treść serwisu

Siekiera krzemienna

Jest częścią kolekcji: Epoka kamienia na Pomorzu

Nota popularyzatorska

Siekiera krzemienna trafiła do szczecińskich zbiorów muzealnych w 1913 roku. Ofiarował ją Hans Lenz, właściciel majątku i wybudowanego w 1. połowie XVIII wieku pałacu w Stolcu (niem. Stolzenburg). Był on synem pomorskiego przedsiębiorcy, pioniera i potentata w sektorze regionalnych kolei wąskotorowych w Niemczech i koloniach niemieckich, radnego szczecińskiego, tajnego radcy Friedricha Lenza (1846–1930), przyjaźniącego się z Hugonem Lemckem, profesorem gimnazjalnych i prezesem Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde).

Zabytek został podarowany do kolekcji starożytności pomorskich Towarzystwa wraz z kilkoma innymi znaleziskami z epoki kamienia: zdobionym sztyletem wykonanym z kości śródstopia renifera, siekierą kamienną i dwiema innymi siekierami krzemiennymi. Wszystkie te przedmioty odkryto pod kamieniami polnymi zebranymi w kopczyk. Okoliczności ich znalezienia oraz zróżnicowana chronologia, od schyłku starszej epoki kamienia po późną fazę neolitu, sugerują, że wyroby te oryginalnie nie tworzyły zespołu, a raczej były usuwane z pola, podobnie jak kamienie, w jedno miejsce w trakcie prac rolnych.

Siekiera ze Stolca charakteryzuje się trapezowatym kształtem, wąskim obuchem i soczewkowatym przekrojem poprzecznym. Pod względem sposobu wykonania i formy nawiązuje do egzemplarzy dwuściennych o ostroowalnym przekroju i spiczastym obuchu, rozpowszechnionych w młodszej epoce kamienia na terenach północnych (nordyckich). Ich różne odmiany, wiązane ze środkowym lub późnym neolitem, pojawiają się również na obszarze Europy Środkowej i Zachodniej. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku określono je jako „siekiery typu Viervitz”, od nazwy miejscowości na wyspie Rugia. Z Pomorza i Meklemburgii pochodzi kilkadziesiąt znalezisk tego rodzaju wytworów krzemiennych, zazwyczaj odkrytych bez kontekstu umożliwiającego powiązanie z konkretną kulturą archeologiczną.

Krzysztof KowalskiSygnatury i napisy:

Napis: wzdłuż boku dłuższego od strony obucha; wykonany czerwoną farbą, pismem technicznym prostym, zawiera dane metrykalne w kolekcji muzealnej (nazwa miejscowości, w której znaleziono zabytek i oznaczenie inwentarzowe). Napis jest w stanie zaniku: STOLZENBURG 7358

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

nieznany
kultura ceramiki sznurowej

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 8.8 mm, szerokość: 3.8 mm

Rodzaj obiektu

siekiera

Technika

gładzenie, łupanie, wyrób ręczny, jednostkowy

Tworzywo / materiał

krzemień kredowy, krzemień, kamień

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

neolit schyłkowy

Miejsce powstania / znalezienia

znalezienie: Stolec (województwo zachodniopomorskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/A/976

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd