treść serwisu

Most kolejowy pod Wrotkowem

Informacje o tym obiekcie

Nota popularyzatorska

Wobec zbliżającej się ofensywy bolszewickiej w 1920 roku władze Lublina stanęły przed poważną decyzją o zabezpieczeniu miasta. Budowa umocnień i szańców stała się koniecznością, była ważnym przedsięwzięciem mogącym zdecydować o losie miasta. Powstał Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej, który wraz z władzami lokalnymi zdecydował nie zarządzać ewakuacji mieszkańców, ale przygotować miasto do obrony.

Wieści o zbliżających się wojskach bolszewickich, pojawiające się w prasie, budziły powszechny niepokój. Ludzie bali się grabieży i gwałtów, których dopuszczali się bolszewicy. W mieście panował niepokój, wzrosły ceny żywności, zdarzały się braki chleba w sklepach. Niektórzy mieszkańcy opuścili miasto, choć władze nawoływały do podjęcia obrony. Na szczęście ofensywa armii rosyjskiej w 1920 roku ominęła Lublin, a wojska polskie pod wodzą Piłsudskiego odzyskiwały kolejne miasta.

Prace fortyfikacyjne w Lublinie udokumentowano na fotografiach, z których zachowało się osiem. Są naklejone na tłoczoną tekturę, niektóre opisano. Pozowały do nich osoby nadzorujące przebieg robót, między innymi wojewoda lubelski. Odbitki wykonano w zakładzie Stanisława Zawadzkiego w Lublinie.

Stanisław Zawadzki urodził się w 1868 roku w Lublinie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zajął się fotografią, ale stał się spadkobiercą fotografa lubelskiego Aleksandra Stepanowa. Kierował zakładem po śmierci słynnego właściciela, początkowo pod dawnym szyldem A. Stepanoff. W 1905 roku zmienił nazwę na Zakład Artystycznej Fotografii Stanisława Zawadzkiego, dawniej Stepanoff. W okresie międzywojennym wszedł we współpracę z Ludwikiem Radzikowskim. Wówczas zakład przeniósł się z siedziby przy ulicy Kościuszki 2 do lokalu w budynku Hotelu Europejskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.Sygnatury i napisy:

  1. Pieczęć: w prawym dolnym rogu; ZAKŁAD FOTOGRA | S. ZAWADZK[I] | Lublin
  2. Napis: pod fotografią; LUBLIN - 1920 R. - M-C LIPIEC | MOST KOLEJOWY POD WROTKOWEM | GRUPA KIEROWNIKÓW ROBÓT FORTYFIKACYJNYCH
  3. Napis: po lewej stronie; Stoją od lewej | ku prawej: | 1. Bachowski | 2. Wyszomirski | 3. Paprocki | 4. Moskalewski Feliks | Kom. Wojew. Straży Obyw. | 5. Kuliński | 6. Godlewski | 7. Sielski Franciszek | Kom. Str. Obyw. M. Lublina | 8. Łukasik | 9. Bendych | 10. Cholewiński | 11. Generał babiński | Dow. Okr. Lubel. | 12. Moskalewski Stanisł. | Wojewoda Lubelski | 13. Major Wojciechowski | 14. Por. Jaskólski

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Zakład Fotograficzny Stanisław Zawadzki (Lublin; 1905-1921)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 23.6 cm, szerokość: 30 cm

Rodzaj obiektu

fotografia

Technika

odbitka fotograficzna

Tworzywo / materiał

tektura, papier fotograficzny

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

1920

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Lublin (województwo lubelskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Lublinie

Numer identyfikacyjny

ML/H/F/26/1

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd