treść serwisu

Świadectwo szkolne Zbigniewa Konstantego Siuchty

Nota popularyzatorska

W 1860 roku w Zgromadzeniu Kupców Miasta Lublina powstała myśl założenia szkoły handlowej. Otwarto ją po wielu staraniach 5 sierpnia 1866 roku jako czteroklasową Szkołę Niedzielno-Handlową. Od 1902 roku funkcjonowała także dzienna siedmioklasowa Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Lublina. Potrzeby związane z kształceniem nowych adeptów kupiectwa zrodziły konieczność budowy nowego gmachu szkoły. Powstało Towarzystwo Pomocy dla Szkoły Handlowej, które zaczęło gromadzić środki na zakup terenu i budowę. Finansowe wsparcie Towarzystwa Pomocy dla Szkoły Handlowej oraz aktywność jego prezesów – Mieczysława Wolskiego, a szczególnie Augusta i Juliusza Vetterów – przyczyniły się do wybudowania gmachu w stylu neogotyckim przy ulicy Bernardyńskiej. Nauka w nim rozpoczęła się 5 września 1906 roku. Od tej pory charakterystyczny budynek z czerwonej cegły jest stałym elementem panoramy Lublina. Szkoła Handlowa była też pierwszą szkołą w Królestwie Polskim, w której wprowadzono język polski jako wykładowy.

W 1927 roku Zgromadzenie Kupców Miasta Lublina uchwaliło, by nadać szkole imię jej zasłużonych współtwórców i opiekunów. W 1928 roku minister oświaty nadał placówce nazwę Gimnazjum Męskie im. Augusta i Juliusza Vetterów. W ten sposób sławni lubelscy przemysłowcy i kupcy, społecznicy i filantropii, zasłużeni dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta oraz regionu z przełomu XIX i XX wieku, zostali należycie uhonorowani przez państwo. Imię braci Augusta i Juliusza Vetterów utrzymano po II wojnie światowej dla wszystkich instytucji, które działały w gmachu Zgromadzenia Kupców.

Pod obecną nazwą – Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów – szkoła funkcjonuje od 1974 roku.

Szkołom Vetterów przypada wyjątkowa rola w krzewieniu wiedzy ogólnej i fachowej, upowszechnianiu osiągnięć nauki i kultury, w kształtowaniu postaw etycznych, obywatelskich oraz patriotycznych wielu pokoleń lubelskiej młodzieży.

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Prywatne Miejskie Gimnazjum Męskie im. A. i J. Vetterów (Lublin)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 29.4 cm, szerokość: 20.8 cm

Rodzaj obiektu

dokument

Technika

klejenie, stemplowanie, pismo odręczne, pismo maszynowe

Czas powstania / datowanie

1938

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Lublin (województwo lubelskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Lublinie

Numer identyfikacyjny

ML/MART/188

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd