treść serwisu

Dłuto krzemienne

Jest częścią kolekcji: Epoka kamienia na Pomorzu

Nota popularyzatorska

Dłuto, wraz z dwoma innymi wyrobami z krzemienia – lancetowatym sztyletem i półksiężycowatym sierpem – znaleziono w nieznanych okolicznościach w rejonie Parsowa (niem. Wartenberg). Zabytki te zostały zakupione do szczecińskich zbiorów Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde za pośrednictwem niejakiego Krügera, listonosza pomocniczego ze Starego Czarnowa. Wzmianki zamieszczone w odpisach z oryginalnego inwentarza oraz w publikacji nabytków muzealiów za 1904 rok, przygotowanej przez Hugona Schumanna, lekarza z Löcknitz, kolekcjonera i znawcę starożytności pomorskich, wskazują, że przedmioty odkryto w grobie w formie skrzyni zbudowanej z płyt kamiennych.

Krzemienne dłuta, sztylety i sierpy pojawiają się z różną częstotliwością w wyposażeniu pochówków społeczności zamieszkujących Pomorze od rozwiniętych faz młodszej epoki kamienia po początki epoki brązu, jednak współwystępowanie ich w jednym zespole jest unikatowe pośród dotychczasowych odkryć darów grobowych. Taki zestaw przedmiotów oraz ich cechy formalne pozwalają datować powstanie grobu na schyłek 3. lub początek 4. ćwierci III tysiąclecia BC i wiązać z ludnością kultury ceramiki sznurowej.

Najstarszą formą w zespole z Parsowa jest dłuto. Narzędzia podobnego typu występują w starszych, nawet o kilkaset lat, inwentarzach kultury amfor kulistych. W jednym ze zniszczonych grobowców megalitycznych łączonych z kulturą pucharów lejkowatych lub amfor kulistych, dłutom towarzyszył półksiężycowaty sierp krzemienny. Takie sierpy wiążą się jednak przede wszystkim ze społecznościami ze schyłku neolitu lub nawet młodszymi, pochodzącymi z początków epoki brązu. Podobnie, od 2. połowy III po pierwsze stulecia II tysiąclecia BC, są datowane groby zawierające sztylety krzemienne zbliżone do odkrytego w Parsowie.

Krzysztof KowalskiSygnatury i napisy:

Napis: na powierzchni części przyobuchwej, wzdłuż osi dłuższej przedmiotu; wykonany czerwoną farbą, pismem technicznym prostym, zawiera dane metrykalne w kolekcji muzealnej (nazwa miejscowości, w której znaleziono zabytek i oznaczenie inwentarzowe). Napis zanika: WARTENBERG 5354

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

nieznany
kultura ceramiki sznurowej

Rodzaj obiektu

dłuto, narzędzie

Technika

gładzenie, łupanie, wyrób ręczny, jednostkowy

Tworzywo / materiał

krzemień kredowy, krzemień, kamień

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

wczesny okres epoki brązu (I EB)

Miejsce powstania / znalezienia

znalezienie: Parsów, gm. Bielice, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/A/600

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd