treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
Wnętrze synagogi w widoku na północny wschód. W głębi zakomponowana na lewo od osi centralna, 4-filarowa podpora sklepienia. Filary złożone z trzech kolumienek, ich pary spięte arkadą. Podpora wzmocniona na wysokości kapiteli metalowymi ściągami. Wewnątrz bima otoczona balustradą. Od południa widoczne prowadzące na nią schodki. Z prawej strony fragment ściany wschodniej z szafą ołtarzową - aron ha-kodesz w ozdobnym, architektonicznym obramieniu zwieńczonym na osi przedstawieniem Tablic Mojżeszowych flankowanych przez gryfy. U dołu prowadzące do niej schody. Po lewej, część część ściany północnej z okienkami na babiniec. Wokół centralnej podpory zawieszone na długich łańcuchach wieloramienne kandelabry. Na pierwszym planie perspektywicznie dwa rzędy ławek, pomiędzy nimi stoły do modlitwy. Przedstawienie prowadzone miękką, swobodną kreską.

Wnętrze synagogi Maharszala w Lublinie

Trachter, Symcha Binem

1921

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Wzgórza Zamkowego i dzielnicy żydowskiej od strony południowo-zachodniej przed 1895 r. Ujęcie ze skarpy Wzgórza Staromiejskiego. Z lewej strony widoczne ogrodzone drewnianym płotem zabudowania dawnego kościoła i klasztoru św. Wojciecha przy ul. Podwale. Na utwardzonym placu przed budynkami stoją ludzie. Za osobnym ogrodzeniem skład desek. Po prawej stronie rozległy zielony teren ze stogiem siana. Na drugim planie gęsta zabudowa dzielnicy żydowskiej, więzienie na zamku z widocznym szczytem kaplicy Św. Trójcy i otynkowaną basztą (donżonem). Przy północnej ścianie zamku widoczny fragment synagogi Maharszala. Na lewo, na Wzgórzu Czwartek kościół Św. Mikołaja. 

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). Przy górnej krawędzi napis informacyjny czarnym tuszem z odręcznym dopiskiem ołówkiem.

Zamek Lubelski

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia czarnobiała (widok z lotu ptaka) przedstawiająca Wzgórze Zamkowe i jego okolice. Ujęcie od strony Wzgórza Staromiejskiego. W centralnej części zabudowania więzienia na zamku, z zabytkową Kaplicą Trójcy Świętej oraz donżonem. Przed gmachem, po lewej, budynek administracji więziennej (rozebrany w 1953 r.). U podnóża zamku dzielnica żydowska z zabudową ulic: Krawieckiej (Dom Modlitwy), Zamkowej, Jatecznej (Wielka Synagoga / Synagoga Maharszala), Nadstawnej, Ruskiej (cerkiew prawosławna), Czwartek oraz Lubartowskiej. Wzdłuż prawej krawędzi na zaciemnionym tle skrzydła samolotu napis białymi literami naniesiony na fotografię. Zdjęcie podklejone na tekturę.

Zamek Lubelski i okolice

nieznany

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 3 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd