treść serwisu

Kompozycja z łabędziami

Jest częścią kolekcji: Rysunki Stanisława Ignacego Witkiewicza

Nota popularyzatorska

Twórczość Witkacego – Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) – malarza, rysownika, fotografa, dramaturga, filozofa i teoretyka sztuki, należy do najbardziej oryginalnych zjawisk sztuki polskiej XX wieku. Kompozycja z łabędziami (1916) pochodzi z okresu I wojny światowej, którą Witkacy spędził w Rosji, gdzie przybył w 1914 roku, po podróży po Australii, zatrzymując się w Petersburgu. Po ukończeniu miejscowej szkoły oficerskiej został przyjęty do elitarnego Pawłowskiego Pułku Lejbgwardii, następnie skierowany na front. W 1916 roku uczestniczył w jednej z najbardziej krwawych bitew wojny – pod Witonierzem na Ukrainie. Odniesione rany przerwały jego udział w działaniach wojennych. Mimo dramatycznych doświadczeń związanych z wojną i wybuchem rewolucji październikowej artysta intensywnie pracował, tworząc między innymi zarys publikacji Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Zawarty w niej system poglądów filozoficznych i estetycznych wraz z teorią Czystej Formy zdeterminował późniejsze działania artystyczne Witkacego w zakresie malarstwa i teatru. Podczas pobytu w Rosji powstały liczne kompozycje węglem i pastelem, w tym portrety osób z najbliższego otoczenia artysty, prace o tematyce fantastycznej i kompozycje astronomiczne. Można przypuszczać, że literackie odniesienia Kompozycji z łabędziami odwołują się do opowieści o księżniczce zaklętej w ptaka, opisanej w muzycznej fantazji Piotra Czajkowskiego Jezioro łabędzie, które Witkacy mógł oglądać podczas pobytu w Petersburgu. Muzyka była obecna w jego myśli estetycznej, artysta nadawał jej wysoką rangę w hierarchii sztuk, często zjednując ją z malarstwem. W pismach teoretycznych o teatrze, mimo niechęci do śpiewu i opery, dopuszczał pojawienie się muzyki instrumentalnej, wokalnej i tańca jako elementów składowych idealnego przedstawienia teatralnego w Czystej Formie. Wyobrażona w centrum kompozycji postać kobieca nasuwa skojarzenia z Odettą, która tylko o północy nad brzegiem jeziora może przybierać ludzką postać. Kroczy ona groblą dzielącą lustro wody na dwie części w towarzystwie łabędzi o zdeformowanych, złowieszczych głowach. Zaprzeczają one wyobrażeniu piękna, tradycyjnie związanego z tym gatunkiem ptaków, będąc wytworem fantazji artysty manifestującej się w groteskowym widzeniu rzeczywistości.

Anna Hałata

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Inne nazwy

Kompozycja

Autor / wytwórca

Witkiewicz, Stanisław Ignacy (Witkacy) (1885-1939)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 49 cm, szerokość: 64 cm

Rodzaj obiektu

rysunek

Technika

pastel, węgiel

Czas powstania / datowanie

1916

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Petersburg (Rosja)

Numer identyfikacyjny

S/G/1683/ML

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd