treść serwisu

Waza zdobiona

Nota popularyzatorska

Naczynie gliniane znalezione w miejscowości Resko, gm. Resko, pow. łobeski. Ta niewielka waza służyła jako pojemnik, w którym zdeponowano skarb ok. 240 denarów. Znaleziono je przypadkiem w 1924 r. na polu uprawnym. Odkrycie skarbu razem z pojemnikiem ma miejsce dość rzadko. Znacznie częściej spotyka się same monety w rozproszeniu na dużej przestrzeni, np. w efekcie prac rolnych, które można znajdować przez wiele lat, a znaczna ich część nigdy nie zostaje odnaleziona.
Prezentowana waza posiada kulisty brzusiec, nieznacznie nachyloną do wnętrza szyjkę oraz zaokrąglony wylew. Naczynie ma wysokość 9,5 cm, a jego maksymalna średnica wynosi 12 cm. Waza jest zdobiona czterema dookolnymi liniami rytymi. Powierzchnia jest gładka, a barwa ciemnobrunatna. Formy te są charakterystyczne dla okresu wędrówek ludów i należy je łączyć z ludnością grupy dębczyńskiej. Skarb jest datowany na okres po poł. IV w. n.e. Okres wędrówek ludów był to burzliwy czas w dziejach Europy podczas którego miały miejsce wielkie migracje ludów germańskich i azjatyckich koczowników. Został on zapoczątkowany przez najazd Hunów w 375 r. n.e. na wschodnie tereny Europy, a za jego koniec przyjmuje się 568 r. n.e., kiedy odbyła się ostatnia migracja Longobardów. Ciągłe najazdy, zwłaszcza na rzymskie prowincje, doprowadziły Cesarstwo Zachodniorzymskie do załamania gospodarczego i obronnego. W tym okresie jedną z jednostek archeologicznych zamieszkującą Pomorze Zachodnie była grupa dębczyńska, która rozwinęła się pod koniec II w. n.e. i trwała do początku VI w. W materiale znajdowanym na stanowiskach przypisywanym tej grupie można znaleźć wpływy sąsiadujących z nią kręgów kulturowych tj. z terenów nadłabskich, skandynawskich, Powiśla oraz Morza Czarnego, świadcząc o rozbudowanych kontaktach z ludnością tych obszarów.
Przyjmuje się, że skarby chowano w obliczu zagrożenia (szczególnie wojny) z myślą o ich późniejszym wyjęciu. Depozyty mogły pozostać w ziemi w wyniku śmierci właściciela, ale również intencjonalnego niewydobycia; mogły mieć też znaczenie symboliczne/kultowe. Masowe chowanie skarbów w ziemi, które miało miejsce szczególnie na przełomie II i III w. n.e. może świadczyć o walkach między plemionami i wędrówkach ludności.

Monika WitekSygnatury i napisy:

Napis: brzusiec; wykonano tuszem:  REGENWALDE86921962:275

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

nieznany
grupa dębczyńska

Rodzaj obiektu

naczynie

Technika

lepienie ręczne

Tworzywo / materiał

glina

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

okres wędrówek ludów

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Resko (województwo zachodniopomorskie); znalezienie: Resko (województwo zachodniopomorskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/A/22180/1

Lokalizacja / status

obiekt na ekspozycji Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27, Szczecin

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd