treść serwisu

Monety niemieckie Muzeum Narodowe w Szczecinie

Monety niemieckie stanowią bardzo liczną i zróżnicowaną grupę zabytków, pochodzących z niemal całego okresu niemieckiego mennictwa – od średniowiecza po czasy współczesne. Monety są głównie emisjami księstw, biskupstw i arcybiskupstw Rzeszy oraz mennic miejskich. Interesujące są zwłaszcza emisje średniowieczne i późnośredniowieczne oraz monety okresu talarowego, wśród których znajduje się wiele rzadkich obiektów. W zespole znajduje się również pewna liczba cennych monet złotych. Zespół przekrojowy i reprezentatywny dla kolekcji.

Obiekty

0
talar Rzeszy - Ujęcie rewersu. Na rewersie wczesnorenesansowa tarcza herbowa z hełmem i klejnotem trzymana przez gryfa i lwa, napis w otoku.

Talar Rzeszy

Maksymilian II Habsburg

1576

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie rewersu. Na rewersie monety pod koroną na tle skrzyżowanego pastorału i miecza barokowa czteropolowa tarcza herbowa trzymana przez dwa lwy z małą ukoronowaną tarczą w centrum, powyżej napis i znaki mincerskie. Na rancie motyw wieńca laurowego.

Talar

Franciszek Hermann Prange, czynny 1762-1790

1771

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Na awersie monety nad herbem biskupim półpostać Matki Bożej z Dzieciątkiem na lewej ręce i berłem w prawej dłoni, po bokach łukowaty napis i napis w otoku.

Talar

Paris z Lodronu

1625

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Na awersie monety półpostacie trzech władców zwróconych do siebie, powyżej jabłko cesarskie i data 15 - 95 i napis w otoku.

Talar

Hans Biener, czynny 1556-1604

1595

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Na awersie monety małe popiersie władcy w lewo otoczone napisem datujacym i  napis w otoku.

Talar

Jerzy Brodaty

1527

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar Rzeszy - Ujęcie awersu. Na awersie monety pod koroną dwugłowy orzeł cesarski i napis w otoku.

Talar Rzeszy

Ludwik Eberhard

1624

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar Rzeszy - Ujęcie awersu. Na awersie monety pod koroną dwugłowy orzeł cesarski z małą dwupolową tarczą hiszpańską na piersi i napis w otoku.

Talar Rzeszy

Ferdynand II Habsburg

1624

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Na awersie monety pod czapką elektorską na tle skrzyżowanych miecza i pastorału, późnorenesansowa czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczką w centrum i napis w otoku.

Talar

Ferdynand Wittelsbach

1633

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Na awersie monety trójwieżowa brama z hiszpańską tarczą herbową w przejściu, napis w otoku i znak mincerski.

Talar

Hermann Gante, czynny 1544-1559

1633

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Na awersie monety dwugłowy orzeł cesarski, napis w otoku i znak mincerski.

Talar

Anton v. Stiten

1559

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu. Na awersie monety półpostać władcy w prawo dzieląca datę 16 - 04, napis w otoku i znak mincerski.

Talar

Johann Rees

1605

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar Rzeszy - Ujęcie rewersu. Na rewersie monety pod hełmem z klejnotem i długimi labrami owalna tarcza herbowa, napis w otoku.

Talar Rzeszy

Andreas Fricke

1624

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar Rzeszy - Ujęcie awersu. Na awersie monety pod koroną dwugłowy orzeł cesarski z jabłkiem cesarskim na piersi na którym liczba 3Z odnoszaca się do wartosci monety i napis w otoku.

Talar Rzeszy

Ferdynand II Habsburg

1621

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar Rzeszy - Ujęcie awersu. Na awersie pod koroną dwugłowy orzeł cesarski z jabłkiem cesarskim na piersi, napis w otoku i znaki mincerskie.

Talar Rzeszy

Carpar Ayrer

1623

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar Rzeszy - Ujęcie awersu. Moneta mająca pod koroną dwugłowy orzeł cesarski z jabłkiem cesarskim na piersi i napisem w otoku

Talar Rzeszy

Ferdynand II Habsburg

1619 — 1637

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie awersu.  Moneta z dwunastopolową hiszpańską tarczą herbową pod pięcioma hełmami z klejnotami i z labrami, napis w otoku.

Talar

Henryk Öckeler

1613

Muzeum Narodowe w Szczecinie

talar - Ujęcie rewersu. Moneta z napisem w otoku na rewersie.

Talar

Joachim Ernest

1621

Muzeum Narodowe w Szczecinie

złoty gulden - Ujęcie rewersu. Moneta z jabłkiem cesarskim w bordiurze na awersie i wizerunkiem świętego Lebuina na rewersie. Na rewersie: siedzący św. Lebuin, napis w otoku: MOT - DE - DAV - ENTRIA88.

Złoty gulden

Fryderyk III Habsburg

1488

Muzeum Narodowe w Szczecinie

złoty Fryderyk - Ujęcie rewersu. Na rewersie orzeł na panoplium, powyżej korona, poniżej data emisji 17 - 50.

Złoty Fryderyk

Fryderyk II Wielki

1750

Muzeum Narodowe w Szczecinie

złoty gulden - Ujęcie awersu. Moneta z tarczą herbową na krzyżu na awersie i trzema małymi tarczami herbowymi na rewersie. Na awersie tarcza palatynacko-bawarska na długim krzyżu, napis w otoku majuskułą – Ludwik Palatyn Reński, Książę Bawarii.

Złoty gulden

Ludwik IV Łagodny

1440

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 20 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd