treść serwisu

1333 Kallies | Kalisz Pomorski

Messtischblatt

Jest częścią kolekcji: Mapy archiwalne

Nota popularyzatorska

Mapa jest załącznikiem do spisu toponimów, wykonanego w ramach zainicjowanego przez pomorskiego językoznawcę dr. Roberta Holstena (1862–1954) projektu, polegającego na zebraniu z przedwojennej prowincji Pomorze w wyniku wywiadów terenowych i kwerendy źródeł nazw obiektów fizjograficznych naturalnych i antropogenicznych oraz miejsc zamieszkanych i niezamieszkanych. Mapy topograficzne typu Meßtischblatt w skali 1:25 000 charakteryzują się bardzo wysoką szczegółowością i dokładnością odwzorowania topografii terenu.

Mapę 1333 Kallies II opracowano i wydano w 1876, a dodrukowano w 1919 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Kallies, Kreis Dramburg, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Kalisz Pomorski, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 1333, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Kallies; Balster, dziś Biały Zdrój; Denzig, dziś Dębsko.

Andrzej Chludziński

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Holsten, Robert (1862-1954)
nieznany
Königlich Preußische Landesaufnahme, Berlin (1875-1921)

Rodzaj obiektu

Messtischblatt

Technika

pismo odręczne, druk jednobarwny; czarny

Tworzywo / materiał

tkanina, papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

1930 — 1939

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Kreis Dramburg, powiat historyczny (Rzesza Niemiecka), Berlin (Niemcy)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/ADA-M/407

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd