treść serwisu

Władysław Warneńczyk

portret; scena historyczna

Jest częścią kolekcji: Europejscy klasycy nowoczesności

Nota popularyzatorska

Edward Wittig po studiach w Wiedniu i Paryżu sam zaczął działalność pedagogiczną. Od 1914 roku wykładał na warszawskich uczelniach: Politechnice (do 1918) oraz Szkole Sztuk Pięknych (do 1920). Swoje credo sztuki monumentalnej, charakteryzującej się statyczną kompozycją i uproszczeniem zwartego wolumenu, zawarł w Odczycie o rzeźbie (1915). Postulat podporządkowania wszystkich części dzieła budowie ogólnej, a także ich wyeksponowania zgodnego z prawami konstrukcji współbrzmiał z definicją dzieła klasycznego (tzn. przeciwstawnego barokowej ekspresji), ogłoszoną w tym samym roku przez Heinricha Wölfflina. Zdanie Wittiga o potrzebie rytmizacji w dziele sztuk plastycznych stało się bliskie umiarkowanie nowoczesnym kolegom i koleżankom, skupionym od 1922 roku w Stowarzyszeniu Artystów Polskich „Rytm”. Głównie to środowisko otrzymywało najbardziej lukratywne zlecenia państwowe i kształtowało oficjalną ikonosferę II Rzeczpospolitej. Wittig zrealizował wówczas szereg pomników. Z trójfigurowej Walki (1916) wyewoluował posąg Umierającego żołnierza (1926, Warszawa). W latach 1923–1932 powstał stołeczny monument Lotnika, przyjęty entuzjastycznie przez międzynarodową krytykę. Konny portret króla Władysława III Warneńczyka (proj. 1928–1929) wykonany został na zlecenie Towarzystwa Polsko-Bułgarskiego, które w okresie międzywojennym opiekowało się miejscem śmierci polskiego króla. W 1935 roku Julian Ambroziewicz i Antoni Miszewski zaaranżowali w tak zwanym Kopcu Warneńczyka nieopodal pól bitewnych Warny architektoniczny cenotaf, figuralny pomnik władcy „przedstawiający nie wojownika krwią zbryzganego, nie wodza i hetmana, ale właśnie króla, króla-ducha, władającego czystością swej duszy i wzniosłością idei” (Władysław Kozicki, Edward Wittig. Wystawa zbiorowa, Lwów 1932, s. nlb.), który miał stanąć w centrum czarnomorskiego miasta. Brązowy odlew modelu tego niezrealizowanego do dziś monumentu znalazł się po drugiej wojnie światowej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Szymon Piotr KubiakSygnatury i napisy:

  1. Napis: na postumencie; Odl. Artyst. L. Kranc Warszawa 
  2. Sygnatura: na postumencie; E. Wittig

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Wittig Edward (1879–1941)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 86 cm, szerokość: 77 cm

Rodzaj obiektu

rzeźba

Technika

odlewanie

Tworzywo / materiał

brąz

Pochodzenie / sposób pozyskania

zakup

Czas powstania / datowanie

między 1929 — 1930

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Warszawa (województwo mazowieckie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/SE-P/35

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd