treść serwisu

Okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zespół obejmuje zabytki datowane na młodszy okres przedrzymski (ok. 250 p.n.e. 0), okres wpływów rzymskich (0-350 n.e.) i Okres Wędrówek Ludów (ok. 350 – 500 n.e.). Znaczną część zbioru stanowią numizmaty (66/144). W przypadku skarbów monet (Resko, Rekowo, Sibin), w których figurują emisje kilku cesarzy wybrano po jednym okazie reprezentatywnym dla każdej z nich. Wyjątek uczyniono dla skarbu solidów z Karsiboru oraz skarbu z Suchania (dwa brakteaty) ze względu na wartość merytoryczną obu serii numizmatów. Do zespołu włączono ponadto ozdoby stroju (np. fibule, klamry do pasa, okaz pasa łańcuchowego z Wąwelnicy, naszyjnik z Długiego), naczynia (Iglice, Konikowo, Cedynia) i w mniejszym zakresie narzędzia (np. nóż z Lekowa).

Obiekty

0
Fibula - ujęcie ze skosu; Fibula - zapinka srebrna posiada niewielki guzek na zakończeniu kabłąka, który dodatkowo jest zdobiony dwoma karbowanymi pierścieniami znajdującymi się u nasady nóżki. Podobny trzeci pierścień umiejscowiony jest na kabłąku bezpośrednio nad sprężynką.

Fibula

kultura wielbarska

150 — 250

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Fibula typu VII - ujęcie ze skosu; Fibula srebrna z wysoką pochewką o wysokości 1,2 cm i szerokość sprężynki 1,8 cm. Zapinka posiada zdobienie w postaci niewielkiego guzka na końcu kabłąka. Fibula odpowiadająca VII grupie w typologii Oscara Almgrena

Fibula typu VII (Almgren)

kultura wielbarska

150 — 250

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Bransoleta żmijowata - ujęcie z przodu; Srebrna bransoleta żmijowata. Średnica zakończeń wynosi 2,8 – 2,9 cm. Obie główki (zakończenia) bransolety są zdobione puncą i filgranem oraz posiadają szerokie ornamentowane kryzy. Kabłąk zdobiony jest wzdłuż czterema rzędami karbowanych linii.

Bransoleta żmijowata

kultura wielbarska

150 — 200

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Bransoleta wężykowata - ujęcie z przodu; Bransoleta srebrna wężykowata z okrągłym zapięciem kapsułkowym z lutowanej blachy. Zapięcie zdobione jest filigranem oraz drutem perełkowym. Średnica zamknięcia wynosi 1,4 cm. Kabłąk z kolei tworzy srebrny drut o średnicy 2 mm wygięty w gęsty esowaty zygzak.

Bransoleta wężykowata

kultura wielbarska

150 — 200

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Waza typu IV (Wołągiewicz) - ujęcie z tyłu; Naczynie ceramiczne (waza) barwy ciemno brunatnej o chropowaconej części dolnej i wygładzanej górnej partii. Waza ma dwa przewężone ucha. Na brzuścu zdobiona chropowaconymi pasami w układzie podwójnego zygzaka. Wysokość wazy wynosi 19,8 cm, średnica brzuśca 22 cm, a średnica wylewu 21 cm.

Waza typu IV (Wołągiewicz)

kultura wielbarska

150 — 200

Muzeum Narodowe w Szczecinie

misa z brązu - Ujęcie z przodu. Rzymska misa z brązu na stopce, zaopatrzona w parę przeciwstawnych uch z trzema guzami pośrodku.

Misa z brązu

nieznany

wczesny okres wpływów rzymskich

Muzeum Narodowe w Szczecinie

złota moneta - Ujęcie awersu.  Złoty solid Walentyniana III. Powierzchnie są starte. Moneta jest zapewne ostrogockim naśladownictwem wybitym w Rawennie. Na awersie widnieje popiersie cesarza w diademie i udrapowanej szacie zwrócone twarzą w prawa stronę. Wokół nieczytelny napis. Na rewersie postać cesarza stojąca przodem z krzyżem w prawej ręce i wyobrażeniem Victorii w lewej. Prawa stopa spoczywa na postaci węża z ludzką głową. Po obu stronach postaci cesarza znajdują się starte litery R i V, a pod stopami napis COMOB. W otoku monety figuruje napis VICTORIA AUGGG.

Solid Walentyniana III

nieznany

425 — 455

Muzeum Narodowe w Szczecinie

naczynie gliniane - Ujęcie z przodu. Gliniane naczynie wąskootworowe o flaszowatej formie z wysoką cylindryczną szyjką. Powierzchnia jest wyświecana, barwy ciemnobrunatnej. Brzusiec jest dwustożkowaty, zdobiony techniką kółka zębatego motywem meandra schodkowego, a w dolnej partii pionowymi liniami. Szyjkę obiegają u podstawy dwie listy plastyczne.

Naczynie flaszowate, naczynie grupy F (Müller)

nieznany

wczesny okres wpływów rzymskich

Muzeum Narodowe w Szczecinie

naczynie gliniane - Ujęcie lewej strony. Niewielka gliniana waza o kulistym brzuścu i nieznacznie nachylonej do wnętrza szyjce. Wylew wazy jest zaokrąglony. Waza jest zdobiona ponad załomem brzuśca czterema dookolnymi liniami rytymi. Powierzchnia naczynia jest gładka, a barwa ciemnobrunatna. Typologicznie naczynie reprezentuje wazy grupy A grupy dębczyńskiej.

Waza zdobiona

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

srebrna zapinka - Ujęcie z przodu. Srebrna zapinka.

Zapinka

grupa pyrzycka

201 — 299

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ujęcie z przodu. Rzymska misa (kociołek) o pionowych ścianach pokrytych gęstym skośnym żłobkowaniem. Pod wylewem naczynia znajduje się dookolne żeberko. Wylew jest wychylony na zewnątrz, a dno płaskie, bez stopki. Naczynie reprezentuje żłobkowane misy (kociołki) typu Friedefeld.

Misa (kociołek) typu Friedefeld

nieznany

około 150 — 375

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Złota zawieszka pierścieniowata - Ujęcie z przodu. Złota zawieszka pierścieniowata wykonana z trzech pierścieni złotego drutu perełkowanego. Brak wewnętrznego wypełnienia. Zawieszka posiada uszko ze złotej blaszki z pięcioma repusowanymi żeberkami.

Zawieszka pierścieniowata

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

moneta; Złoty brakteat - Ujęcie z przodu. Złoty brakteat z uszkiem. Moneta wybita jest tylko z jednej strony, bez rewersu. Zabytek jest odkształcony i nieco zarysowany. Na obwodzie zdobiony jest imitacją perełkowanego drutu. Przylutowane u góry uszko posiada trzy żeberka. Na brakteacie znajduje się mocno stylizowane wyobrażenia jeźdźca na koniu idącym w lewo. Pod brzuchem konia widnieje napis runiczny LAUKAR umieszczony pod brzuchem konia.

Brakteat

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zawieszka pierścieniowata - Ujęcie z przodu. Złota zawieszka pierścieniowata wykonana z trzech koncentrycznych pierścieni ze złotego drutu. Pierścień zewnętrzny i wewnętrzny jest pokryty gęstym, perełkowatym karbowaniem. Pierścień środkowy jest niezdobiony. Wnętrze zawieszki wypełnia perełkowaty drucikowaty krzyżyk. Zawieszka posiada uszko ze złotej blaszki.

Zawieszka pierścieniowata

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

zawieszka pierścieniowata - Ujęcie z przodu. Złota zawieszka wykonana z trzech pierścieni złotego drutu perełkowanego. Posiada uszko ze złotej blaszki z pięcioma żeberkami. U nasady uszka znajduje się grupa sześciu asymetrycznie umieszczonych złotych kulek. Wnętrze zawieszki jest puste, pozbawione elementów zdobniczych.

Zawieszka pierścieniowata

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zawieszka z drutu - Ujęcie z przodu. Złoty pierścień wykonany ze złotego drutu, trzykrotnie zawinięty.

Zawieszka z drutu

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

moneta; Złoty brakteat z uszkiem - Ujęcie z tyłu. Złoty brakteat z uszkiem. Moneta wybita jest tylko z jednej strony, bez rewersu.

Brakteat

nieznany

Muzeum Narodowe w Szczecinie

moneta; Złoty solid cesarza Teodozjusza II - Ujęcie rewersu. Złoty solid cesarza Teodozjusza II. Powierzchnie są nieco starte, ale treść awersu i rewersu jest czytelna.

Solid Teodozjusza II

nieznany

441 — 450

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Naczynie szklane (pucharek) - Ujęcie z przodu. Naczynie szklane (pucharek) grubościenne koloru jasnozielonego. Szkło jest przezroczyste.

Pucharek zdobiony

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ujęcie z góry. Srebrna zapinka (kabłąk) pozłacana o długiej rombowatej nóżce. Kabłąk jest zdobiony na końcach poprzecznie grupami 3 i 4 odcinków perełkowatego drucika połączonymi poziomo analogicznymi łukowatymi fragmentami takich drucików.

Kabłąk zapinki

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ozdoba; Srebrna, pozłacana zapinka - Ujęcie z góry z lewej strony. Srebrna, pozłacana fibula z rombowato ukształtowaną długą nóżką, krótką pochewką i wysoko wysklepionym kabłąkiem. Zapinka ma główkę w postaci półkolistej tarczki nad sprężynką zaopatrzoną w 5 guzów wykonanych ze złotej taśmy.

Zapinka

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ozdoba; Srebrna, pozłacana fibula - Ujęcie z przodu. Srebrna, pozłacana fibula z rombowato ukształtowaną długą nóżką, krótką pochewką i wysoko wysklepionym kabłąkiem. Zapinka ma główkę w postaci półkolistej tarczki nad sprężynką zaopatrzoną w 5 guzów wykonanych ze złotej taśmy.

Zapinka

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

moneta - Ujęcie rewersu złotej monety.  Powierzchnie są starte, a treść awersu i rewersu jest częściowo nieczytelna.  Na rewersie widnieje zredukowana siedząca przodem na tronie postać Constantinopolis. Po jej lewej stronie o tron opiera się spoczywająca na ziemi okrągła tarcza. W prawej uniesionej ręce postać trzyma jabłko królewskie z krzyżem. W lewej ręce znajduje się schematycznie przedstawione długie berło. Wizerunek otoczony jest napis XXXXXX CCXXXX mający zapewne naśladować oryginalną inskrypcję w otoku. Pod wyobrażeniem postaci znajduje się nieczytelna geometryczna imitacja znaku menniczego CONOB.

Imitacja solida cesarza Teodozjusza II

nieznany

441 — 450

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Sztabkowata płytka ze złota - Ujęcie z przodu. Sztabkowata płytka ze złota w formie symetrycznego klina przechodzącego u szczytu w imitację owalnej w przekroju nasady lub ucha. Płytka jest zdobiona tylko na stronie wierzchniej.

Płytka trapezowata

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Sztabkowata płytka ze złota - Ujęcie z przodu. Sztabkowata płytka ze złota w formie symetrycznego klina przechodzącego u szczytu w imitację owalnej w przekroju nasady lub ucha. Płytka jest zdobiona tylko na stronie wierzchniej.

Płytka trapezowata

nieznany

okres wędrówek ludów

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 105 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd