treść serwisu

Dokumenty biłgorajskie z XVII–XVIII wieku Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
ML/H/886 - Kopia statutu cechu kuśnierskiego rzemieślników biłgorajskich wydana przez Zbigniewa Gorajskiego. Dokument w języku polskim na dwóch kartach, opatrzony pieczęcią lakową. Zapisana jedna strona. Podpisany w 1886 r. przez Jana Potockiego, Rotmistrza Kawalerii Narodowej, starostę brzostowskiego, dziedzica Szczuczyna, Biłgoraja i Sernik. Dotyczy ustalenia  szarwarków mieszczan biłgorajskich w wysokości 2/3 od chrześcijan oraz 1/3 od Żydów.

Kopia statutu cechu kuśnierskiego

Gorajski, Zbigniew

1690 — 1710

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/590 - Transumpt ordynacji miasta Biłgoraja z 1634 r. wydanej przez Zbigniewa Gorajskiego. Dokument w języku polskim z 1665 r. wystawiony przez Władysława Reja z Nagłowic, podskarbiego koronnego i jego małżonkę Teofilę z Goraja Rejową, dziedziców Biłgoraja. Zamieszczone podpisy kolejnych właścicieli miasta: Konstancji z Potoka Szczuczyny, Marcina Leopolda Szczuki i Jana Szczuki. Dodatkowo opisane postanowienia i potwierdzenia ordynacji przez Marcina Leopolda Szczukę z datą 25 sierpnia 1726 r. Cztery karty z widocznymi ubytkami pergaminu. Zapisana ostatnia strona. Wykruszona pieczęć lakowa.

Transumpt ordynacji miasta Biłgoraja

Rej, Władysław

1665

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/589 - Statut cechu sitarskiego nadany mieszkańcom Biłgoraja przez Konstancję Marię z Potoka Szczuczynę, podkanclerzynę wielką litewską, dziedziczkę Biłgoraja w 1720 r. Dokument ustalający porządek rzemiosła sitarskiego na wzór spalonego przywileju. Rękopis w języku polskim z wyciśniętą pieczęcią lakową oraz przytwierdzoną do dokumentu niebieskim sznurkiem pieczęcią herbową w metalowej puszce. Podpisy: wystawcy z 20 czerwca 1720 r. (Kurów); Eustachego Potockiego z 13 marca 1747 r. (Zamek Biłgorajski); Marii z Kątskich Potockiej; Marcina Leopolda Szczuki, starosty wawelnickiego; Jana Szczuki, starosty wiekszniawskiego;  Jana Potockiego z 28 września 1779 r. (Warszawa), Stanisława Potockiego z 5 października 1786 r. (Warszawa), Serwera Setnickiego z 12 października 1803 r., Stanisława Nowakowskiego z 7 grudnia 1809 r. (Zamek Biłgorajski).

Statut cechu sitarskiego nadany mieszkańcom Biłgoraja w 1720 r.

Szczuczyna, Konstancja

1720

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/588 - Dokument ustalający obciążenie szarwarkowe mieszkańców Biłgoraja wydany przez Jana Potockiego, dziedzica Szczuczyna, Biłgoraja i Sernik, starosty brzostowskiego, rotmistrza kawalerii narodowej. Treść dotyczy wysokości szarwarków dla mieszczan biłgorajskich w wysokości 2/3 dla chrześcijan i 1/3 od Żydów. Rękopis w języku polskim. Dwie karty. Zapisana jedna strona. Pieczęć lakowa. Podpisy: wystawcy z roku powstania dokumentu oraz Stanisława Potockiego z 1786 r.

Dokument ustalający obciążenie szarwarkowe mieszkańców Biłgoraja

Potocki, Jan

1781

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/585 - Statut biłgorajskiego cechu kuśnierskiego. Dokument rękopiśmienny w języku polskim datowany na 19 czerwca 1648 r. Statut wystawiony przez Zbigniewa Gorajskiego z Goraja, kasztelana chełmskiego, ustalający i zatwierdzający w 31 artykułach porządek rzemiosła kuśnierskiego. Podpis wystawcy i potwierdzenie przez Marcina Leopolda Szczukę. Na lewym marginesie wykonane później ciemniejszym atramentem skróty niektórych artykułów.

Statut biłgorajskiego cechu kuśnierskiego

Gorajski, Zbigniew

1648

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 7 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd