treść serwisu

I wszystko jasne!

aria-describedby="share_tooltip2" aria-label="Udostępnij"

Treść ścieżki edukacyjnej

W świecie skojarzeń nie ma odpowiedzi błędnych. Jedno słowo może wywołać cały szereg myśli. Wszystko zależy np. od tego, czym się zajmujemy na co dzień, co lubimy robić i co jeszcze przed chwilą zaprzątało naszą głowę. A ponieważ ludzie bardzo różnią się od siebie, to i odpowiedzi mogą czasem zdumiewać. Przyjrzyjmy się skojarzeniom ze słowem „światło”.

Opracowanie:

Renata Pernak

Licencja

Uznanie autorstwa

I wszystko jasne!

Słownik pojęć:

Barok – główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI w. do XVIII w. W sztuce cechował się przepychem, dekoracyjnością i kontrastami. Barok wyodrębnił się we wszystkich dziedzinach sztuki: architekturze, literaturze, teatrze, plastyce i muzyce.

Judaizm – religia wyznawana przez Żydów; judaizm to wiara w jednego Boga. Najważniejszą księgą dla wyznawców judaizmu jest Tora.

Niderlandy – historyczna nazwa obszarów nad Morzem Północnym, obejmujących dzisiejszą Belgię, Holandię i Luksemburg.

Oświecenie – epoka w dziejach kultury europejskiej, która nastąpiła po baroku. Jej głównym wyróżnikiem było poznawanie świata za pomocą rozumu. Oświecenie przypada na wiek XVIII, a za miejsce jego narodzin uznaje się Francję.

Starożytność – okres w historii obejmujący dzieje od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e. Termin ten stosuje się dla obszarów Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej, na których w starożytności rozwinęły się wielkie cywilizacje, m.in. babilońska, egipska, grecka i rzymska. Niekiedy zamiennie dla Grecji i Rzymu używa się terminu „antyk”.

Stereotyp – uproszczone przekonanie lub opinia o charakterze oceniającym dotycząca grupy społecznej lub jej członków, która bazuje na jednym elemencie np. płci, wieku, wyznawanej religii, narodowości czy orientacji psychoseksualnej. Stereotyp przypisuje danej grupie lub jej członkom pewne uogólnione cechy, zacierając jednocześnie rzeczywiste i indywidualne różnice między ludźmi. Stereotypy są często przyjmowane bezrefleksyjnie, a powtarzające je osoby nie zadają sobie trudu, by poznać bliżej daną grupę społeczną lub osobę i zweryfikować stereotyp samodzielnie. Powstałe w ten sposób oceny mają często charakter krzywdzący. Stereotypem jest np. opinia, że kobieta nie może być żołnierzem (stereotyp z uwagi na płeć) lub że każdy Niemiec ceni porządek (stereotyp z uwagi na narodowość).

Żydzi – wyznawcy religii zwanej judaizmem; przez wieki osiedlali się w wielu miejscach na całym świecie, m.in. w Polsce. W roku 1948 powstało państwo Izrael, w którym mieszka wielu Żydów.

Obiekty wykorzystane w tej ścieżce edukacyjnej

0
ujęcie z przodu

Lampka chanukowa (hebr. chanukija)

nieznany

ante 1960

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

lico obrazu

Mężczyzna zapalający żagiew

Lievens Jan

ok. 1625

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 autor nieznany

Lampka oliwna

nieznany

51 — 100

Muzeum Narodowe w Lublinie

Henryk Lubomirski jako Amor. marmurowy posąg Henryka Lubomirskiego przedstawia go jako Amora, boga miłości. Nagi chłopiec stojący w kontrapoście trzyma w ręku łuk wsparty o pień drzewa. Do pnia przywiązany jest wstęgą kołczan ze strzałami. Rzeźba na wysokim okrągłym postumencie. W tle widoczne okno z zielonymi żaluzjami.

Henryk Lubomirski jako Amor

Posąg

Canova, Antonio

1786 — 1788

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Ujęcie z przodu. Neon wykonany ze szklanych rurek świecących na czerwono układający się w zarys mapy Polski.

Przyszłość nie jest tym czym kiedyś była

neon

Hubert Czerepok

2015

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 5 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd