbawione walorów artystycznych. Znacznie lepiej pod tym względem prezentują się pozostałe medale serii, wykonane ręką wiedeńskiego artysty Józefa Mikołaja Langa (†1835). Seria została wybita w mennicy wiedeńskiej.

Na medalu, obok przedstawienia króla okolonego łacińską tytulaturą, w tłumaczeniu: „Władysław Łokietek z Bożej łaski król Polski, książę pruski, mazowiecki itd.”, zwraca uwagę inskrypcja na odwrocie, w tłumaczeniu: „Ojczyźnie i tronowi przywrócony, panował chwalebnie, ojciec Kazimierza Wielkiego, zmarł w 1333”. Z kolei skrót: „S.M.S.” – w rozwinięciu: Sumptu Michaelis Sołtyk – mówi, że powstanie pracy sfinansował Michał Sołtyk.

Nasz egzemplarz jest kopią wykonaną w technice odlewu, najprawdopodobniej w XIX wieku. Został zakupiony do zbioru w 1965 roku wraz z kolekcją Bolesława Minki.

Tomasz Markiewicz

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Szachna, Aszer (1754-1824)

Wymiary

cały obiekt:

Rodzaj obiektu

medal

Technika

odlew

Czas powstania / datowanie

1800 — 1801

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: nieznane

Właściciel

Muzeum Narodowe w Lublinie

Numer identyfikacyjny

N/1601/ML

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd