treść serwisu

Kocioł

Nota popularyzatorska

Zabytek znalazł się w zbiorach muzeum w okresie międzywojennym. Niestety, jak większość zbiorów z tego czasu, jest pozbawiony metryki. Pochodzi najprawdopodobniej z terenu zachodniej Ukrainy. Można go datować na I wiek n.e. Zakłada się, że został wyprodukowany przez ludność kultury sarmackiej. Zabytki tego typu występują często w grobach kurhanowych sułowskiej fazy tej kultury.

Masywny kocioł został wykonany z brązu. Posiada lekko wygiętą na zewnątrz krawędź. Ponad nią wznosi się kabłąkowaty uchwyt ozdobiony trzema gwoździowatymi trzpieniami. Drugi uchwyt, prawdopodobnie umieszczony symetrycznie na przeciwległej krawędzi, nie zachował się, został wyłamany. Wzdłuż największej wydętości brzuśca znajdują się dwie równoległe wypukłe listewki. Prawdopodobnie imitują sznur. Dno ma formę wysokiej nóżki.

Na powierzchni kotła widoczne są ślady napraw uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania. Cały kocioł pokrywa zielona patyna.

Odkrycie zabytku z dala od pierwotnych siedzib Sarmatów może świadczyć o funkcjonowaniu dalekosiężnego handlu skierowanego na zachód. Sarmaci należeli do ludów koczowniczych. Ich tryb życia i gospodarka były związane z pasterskim chowem zwierząt. Od III wieku p.n.e. zamieszkiwali tereny pomiędzy Donem a Morzem Czarnym. W okresie wędrówki na zachód wyparli Scytów, docierając w końcu I wieku p.n.e. do Dunaju, czyli do granic Imperium Rzymskiego.

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

nieznany

Rodzaj obiektu

naczynie

Technika

kucie

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: nieznane

Właściciel

Muzeum Narodowe w Lublinie

Numer identyfikacyjny

709/A/ML

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd