treść serwisu

List Marka Szwarca do Giny Szwarc

Nota popularyzatorska

Trudno sobie wyobrazić blisko pięćdziesięcioletniego Marka Szwarca w czynnej służbie wojskowej. A jednak służył wiernie od listopada 1939 r. do 1944 r., najpierw we Francji, potem w Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii. Z czasów służby w Szkocji zachowało się kilkaset listów Szwarca do przebywających w Londynie żony i córki, którym udało się przedostać, przez Portugalię i Gibraltar, do Anglii. Pisane prawie codziennie listy do żony, po polsku, czasami po francusku, są świadectwem życia duchowego Szwarca, jego żarliwej wiary, ogromu miłości do Giny i Tereski: „Moja miła i ukochana żoneczko. Oczekuję listu twego. Jest to chwila centralna w życiu moim tutaj. Noc i dzień dzieli się na przeżycie treści listu, aż do przyjścia następnej wiadomości od ciebie, najdroższa. Widzę cię administrującą życie nasze całe. Wszystko w twoich wiotkich ramionach się trzymało. I teraz w dłoniach twych spoczywa nie tylko to co ciebie się tyczy, ale nas trojga” (list Marka Szwarca do Giny Szwarc z 6 V 1941).

Renata Piątkowska

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Szwarc, Marek (1892-1958)

Rodzaj obiektu

korespondencja

Technika

rękopis

Tworzywo / materiał

atrament, papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

darowizna

Czas powstania / datowanie

1941-05-06

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Szkocja (Wielka Brytania)

Numer identyfikacyjny

MPOLIN-A12.1.13

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
asd