treść serwisu

Ikonografia Szczecina XVII-XIX w. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Przedstawienia kartograficzne, plany, weduty, grafiki z widokami, rysunki i obrazy Szczecina z okresu późno książęcego, szwedzkiego i pruskiego datowane na XVII – XIX wiek, bardziej i mniej znane przedstawienia miasta z okresu nowożytnego. Część tej pory nie była publikowana ani wystawiana.

Obiekty

0
Portret Leopolda Erharda Rudolfa von Puttkamer - ujęcie z przodu; Tondo z portretem generała Leopolda von Puttkamer. Portret w półpostaci w ujęciu trzy czwarte w prawo względem widza. Mężczyzna w granatowym mundurze generalskim z narzuconym na lewe ramię ciemnoszarym płaszczu z futrzanym kołnierzem. Bluza pod szyją wykończona niską czerwoną stójką z zaokrąglonymi narożami, gdzie umieszczony jest krzyż maltański orderu joannitów (Rechtsritter). Na ramieniu munduru srebrne epolety. Głowa mężczyzny z wysokim czołem przechodzącym w łysinę, włosy krótkie sfalowane z baczkami. Twarz pociągła z charakterystycznym, wywiniętym ku górze wąsem, opracowana bardzo starannie z rozjaśniającymi blikami. Tło monochromatyczne brązowe, rozświetlone ponad ramionami białym pastelem. U dołu ołówkiem sygnatura autorska staranną pisanką: Julius Schmidt fec. poniżej w centrum 1853. Oprawa tekturowa wykrojona w tondo z wewnętrznym złotym obramieniem (lamówką).

Portret Leopolda Erharda Rudolfa von Puttkamer

Schmidt, Julius

1853

Muzeum Narodowe w Szczecinie

czarno-biała grafika prezentująca stocznię szczecińską - Ujęcie z przodu całego arkusza. Widok budynków dziedzińca górnego stoczni

Grafika: Widok stoczni

Friedrich Kallmorgen

1880 — 1890

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika: Port w Szczecinie - Port szczeciński widziany z prawego brzegu Odry w rejonie Mostu Hansy w stronę Mostu Kłodnego, widocznego w tylnym planie. Po lewej charakterystyczny widok różnego typu łodzi zgrupowanych na stałe przy wykorzystywanym do celów handlowych nabrzeżu koło mostu, po prawej zabudowa wschodniego brzegu Odry z charakterystycznymi szczytami spichlerzy. W centrum kompozycji okazały trójmasztowiec przycumowany do wysokiej dalby, za nim dwa inne żaglowce, po lewej płynący holownik-pilot, a wzdłuż brzegu Łasztowni duże jednostki parowe. W głębi sylwetka Mostu Kłodnego zamykająca kompozycję.

Stettiner Hafen | Port w Szczecinie

grafika: Port w Szczecinie

Stöwer Willy

1923-04-07

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Grafika - widok nabrzeża w Szczecinie - Ujęcie z przodu. Kolorowany widok Szczecina z Łasztowni w stronę kościoła św. Jana, przedstawia pełne statków nabrzeże po obu stronach Odry. Kompozycja zdominowana masztami statków zacumowanych w kilku rzędach wzdłuż wschodniego brzegu rzeki. Wśród nich jednostki z napędem parowym, łodzie i barki. Na kilku masztach częściowo rozwinięte żagle. Liczne niewielkie łodzie z pojedynczymi masztami, ścieśnione są na przeciwległym brzegu, gdzie na szerokim bulwarze ustawione są parasole sprzedawców. Partery wąskich, wielokondygnacyjnych budynków wzdłuż nabrzeża przesłonięte są markizami, ocieniającymi sklepy i kantory na parterze. Na brzegu po stronie Łasztowni, ukazanym w trójkącie lewego dolnego narożnika, wiaty i zabudowa magazynowa, wozy z beczkami i zajęci ludzie. W tle od prawej nawarstwione dachy zabudowy Starego i Nowego Miasta z dominującym nad nimi kościołem św. Jana. Odrę przecinają dwa mosty: pierwszy niski z przepustem, drugi w głębi o łukowych przęsłach konstrukcji żelaznej (w rzeczywistości na pierwszym planie winien być przedstawiony żelazny Most Kolejowy, a za nim drewniany Most Nowy prowadzący od nabrzeża przed dworcem na Kępę Parnicką).

Widok nabrzeża w Szczecinie

Clerget Hubert

po 1878

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Grafika - widok Szczecina z lotu ptaka - Ujęcie z przodu w ramce. Podkolorowany akwarelą miedzioryt przedstawiający widok Szczecina z lotu ptaka, będący uproszczoną redakcją grafiki G. Brauna i F. Hogenberga. Oglądana od zachodu panorama ukazuje miasto w obrębie murów z bezpośrednim sąsiedztwem ogrodów i fos, z zabudową przedbramii, wików, kościoła św. Georga (u dołu po prawej), piką strzelecką itd. oraz głęboką perspektywą prawobrzeża z licznymi odnogami rzek, lasami i sylwetami miejscowości wśród wzgórz i lasow po wschodniej stronie Odry. Szeroki nurt rzeki z różnorodnymi statkami i łodziami, zakomponowanej falistą linią wzdłuż całego arkusza, ogranicza dolną strefę miasta opracowaną w konwencji stosunkowo precyzyjnego planu, od górnej zdominowanej zaroślami rozdzielonymi ciekami rzek dalekiej od wierności z topografią. Konwencja widoku z lotu ptaka uzasadnia zastosowanie umownej perspektywy, która umożliwia ukazanie przebiegu wszystkich ulic i placów oraz bloków zabudowy ze schematycznym układem domów i charakterystycznymi budowlami. Widok ujęty w ramkę.

Widok Szczecina z lotu ptaka

Bertius Petrus

1632

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Grafika - widok na zamek szczeciński - Ujęcie na białym tle. Grafika przedstawiająca widok zamku od strony fosy głównej z niewielkimi, krytymi dwuspadowymi dachami budynkami gospodarczymi w rejonie zaplecza ul. Wyszaka na I planie. Charakterystyczne elementy wystroju skrzydła północnego zamku z wieloboczną wieżą narożną z krenelażem od strony Odry i neogotycką przybudówką w rejonie obecnego wejścia. Grafika wykonana w związku z pobytem na zamku elektora Fryderyka Wilhelma Heskiego. Na odwrociu strona 39 gazety z tekstem w 3 kolumnach zatytułowanym Generallieutenant von der Mülbe. Tekst dotyczący przedstawionego zamku szczecińskiego na stronie 41, z historią budowy zamku, informacją o nowych elementach przedstawionych na rycinie i aktualnym wykorzystaniu budowli - w tym przeznaczeniu królewskiego pokoju w północnym skrzydle i przylegającej do niego wieży dla jeńca wojennego - księcia Fryderyka Wilhelma Heskiego,

Panorama zamku książęcego

Löscher H.

1866

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika Widok stoczni - Ujęcie z przodu. Grafika przedstawia popularny motyw panoramy przemysłowej reklamującej możliwości produkcyjne zakładu - widok stoczni

Widok stoczni "Vulcan" w Szczecinie

Stöwer Willi

około 1870

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika - fragment Łasztowni od strony Odry - Ujęcie w ramce. Widok fragmentu zabudowy Łasztowni ze statkami na Odrze. Do wydanej w celach reklamowych książki Schönleber wybrał fragment zabudowy Łasztowni nie efektowny, lecz pozbawiony reprezentacyjności, nawet nieco zaniedbany, ale malowniczy, dający możliwość ukazania kunsztu ilustratorskiego w zakresie drzeworytu. Być może nawiązał tu do widoków z czasów studiów w Wenecji. Na I planie łagodnie sfalowany nurt rzeki z parowo-masztową łodzią, ciągnącą łódkę po prawej stronie, po lewej łódź z rozpostartym białym żaglem, pełna ładunku i niebezpiecznie pochylona pod wpływem zwrotu i podmuchu wiatru. Na II planie płytka zatoka portowa, z nabrzeżem ze zróżnicowaną zabudową kilkupiętrowymi, wąskofrontowymi kamienicami typu miejskiego (po prawej), przysadzistymi budynkami w konstrukcji ryglowej (w centrum) oraz drewnianymi barakami i wiatami (bezpośrednio przy brzegu). Wzdłuż brzegu drewniane pomosty, do których przycumowane są żaglówki, liczne postacie zajęte różnorodnymi zajęciami, wóz zaprzężony w dwa konie w środku. Najbardziej charakterystyczny jest zespół zabudowy w środku kompozycji z jasnym naczółkowym domem mieszkalnym z przybudówką bezpośrednio nad wodą i znacznie większymi budynkami typu mieszkalno-spichlerzowego w głębi.

Lastadie (obecnie Łasztownia) widziana od strony Odry

Schönleber Gustav

1881

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika - fantazyjny widok Szczecina - Ujęcie z przodu. Fantastyczny - wyimaginowany widok Targu Końskiego, ob. pl. Orła Białego w Szczecinie, ukazanego jako obszerny plac miejski zakomponowany po przekątnej widoku. Plac obudowany 2-3 kondygnacyjnymi, okazałymi kamienicami z wysokimi dachami z wystawkami. Wzdłuż linii zabudowy niewielkie drzewa i długie drewniane ławki. W narożu placu w centrum kompozycji zbiornik wodny otoczony murkiem (rodzaj zakończenia zatoki z mostami widocznymi w tle) z budynkiem studniowym (?) w środku. Po lewej najokazalszy budynek 4 skrzydłowy, 3-kondygnacyjny z 2 wieżami, do którego prowadzi most ponad lewą częścią basenu. W obrębie placu na pierwszym planie ożywiony ruch pieszych i jeźdźców, powozy,wóz z 4 końmi, konie prowadzone przez handlarzy, psy, ludzie pchający taczki, przechadzający się po placu. W tle drzewa o linii nasadzeń sugerujących układ bastionowy.

Fantazyjny widok Szczecina w rejonie Placu Orła Białego

Basset Andre

około 1800

Muzeum Narodowe w Szczecinie

plan miasta, mapa, grafika, miedzioryt, ikonografia - Ujęcie z przodu. Czarno-biały miedzioryt; czarno-biały plan miasta.

Plan Szczecina z fortyfikacjami i umocnieniami

Bodenehr Gabriel

około 1725

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika, ikonografia - Ujęcie z przodu. Heliograwiura na papierze.

Widok na zakłady chemiczne "Union"

Schmeling Otto, Gerhardt & Schmeling

1899

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 34 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd