treść serwisu

Pamiątki związane z Józefem Czechowiczem Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, [Warszawa, IX 1937], wym. 30,3 x 22,8 cm, k. 16 r.
List pisany na maszynie na arkuszu kremowego papieru. W lewym górnym rogu imię i nazwisko oraz adres nadawcy:

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1937

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, [Warszawa], 20 IV 1937 r., wym. 14 x 22 cm, k.14-15 r.  
Arkusz podwójnego papieru o popielatym kolorze, po lewej stronie drobne uszkodzenia. Tekst pisany na maszynie, zapisane s. 1 i 2, podpis odręczny. Format 14 x 22 cm.

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1937

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, Warszawa, 20 II 1937 r., wym. 14,3 x 22,6 cm, k. 13 r.  
Arkusz kremowego papieru, tekst pisany na maszynie. W prawym górnym rogu miejsce i data powstania listu. Pod treścią listu, w dolnej części karty po prawej stronie - odręczny podpis poety, zapisany niebieskim atramentem, z charakterystycznym splotem liter

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1937

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, Lublin, po 22.05.1936 r., wym. 28 x 22 cm, k. 11 recto i verso. 
List zapisany pismem maszynowym na  na arkuszu kremowego papieru. Zapisana w całości karta recto oraz do połowy verso. Pod tekstem listu odręczny podpis poety, zapisany czarnym atramentem:

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1936

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, [Warszawa], 14.12.1935 r., wym. 21,1 x 13,8 cm, k. 10 r. 
List zapisany czarnym atramentem na arkuszu firmowego papieru. W lewym górnym rogu nadruk czerwoną czcionką:

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1935

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, [Warszawa], 12.12.1935 r., wym. 21,1 x 13,8 cm, k. 9 r. 
List zapisany czarnym atramentem na arkuszu firmowego papieru. W lewym górnym rogu nadruk czerwoną czcionką:

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1935

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, Lublin, 19.12.1932 r., wym. 21,4 x 13,5 cm, k. 3-4 r. 
Prawdopodobnie do niniejszego listu została dołączona karta z przepisanym tekstem recenzji M. Bibrowskiego tomu poetyckiego J. Czechowicza

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1932

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, Lublin, 13.10.21932 r., rękopis, wym. 28 x 22 cm, k. 2 r. 
List pisany czarnym atramentem na arkuszu kremowego papieru (zapisana k.1 r.)
W prawym dolnym rogu podpis poety z charakterystycznym splotem liter

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1932

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika, Lublin, 7.10.1932 r., rękopis, wym. 17,6 x 12 cm, k. 1 r. i v.
List pisany czarnym atramentem na arkuszu papieru koloru pomarańczowego (zapisany po obu stronach). W dolej części k.1 verso pośrodku data: Lublin 7.X.1932

List Józefa Czechowicza do Stanisława Czernika

Czechowicz, Józef (1903-1939) (autor)

1932

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia w formie stojącego prostokąta, przedstawiająca Katarzynę Czechowiczówną (3/4 ujętej postaci) na tle białych, oszklonych drzwi. Katarzyna stoi nieco po lewej stronie, z załozonymi rękami. Ubrana jest w białą bluzkę i spódnicę. Na szyi ma drobne korale, do bluzki przypięta ciemna broszka. Włosy ciemne, kręcone, upięte z tyłu, ciemne, grube brwi, na twarzy lekki uśmiech. Fotografia monochromatyczna, sepia. Powierzchnia papieru gładka, lekko świecąca. Nad głową postaci dwie białe plamy. Na odwrocie, w górnej części ślady po kleju, nizej numer inwentarza napisany ołówkiem.

Katarzyna Czechowiczówna

nieznany (fotograf)

1. połowa XX wieku

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia pocztówkowa przedstawia popiersie mężczyzny w średnim wieku, ubranego w sutannę. W prawym dolnym rogu odciśnięta nazwa zakłądu fotograficznego: Sztuka Lublin....
Na odwrocie, wzdłuż górnej, szerszej krawędzi odręczny napis wyblakłym niebieskim długopisem: Czł. Lub. Oddz. ZLP, poniżej czarnym atramentem: Ks. dr Ludwik zalewski / otrzymał tegoroczną / nagrodę pamiatkową / Wojew. Rady Narodowej / w Lublinie. W części adresowej odciśnięta okrągła pieczęć w kolorze różowym Związku Zawodowego Literatów Polskich w Lublinie.

Ksiądz Ludwik Zalewski

Drukarnia „Sztuka” (Lublin; 1923-1949) (drukarnia)

1948

Muzeum Narodowe w Lublinie

Józef Czechowicz, kazimierz, 1931, rękopis, wym. k. 5 recto
Tekst zapisany czarnym atramentem na arkuszu kremowego papieru. Pośrodku w górnej części karty informacja:

Kazimierz

Czechowicz, Józef

1931

Muzeum Narodowe w Lublinie

Rękopis Józefa Czechowicza, tekst zapisany czarnym ołówkiem na odwrocie kartonika (wym. 10 x 15 cm), na którym po stronie recto znajduje się drukowany formularz zaproszenia na 

Jeszcze o Ludwiku

Czechowicz, Józef

1929 — 1935

Muzeum Narodowe w Lublinie

Józef Czechowicz, Iliada tętni, rękopis, k. 1-2
2 kartki z 

Iliada tętni

Czechowicz, Józef

1932

Muzeum Narodowe w Lublinie

Brulion to prawie stukartkowy, elegancki zeszyt oprawiony w grubą tekturę obleczoną ozdobnie tłoczonym czarnym płótnem, karty gładkie, kremowobiałe, pokryte na brzegach pozłotą (lub farbą karminową), format: 20,5 x 16 cm. Teksty zapisane zielonym i czarnym, często wyblakłym atramentem oraz ołówkiem, na niektórych kartach tytuły wierszy podkreślone czerwoną kredką. Zabytek ten jest mocno sfatygowany: blok doklejony do okładki oraz przymocowanych dwoma paskami bezbarwrwnego płótna, pęknięty, niektóre karty oderwane od zszywek poszytowych (np. zszywki metalowe, w dużym stopniu zardzewiałe, które zniszczyły dodatkowo papier, zostały usunięte podczas konserwacji w muzeum). Całość sprawia wrażenie brulionu wielokrotnie kartkowanego - ślady palców. Karty ponumerowane są ołówkiem na górnym prawym marginesie, ta numeracja wykonana została przez pracowników muzeum , oraz na marginesie dolnym - ta pochodzi od Edwarda Kozłowicza. Między numerami z góry i z dołu zachodzi rozbieżność o 1 numer, jako że poprzedni depozytariusz zaczął numerację od pierwszej karty zapisanej przez Czechowicza; muzealnicy, którzy wpisywali numery na górnym prawym marginesie - zaczęli prawidłowo numerację od pierwszej przyokładkowej, niezapisanej karty zeszytu. Od Kozłowicza pochodzą zapewne dość liczne ołówkowe adnotacje na marginesach niektórych kart. Głównie odnoszą się one do różnic tekstowych pomiędzy brulionem a edycją niektórych wierszy zamieszczonych w tomiku poezji J. Czechowicza pt.

Brulion poetycki Józefa Czechowicza

Czechowicz, Józef

1936 — 1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

Karta pocztowa Józefa Czechowicza do Władysława Sebyły, 7.09.1938 r., rękopis, 
wym. 14,9 x 10,4 cm, k. 9.
List pisany czarnym atramentem Treść listu została zapisana na karcie 9 recto. Poniżej tekstu, w prawym dolnym rogu podpis Czechowicza (z charakterystycznym splotem liter „J” i „C”). W lewym dolnym rogu data: „7.9.1938 r.”. Na karcie 9 verso adres odbiorcy: „WP.Władysław Sebyła / Warszawa – Praga / ul. Brzeska 5 m. 54”. Obok adres nadawcy: „J.Czechowicz / Narbutta 11-a / Warsz. XII”. W prawym górnym rogu stempel: ”Warszawa 2, 7 IX 38 14”

Karta pocztowa do Władysława Sebyły

Czechowicz, Józef

1936 — 1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Władysława Sebyły, 20.05.1938 r., rękopis, wym. 20,9 x 14,8 cm, k. 8 r.
Arkusz żółtego papieru, zapisana 1 strona (k. 8 r.). Tekst listu pisany czarnym atramentem. 
W lewym dolnym rogu data: „20.5.1938 r.”.

List do Władysława Sebyły

Czechowicz, Józef

1936 — 1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Władysława Sebyły, 18 I 1938 r., maszynopis, podpis odręczny wym. 17,5 x 21,8 cm, k. 7 r.
Arkusz żółtego papieru, zapisana 1 strona (k. 7 r.). W lewym górnym rogu adres Czechowicza pisany przez czerwoną taśmę: „józef czechowicz /warszawa /ul. narbutta II-a”. W prawym górnym rogu data: „18.I.1938”. Poniżej tekst listu oraz odręczny podpis: „JCzech” (z charakterystycznym splotem liter „J” i „C”).
Tekst listu pisany na maszynie, data i podpis fioletowym ołówkiem.

List do Władysława Sebyły

Czechowicz, Józef

1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Władysława Sebyły, 27 stycznia 1937 r., maszynopis, podpis odręczny, wym. 14,5 x 22 cm, k. 6 r. 
Na karcie recto tekst listu pisany na maszynie. Poniżej tekstu (z prawej strony) podpis odręczny: JCzech (z charakterystycznym splotem liter „J” i „C”). W dolnej części karty z lewej strony data: „ 27 stycznia 1937 roku.”
Widoczne ślady po pierwotnym złożeniu karty w pionie i w poziomie na pół. Zarówno z prawej, jak też z lewej strony, w miejscu pierwotnego złożenia karty w poziomie widoczne delikatne naderwania.

List do Władysława Sebyły

Czechowicz, Józef

1937 — 1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

List Józefa Czechowicza do Władysława Sebyły, 16.10.1936, maszynopis, podpis odręczny, wym. 20 x 12,7 cm, k. 4-5. 
Podwójny arkusz papieru, zapisana k. 4 r. W prawym górnym rogu data: „16.10.1936”.
Poniżej tekst listu, pod którym z prawej strony zamieszczony został, zapisany czarnym atramentem, odręczny podpis autora: „JCzechowicz” (z charakterystycznym splotem liter JC).
Poniżej odręcznego podpisu adres Czechowicza: „Adres mój: W-wa, Ul. Narbutta II-a / Z listami Wp. Stefana Górskiego.

List do Władysława Sebyły

Czechowicz, Józef

1936 — 1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

Karta pocztowa z reprodukcją obrazu E. Huc „Le kimono Blanc” wysłana przez Józefa Czechowicza do Władysława Sebyły 22 grudnia 1935 r. (taka data widnieje na stemplu pocztowym), rękopis, wym. 13,7 x 8,8 cm. Na odwrocie życzenia świąteczne oraz adres: „W.P. Wł. Sebyła / Warszawa (Praga) / ul. Brzeska 5”. Pośrodku karty druk w pionie: „Fabrication Francaise” oraz poniżej w poziomie: „Paris”. W prawym górnym rogu znaczek pocztowy (reprodukcja rysunku Pieskowej Skały) oraz stempel: „Lublin 2, 22 XII 35 18”.
Obok znaczka, powyżej stempla pocztowego liczba 3 zapisana ołówkiem przez pracownika Muzeum (numer obiektu w zbiorze).

Karta pocztowa do Władysława Sebyły

Czechowicz, Józef

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 63 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd