treść serwisu

Kazanie w kościele ewangelickim

Nota popularyzatorska

Jedną z doktryn kościołów ewangelickich jest zasada Sola scriptura (Tylko pismo) mówiąca, że tylko Biblia jest nieomylnym i samowystarczalnym źródłem wiary, które miało zapewnić zbawienie, dlatego tak ważne w protestantyzmie było studiowanie i nauczanie Słowa Bożego. Stąd temat ten stał się istotny także w sztuce protestanckiej, która, w obliczu rezygnacji z kultu obrazów z wizerunkami Boga i świętych, miała raczej znaczenie edukacyjne i ilustracyjne dla wygłaszanych w kościele kazań. W malarstwie religijnym uwieczniano, więc nie tylko sceny biblijne, ale także religijno-obyczajowe odnoszące się do relacji i postaw członków wspólnoty.

Ciekawą ilustracją życia pojedynczej gminy jest obraz „Kazanie w kościele”, gdzie na pierwszym planie w nawie gotyckiej świątyni stoi odwrócony plecami mężczyzna w dworskim stroju, po jego lewej stronie siedzą kobiety i dzieci, a po prawej mężczyźni. Przemawiający do zgromadzonych pastor stoi na ambonie, pod którą klęczą dwie niewiasty, wpatrujące się trwożnie w rzeźbę diabła umiejscowioną pod amboną. Po lewej stronie w głębi przedstawienia, w pobliżu głównego ołtarza, w drewnianych stallach siedzi strojnie ubrana para, a dalej za nimi ukazana jest grupa ludzi wchodzących do lewej nawy świątyni.

Wykonany na dębowej desce obraz, wraz z czterema innymi przedstawieniami, stanowił wypełnienie ścianki korpusu ambony, która znajdowała się w kościele zamkowym w Szczecinie i została zdemontowana w 1864 r. W 1868 r. Komplet malowideł został przekazany do kolekcji Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza. W szczecińskich zbiorach muzealnych znajdowały się do II wojny światowej, po której zostały uznane za zaginione. Trzy z nich odnalazły się dopiero w latach 90. XX w. w kolekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. W 2000 r. zostały przekazane do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Justyna Bądkowska

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

prawdopodobnie: Nether, Thomas (czynny około 1564-1594)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 57 cm, szerokość: 37.7 cm

Rodzaj obiektu

obraz

Technika

technika olejna

Tworzywo / materiał

deska

Pochodzenie / sposób pozyskania

przekaz

Czas powstania / datowanie

1577

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Szczecin (województwo zachodniopomorskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/Szt/1384

Lokalizacja / status

obiekt na ekspozycji Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27, Szczecin

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd