treść serwisu

Deesis

Jest częścią kolekcji: Ikony
(XVII–XIX wiek)

Nota popularyzatorska

Deesis (z greckiego modlitwa, prośba) to przedstawienie obrazujące błagalną modlitwę zanoszoną do Chrystusa przez Maryję i Jana Chrzciciela. Ikona Deesis zajmuje centralne miejsce w ikonostasie, ponad królewskimi wrotami i ikoną Mandylionu czy Ostatniej wieczerzy. Chrystus ukazany jest tu jako Wszechwładca, Zbawiciel i Sędzia na Sądzie Ostatecznym – spoczywa na tronie (zasugerowanym za pomocą tkaniny podtrzymywanej przez aniołów), prawą dłoń wznosi w geście błogosławieństwa, a lewą podtrzymuje opartą na kolanach księgę Ewangelii. Otwarte karty prezentują pisany cyrylicą fragment „zaprawdę, powiadam wam: nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21, 32–33). Chrystus opiera stopy, z widocznymi śladami po gwoździach, na skrzydłach serafina. Kompozycja Deesis wskazuje na wątki eschatologiczne: Jan Chrzciciel – ostatni prorok Starego Testamentu, oraz Maryja – pierwszy człowiek Nowego Testamentu, zgromadzeni przed tronem, symbolizują pełnię i jedność w Chrystusie oraz zanoszą ku niemu błagalną modlitwę w intencji całego świata; orędują za wiernymi przed Sędzią, jednocześnie adorując Zbawiciela.

Ikona z Oszczowa w XIX wieku została znacznie przemalowana – zwłaszcza w partii postaci Chrystusa czy układu tekstu w księdze. W trakcie konserwacji odkryto i odsłonięto starszą warstwę malarską, która wykazuje pewne podobieństwa do Deesis z tak zwanego ikonostasu lubaczowskiego, znajdującego się obecnie w katedrze greckokatolickiej w Przemyślu.

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Inne nazwy

Trimorfion

Autor / wytwórca

nieznany

Rodzaj obiektu

ikona, malarstwo, obraz

Technika

srebrzenie, tempera

Pochodzenie / sposób pozyskania

z dawnych zasobów

Czas powstania / datowanie

1770 — 1830

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Oszczów (województwo lubelskie, powiat hrubieszowski, gmina Dołhobyczów)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Lublinie

Numer identyfikacyjny

S/Mal/550/ML

Lokalizacja / status

obiekt na ekspozycji Zamek - siedziba główna Muzeum Lubelskiego

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd