treść serwisu

771 Dobberphul | 771 Dobropole

Messtischblatt

Jest częścią kolekcji: Mapy archiwalne

Nota popularyzatorska

Mapa jest załącznikiem do spisu toponimów, wykonanego w ramach zainicjowanego przez pomorskiego językoznawcę dr. Roberta Holstena (1862–1954) projektu, polegającego na zebraniu z przedwojennej prowincji Pomorze w wyniku wywiadów terenowych i kwerendy źródeł nazw obiektów fizjograficznych naturalnych i antropogenicznych oraz miejsc zamieszkanych i niezamieszkanych. Mapy topograficzne typu Meßtischblatt w skali 1:25 000 charakteryzują się bardzo wysoką szczegółowością i dokładnością odwzorowania topografii terenu. Mapę 771 Dobberphul I opracowano w 1886, a wydano w 1888 roku (dane na podstawie drugiego egzemplarza). Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Dobberphul, Kreis Cammin, Reg. Bez. Stettin, Prov. Pommern, dziś Dobropole, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 771, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Reckow, dziś Rekowo; Büssenthin, dziś Buszęcin; Görke, dziś Górki; Plastichow, dziś Płastkowo; Emilienhof, dziś Borzysław; Dobberphul; Alt, Neu Tessin, dziś Troszyn, Troszynek; Parlow, dziś Parłowo; Stregow, dziś Strzegowo; Gr., Kl. Weckow, dziś Wiejkowo, Wiejkówko; Martenthin, dziś Mierzęcin; Trebenow, dziś Trzebianowo; Wustermitz, dziś Ostromice; Bresow, dziś Brzozowo. Andrzej Chludziński

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Holsten, Robert (1862-1954)
Giese, Ludwig (czynny około 1927-1938)
Knieß, Johannes (czynny około 1924-1927)
Königlich Preußische Landesaufnahme, Berlin (1875-1921)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 49 cm, szerokość: 52 cm

Rodzaj obiektu

Messtischblatt

Technika

pismo odręczne, druk jednobarwny; czarny

Tworzywo / materiał

tkanina, papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

1924 — 1938

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Szczecin (województwo zachodniopomorskie), Kreis Cammin in Pommern, powiat historyczny (Rzesza Niemiecka), Berlin (Niemcy)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/ADA-M/247

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd