treść serwisu

Am Bollwerk in Stettin (Abfahrtstelle nach den Ostseebädern) | Na nabrzeżu w Szczecinie (Dworzec morski kurortów bałtyckich)

nabrzeże statków parowych w Szczecinie

Jest częścią kolekcji: Ikonografia Szczecina XVII-XIX w.

Nota popularyzatorska

Wraz z przyspieszeniem procesu industrializacji w 2. poł. XX w. przekształceniom uległa także technologia budowy statków, co wpłynęło na zmianę wyglądu jednostek pływających po rzece. Na wodach Odry zaczęły pokazywać się statki napędzane parą. Pierwsze parowce pojawił się w Szczecinie w 1826 roku, stanowiąc prawdziwą osobliwość. Od lat 50. nastąpił przyspieszony rozwój tego typu floty. Przy nabrzeżach u wejścia do portu głównego cumowały zarówno parowce morskie, jak i rzeczne, a przystosowanie szczecińskich nabrzeży do przyjmowania takich statków znalazło odbicie w ikonografii, nierzadko stanowiącej ilustracje do czasopism obyczajowych czy albumów turystycznych – popularnych pamiątek z podróży, na które zapotrzebowanie wzrosło wraz z rozkwitem turystyki.

Ilustracją zdobiącą jedno z takich wydawnictw turystycznych jest drzeworyt Adalberta von Roesslera (1853-1922) powstały w 4. ćwierci XIX wieku. Autor dzieła urodził się w Wiesbaden, gdzie ukończył szkołę średnią. Malarstwa uczył się na monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, następnie w Antwerpii oraz w Berlinie a znany był nie tylko jako portrecista i malarz historyczny, ale także ilustrator. Drzeworyt Roesslera obrazuje szczecińskie nabrzeże przed wypłynięciem parowego statku pasażerskiego w rejs. Bogata i różnorodna scena rodzajowa oddaje nastrój towarzyszący rozpoczęciu podróży dynamicznie ukazując sytuacje mające miejsce w tłumie elegancko ubranych pasażerów.

Dzięki rozwojowi gospodarczemu owego czasu mieszczaństwo zaczęło się bogacić, a tym samym poszerzać pole swojej aktywności, między innymi w turystyce i rekreacji. Rejsy do nadbałtyckich kurortów w półotwartych statkach parowych stały się cenioną przez szczecinian rozrywką w sezonie wiosenno-letnim. Stali się też odbiorcami i bohaterami popularnych ilustrowanych czasopism.

Małgorzata PeszkoSygnatury i napisy:

  1. Sygnatura;napis: w lewym dolnym narożniku ilustracji, wycięta na bocznej krawędzi ławki; pismo odręczne: F. v. Roessler
  2. Napis: w centrum, pod ilustracją; pierwsza część napisu pogrubiona:  Am Bollwerk in Stettin (Abfahrtstelle nach den Ostseebädern). Originalzeichnung von A. v. Roeßler (s. 630)

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Roessler, Adalbert von (1853-1922)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 27.4 cm, szerokość: 34.1 cm
odcisk: wysokość: 23.2 cm, szerokość: 33 cm

Rodzaj obiektu

drzeworyt (odbitka)

Technika

drzeworyt sztorcowy, akwarela

Tworzywo / materiał

papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

zakup

Czas powstania / datowanie

1875 — 1899

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Niemcy (Europa) - 

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/H/924

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd