treść serwisu

Aureus

Jest częścią kolekcji: Monety antyczne

Nota popularyzatorska

Mennictwo rzymskie w okresie cesarstwa było zdecentralizowane i prowadzone w kilkunastu miastach rozległego imperium. Władcy zastrzegli sobie emisję pieniądza z kruszców szlachetnych, zaś bicie monety brązowej pozostawiono w rękach senatu i miast. Na aureusach widnieje z reguły wizerunek cesarza i personifikacje cnót lub idei. Portrety władców otacza tytulatura, która zawiera oprócz imienia i tytułu, często liczbę lat władzy trybuńskiej (TR P), a także piastowanych przez niego konsulatów (COS). Elementy te są bardzo istotne dla ustalenia czasu wybicia monety.

Prezentowany aureus wpisuje się w kanon stosowanych w tym okresie wyobrażeń i legend umożliwiających datowanie. W latach 161–169 cesarstwem rządził Marek Aureliusz wspólnie z przybranym bratem Lucjuszem Werusem. Mimo oficjalnej równości, Werus miał niższą pozycję. Na monecie wyobrażony został Lucjusz Werus i bogini Salus. Portret cesarza odznacza się dużym realizmem i walorami artystycznymi, porównywalnymi z jego ówczesnymi posągami. Bogini Salus jako patronka zdrowia i ocalenia przedstawiona została z atrybutami: berłem, paterą i wężem, który ze względu na linienie symbolizował samoodnowę życia i ozdrowienie. Kult Salus w okresie panowania Marka Aureliusza (161–180) nabrał szczególnego znaczenia. Źródłem problemów była zaraza (ospa, tyfus) przywleczona z kampanii bliskowschodniej, która dziesiątkowała Rzymian. Prawdopodobnie śmierć Lucjusza Werusa w 169 roku była spowodowana nawrotem epidemii. Na prezentowanym aureusie – Salus otoczona jest napisem: SALVTI AVGVSTOR TR P III/ COS II („zdrowiu augusta w trzecim roku sprawowania władzy trybuna ludowego / za drugiego konsulatu”).

Prezentowany aureus jest unikatem, jest to jedyny taki okaz znaleziony w Polsce (Przelewice, pow. pyrzycki). Otwór przebity nad głową cesarza jest świadectwem adaptacji złotej monety przez ludy barbarzyńskie, a portret cesarza musiał odgrywać istotną rolę, przypuszczalnie jako symbol przynależności do lokalnych elit.

Genowefa HoroszkoSygnatury i napisy:

  1. Napis: na rewersie w otoku; personifikacja: SALVTI AVGVSTOR TR P III.[C]OS II.
  2. Napis: na awersie w otoku; imię władcy, tytulatura: IMP CEAS L - VERVS AVG.

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Inne nazwy

aureus

Autor / wytwórca

Lucjusz Werus, cesarz rzymski (130-169)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 2.9 mm

Rodzaj obiektu

moneta

Technika

bicie

Tworzywo / materiał

złoto

Pochodzenie / sposób pozyskania

zakup

Czas powstania / datowanie

162 — 163

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Cesarstwo Rzymskie (państwo historyczne; Afryka; Azja; Europa), Rzym, Włochy; znalezienie: Przelewice (województwo zachodniopomorskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/N/13249

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd