treść serwisu

Waza zdobiona

Nota popularyzatorska

Naczynie gliniane (wazę) z miejscowości Resko odkryto i przekazano do muzeum w Szczecinie w nieznanych okolicznościach. Wiadomo jedynie, że zostało znalezione nad Regą, około 4 km od Reska. Wiadomo też, że naczynie na pewno nie pochodzi ze znanego w literaturze cmentarzyska szkieletowego odkrytego w 1913 roku w tej samej okolicy i o takiej samej chronologii tj. III–IV/V wiek. Waza ma ciemnobrunatną barwę i wygładzoną powierzchnię. Brzusiec jest dwustożkowaty, wylew ma postać szerokiej kryzy. Jest bogato zdobiona odciskami stempelków w układzie poziomych dookolnych pasów, oddzielonych płytkimi liniami rytymi. Odciski stempelków mają postać iksów, grzebyków, kwadratów oraz ukośnych kresek. Na Pomorzu Zachodnim analogiczne naczynia występują w zespołach związanych z ludnością tzw. grupy dębczyńskiej, na terenach południowo-wschodniego Pomorza natomiast wiążą się z ludnością późnej fazy kultury wielbarskiej. Ceramika tego typu występuje ponadto w dorzeczu dolnej Łaby i Wezery, w społecznościach wspólnoty saskiej. W I i II wieku naczynia były ręcznie lepione z jednego kawałka gliny lub kilku nakładanych na siebie wałków. Nacieranie wygładzonej glinianej powierzchni sproszkowanym grafitem dawało efekt czarnego połysku. Do najpopularniejszych form naczyń należały wazy, misy i czarki. W 1. połowie III wieku pojawiła się również ceramika toczona na kole garncarskim. Pierwsze naczynia toczone datowane na I wiek p.n.e. znane są z Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, z obszarów zajmowanych przez ludność celtycką.

Monika Witek

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

nieznany
grupa dębczyńska

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 17.7 cm

Rodzaj obiektu

naczynie

Technika

lepienie ręczne

Tworzywo / materiał

glina

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

okres wędrówek ludów

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Resko (województwo zachodniopomorskie); znalezienie: Resko (województwo zachodniopomorskie)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/A/22205

Lokalizacja / status

obiekt na ekspozycji Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27, Szczecin

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd