treść serwisu

Legitymacja Towarzystwa Gimnastycznego

Jest częścią kolekcji: Historia miasta i regionu

Nota popularyzatorska

Przed wybuchem Wielkiej Wojny zawiązywały się na terenie ziem polskich liczne organizacje działające w duchu narodowowyzwoleńczym. W Galicji ruch niepodległościowy kultywowany był m.in. w organizacjach sportowych. Najwcześniej, bo w 1865 r., utworzony został we Lwowie Klub Sportowy, który w 1867 r. przybrał nazwę Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, po czym przystąpił do zakładania oddziałów w Tarnowie, Przemyślu, Krakowie i Stanisławowie. W ślad za tymi miastami poszły kolejne. W Łańcucie gniazdo Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” utworzone zostało w 1891 r. Na zebranie założycielskie, zorganizowane w sali starostwa przybyli urzędnicy, nauczyciele i księża. Pierwszym prezesem miejscowego oddziału został adwokat dr Walenty Szpunar. Początkowo łańcuckiemu „Sokołowi” przewodzili galicyjscy demokraci tj. zwolennicy Polskiego Stronnictwa Demokratycznego, a następnie narodowi demokraci. Otwartość na zwolenników innych kierunków politycznych sprawiła, że szeregi Towarzystwa w Łańcucie szybko rosły w siłę, ostatecznie osiągając liczbę ponad stu członków, rekrutujących się głównie spośród miejscowej inteligencji. Do udziału w pracach „Sokoła” i drużynach gimnastycznych chętnie angażowały się kobiety, licznie uczestnicząc w zlotach krajowych. „Sokół” posiadał też członków honorowych, którymi zostawali kolejni właściciele dóbr łańcuckich. Zanim Towarzystwo doczekało się własnego gmachu, jego działacze korzystali z pomieszczeń starej plebani. Po wzniesieniu nowej, okazałej siedziby w 1896 r., zakupiono dodatkową parcelę, na której założono park i boiska do gier. „Sokół” prowadził gimnastykę w szkołach, naukę jazdy na rowerach i łyżwach, urządzał zabawy, wieczorki literackie, odczyty, organizował obchody rocznic narodowych takich jak stulecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Powstania Kościuszkowskiego, rocznic Powstania Listopadowego i Styczniowego oraz pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Poprzez tę działalność wpływał na świadomość narodową zarówno mieszkańców samego Łańcuta, jak i okolicznych wsi.

Joanna Kluz

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

nieznany

Rodzaj obiektu

dokument

Technika

druk płaski

Tworzywo / materiał

papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

zakup

Czas powstania / datowanie

XX wiek

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: nieznane

Właściciel

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Numer identyfikacyjny

MZŁ-DRM-2192

Lokalizacja / status

obiekt na ekspozycji wewnętrzna

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd