treść serwisu

Pieniądz na ziemiach polskich w średniowieczu Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
N/7605/716/ML - Aw. Korona o połączonych górnych i dolnych płatkach lilii. W dolnych polach widoczne znaki w formie trójkąta bez podstawy.

Rw. Orzeł.

Denar Władysława Warneńczyka

Władysław III Warneńczyk, król Polski

1434 — 1444

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/2831/ML - W otoku perełkowym półpostać biskupa na wprost w mitrze z pastorałem w prawej i krzyżem w lewej ręce. Legenda ujęta otokiem:
 [D] V X B O L E Z L 
Po literze X oraz po ostatniej literze trzy perełki ułożone w trójkąt. Litera D, w nawiasie, nieczytelna.

Brakteat Bolesława Wstydliwego

Bolesław V Wstydliwy, książę krakowski

1254

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Mon/9/ML - AV. Korona królewska o niepołączonych liliach górnych i dolnych. Podstawa korony połączona z kabłąkami dolnych pól korony. W dolnych polach korony widoczne dwie lilie.
RV. Orzeł jagielloński głową w lewo z charakterystycznie łukowato wygiętymi skrzydłami.

Denar koronny Władysława Jagiełły

Władysław II Jagiełło, król Polski

1396 — 1406

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Mon/5/ML - AV. W otoku książę siedzący na tronie głową na wprost z mieczem na kolanach. Legenda dookolna: B O L E Z L A V S
Litera Z swoim kształtem przypomina S, ostatnia litera legendy położona.
RV. W prostokątnej perłowej ramce głowa św. Wojciecha. W kątach ramki pojedyncze perełki. W otoku legenda:
S A D A L B E R T U S

Denar Bolesława Kędzierzawego

Bolesław IV Kędzierzawy, książę Polski

1146 — 1152

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Mon/1/ML - AV. Krzyż perełkowy w otoku perełkowym. Pseudolegenda z elementami geometrycznymi.

RV. Krzyż kawalerski z kulkami miedzy ramionami w otoku perełkowym. Pseudolegenda z elementami geometrycznymi.

Denar krzyżowy

nieznana

1076 — 1100

Muzeum Narodowe w Lublinie

AV. Półpostać króla w koronie, z mieczem w dłoni zwrócona w lewo. Z prawej, za głową władcy litera Z (lub odwrócona N), nad która krzyżyk.

RV. Brama o trzech wieżach z kulistymi kopułami, kulki po bokach.

Denar królewski Bolesława Śmiałego

Bolesław II Śmiały, król Polski

1076 — 1079

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. Głowa w lewo, w obwódce. Legenda dookolna: BOLEZLAVS

Rw. Książę na koniu w lewo, z tarczą i włócznią. Z prawej za głową władcy litera S w pozycji poziomej.

Denar książęcy Bolesława Śmiałego

Bolesław II Śmiały, król Polski

1069 — 1076

Muzeum Narodowe w Lublinie

W otoku klęczący książę, przed nim z pastorałem św. Wojciech kładący rękę na głowie władcy. Legenda otokowa zniekształcona poprzedzona krzyżykiem inicjalnym, rozpoczynająca się najprawdopodobniej od: BEZ[LA]V )( IA[ZIRB]ELVC
Część liter jest odwrócona.

Brakteat protekcyjny Bolesława Krzywoustego

Bolesław III Krzywousty, książę Polski

1135

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/10869/ML - AV. W tondzie postać króla na tronie na wprost, z berłem w lewej dłoni. Głowa władcy i berło wychodzą poza tondo w pole napisu dookolnego o treści:
MO[N]ETA . [K]AZIMI [RI]
W napisie w miejsce kropki znak międzywyrazowy w postaci strzałki w górę.

RV. W tondzie ukoronowany orzeł polski. Nad skrzydłami, na wysokości głowy, pojedyncze ozdobniki. W otoku napis:
+ REGIS (.) P[OLO]NIE . K :
Znak międzywyrazowy, tutaj nieczytelny, ujęty nawiasami w formie strzałki w dół. Znaki obok litery K w formie kółeczek.
Na AV. i RV . czarna patyna. Niewielki ubytek na obrzeżu.

Półgrosz Kazimierza Wielkiego

Kazimierz III Wielki, król Polski

1366 — 1370

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/10608/ML - AV. W pojedynczym ziarnistym otoku tarcza z podwójnym krzyżem rozdzielającym na dolne litery m-p. Nad tarczą litera W, w otoku nieczytelny napis [+ M O N E  W L A D I S L A I]

RV. Orzeł jagielloński ujęty pojedynczym perełkowym otokiem. Legenda dookolna:
+ R E [G I S]  [P O L O N I E]
Legenda czytelna jedynie we fragmentach. 
Na awersie i rewersie możliwe znaki międzywyrazowe.

Trzeciak koronny Władysława Jagiełły

Władysław II Jagiełło, król Polski

1393 — 1394

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/8833/ML - AV. W otoku perełkowym czterodzielna tarcza, a w niej: belki, oprzel morawski, podwójny krzyż, belki. Na zewnątrz pomiedzy dwiema obwódkami legenda dookolna:
+ L A D I S L A V S D G R V N G A R I E

RV. W otoku liniowym w pozycji stojącej na wprost ukoronowany władca w aureoli, w prawej ręce trzymajacy topór, a w lewej jabłko królewskie. Na poziomie bioder władcy po lewej stronie litera H, po prawej G. Głowa postaci oraz nogi wykraczają poza otok przedzielając legendę o treści:
 S L A D I S L -  A V S R E X

Dukat Władysława V Pogrobowca

Władysław Pogrobowiec, król Czech i Węgier

1455

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/8832/ML - AV. W ujęciu otokowym ukoronowana Madonna trzymająca dziecię. Poniżej kruk z pierścieniem w dziobie. Głowa Madonny i kruk wychodzą poza otok rozdzielając legendę o treści:
M A T H I A S  D - G R V N G A R I E

RV. W ujęciu otokowym stojacy na wprost ukoronowany król w aureoli, w prawej ręce trzymający topór, a w lewej jabłko królewskie. Na wysokości bioder władcy znaki mennicze, po lewej litera n, po prawej stronie S. Głowa władcy i część jego nóg wykracza poza otok rozdzielając legendę o treści:
S  L A D I S L -  A V S R E X

Dukat Macieja Korwina

Maciej Korwin, król Węgier

1471 — 1481

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/8292/ML - AV. W otoku perełkowym korona prosta z 5 perełkami na obręczy. Boczne lilie korony zwieńczone dwiema, a środkowa trzema perełkami. W ujęciu otokowym legenda:
W L A D I S L [A] (I D I G)
Oznaczony nawiasami fragment legendy nieczytelny wskutek niecentrycznego bicia stemplem.

RV. W perełkowym otoku zwrócony w lewo orzeł w koronie z opaskami na skrzydłach. Pomiedzy obwódkami legenda:
o R E G I S 8  P O L 
Dalsza część legendy nieczytelna wskutek niecentrycznego bicia stemplem, względnie wytarcia powierzchni monety.

Denar Władysława Łokietka

Władysław Łokietek, król Polski

1330 — 1333

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/7966/ML - AV. W otoku ukoronowany orzeł głową w lewo.
RV. Ujęty otokiem herb andegaweński.

Moneta bita niecentrycznie, w szczególności rewers.

Denar Jadwigi Andegaweńskiej

Jadwiga, królowa Polski

1384 — 1399

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/6943/ML - Av. W perełkowym otoku tarcza zakonna wielkiego mistrza. Na zewnątrz legenda dookolna:
 M A O R S  H I N R I C U S  QVA

RV. Tarcza zakonna ujeta perełkowym otokiem. Na zewnątrz, pomiedzy dwiema perełkowymi obwódkami, legenda dookolna poprzedzona małą tarczą z krzyżykiem:
 M O N E T A  D N O R V M  P R V

W legendzie awersu i rewersu występują znaki międzywyrazowe

Szeląg krzyżacki Henryka Reffle von Richtenberg

Królewiec

1470 — 1477

Muzeum Narodowe w Lublinie

AV. W nieliniowej obwódce orzeł jagielloński głową zwrócony w lewo. W otoku napis:
+ MONETA + I + ALBERTI
Całość ujęta nieliniową obwódką, tutaj widoczną w części.
Przesunięcie stempla w prawo.

RV. W karbowanej obwódce korona z połączonymi dolnymi i górnymi płatkami lilii. Nad górnym zakończeniem środkowej lilii trójlistek. Pod koroną herb Poraj , należący do podskarbiego Piotra Kurozwęckiego. Herb zachodzi częściowo w pole napisu dookolnego. Napis otokowy:
+ REGIS . POLONIE
W miejscu kropki znak międzywyrazowy.
Całość ujmuje obwódka karbowana, tutaj widoczna w części.
Przesunięcie stempla w prawo.

Półgrosz koronny Jana Olbrachta

Jan Olbracht, król Polski

1492 — 1499

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/4549/ML - AV. W perełkowym otoku czterodzielna tarcza z belkami i czeskimi lwami. Na zewnątrz, pomiędzy dwiema obwódkami, legenda dookolna:
+ S I G I S M V N D I D G R V N G A R I E

RV. Ukoronowany król w pozycji stojącej na wprost w aureoli, w prawej ręce trzymający topór, w lewej jabłko królewskie. Po prawej stronie postaci znak menniczy w formie przypominajacej połączenie krzyża łacińskiego i litery K. Zarówno głowa jak i nogi władcy rozdzielają legendę dookolną o treści:
S L A D I S L -  A V S R E X 

W legendzie awersu i rewersu występują znaki międzywyrazowe.

Dukat Zygmunta Luksemburskiego

Zygmunt Luksemburski, cesarz rzymsko-niemiecki

1402 — 1437

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/4491/576/ML - Aw. Tarcza zakonna wielkiego mistrza z krzyżem, którego ramiona dzieląc legendę otokową sięgają zewnętrznej obwódki. W otoku pomiędzy obwódkami napis:
MAGS – T . IOH – [SDE]T – IFEN
Liternictwo gotyckie.

Rw. tarcza zakonna z krzyżem o wydłużonych ramionach dzielących legendę otokową, o treści:
MONE – TA.C.D – NRVM – PRVS
Liternictwo gotyckie.

Grosz krzyżowy Johanna von Tieffen

Królewiec

1489 — 1497

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 52 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd