treść serwisu

Globusy polskojęzyczne Ziemi
(XIX–1. połowa XX wieku) Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
Jest to jeden z trzech znanych, zachowanych polskich globusów plastycznych z wypukłą orografią. Najważniejszym elementem i zarazem nowością jest przedstawienie rzeźby terenu w sposób plastyczny, próba przedstawienia trzeciego wymiaru.Tekturowa kula, wypukłości wykonane z masy gipsowej lub papierowej, południk metalowy, postument stosunkowo wysoki, drewniany. Rzeźbę plastyczną otrzymały góry i wielkie płaskowyże oraz wyżyny. Obszary te zostały ponadto wyróżnione odmiennym kolorem i barwnym podcieniowaniem rzeźby. Na kontynentach przedstawiono bagna (szrafurą), depresje na zielono, treść uzupełnia sieć hydrograficzna i stolice państw. Na oceanach, w kolorze niebieskim: głębokość mórz i oceanów dodatkowo przedstawiono liniami batymetrycznymi (1000, 2000, 3000, 4000, 5000 m), głębie oznaczono liczbami. Zostały oznaczone rowy tektoniczne, skrajny zasięg kry pływającej i kry stłoczonej, prądy morskie (opisane tylko nazwami). Oznaczono również północną granicę uprawy zbóż i występowania drzew.

Nowy globus plastyczny

Katowicka Dostawa Szkolna Kados

1920 — 1929

Muzeum Narodowe w Lublinie

Globus bez tytułu, roku wydania i granic państwowych. Brak hipsometrii, powierzchnia kontynentów jest bladożółta za wyjątkiem białej Antarktydy. Na lądach naniesiono rzeki, pustynie i jeziora zaznaczono szrafurą. Największe góry oznaczono metodą kreskową (za pomocą

Globus fizyczny Ziemi

Zakład Litografia Artystyczna W. Główczewski

1920 — 1948

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kula tekturowa oklejona 12 segmentami mapy (każdy po 30 stopni), południk 180-stopniowy, mosiężny, skalowany co 1 stopień, liczbowo oznaczony co 10 stopni, postument drewniany, tłoczony, czarny.
Tło globusa ciemnoniebieskie. Mapa przedstawia rozmieszczenie gwiazd i gwiazdozbiorów na niebie. Sfera niebieska wypełniona jest postaciami zodiakalnymi, których zarys znaczą tworzące je gwiazdy. Południki poprowadzono co 15 stopni, zaś równoleżniki co 23,5 stopnia, oznaczono równik niebieski, zwrotniki i koła podbiegunowe, naniesiono również ekliptykę.

Globus nieba ze znakami zodiaku

Zakład graficzny v. Th. Mettke

1855 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kula wykonana z papieru ręcznie czerpanego, oklejona 12 segmentami mapy, południk mosiężny, 360-stopniowy, skalowany co 1 stopień. Podstawa drewniana, wtórna, opiera się na 4 profilowanych nóżkach zwężających ku dołowi, w górnej części każdej nóżki znajduje się ozdobna plakietka w kolorze żółtym. Wewnętrzna średnica kosza nieco większa od średnicy globusa, z zewnątrz ma kształt ośmioboku. Na wysokości nóżek znajduje się półeczka, na środku znajduje się drewniany słupek łączący ją z południkiem.
Tło globusa kremowo-szare. Mapa wykonana w technice miedziorytu. Przedstawiono na niej znane wówczas gwiazdy i gwiazdozbiory. Naniesiono także nazwy gwiazdozbiorów oraz symboliczne rysunki. W kilku miejscach powstały ubytki w treści. Południki poprowadzono co 30 stopni, zaznaczono również ekliptykę, równik niebieski, równik galaktyczny.

Globus nieba

Klinger, Johann Georg

1790

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kula tekturowa oklejona mapą: litografia kolorowa; 18 segmentów i 2 koła, południk skalowany, mosiężny, noga toczona, drewniana, podstawa z drewna piętrowa. Globus sygnowany nazwiskiem Eugeniusza Romera (nie tak doskonały jak późniejsze). Skala barw nie jest jeszcze dobrze dobrana i bogata, a czcionki nie są tak nowoczesne i delikatne. Widnieje nazwa

Globus fizyczny Ziemi

Wydawnictwo i Księgarnia „Pomoc Szkolna” H. Wajnera

1924 — 1939

Muzeum Narodowe w Lublinie

Globus

Globus "Ziemia" fizyczno-polityczny

J. Felkl

1982

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kula tekturowa, oklejona mapą złożoną z 12 segmentów (każdy po 30 stopni) i 2 kół, postument drwniany, toczony, obrotowy, ozdobny, południk metalowy, 180-stopniowy, skalowany co 1 stopień.
Lądy - rzeki zaznaczono na ciemnoniebiesko, niebieskie jeziora zakreskowano na granatowo. Góry i pustynie również zaznaczono szrafem. Na mapie znalazły się też miasta. Lądy mają jednolity jasnobeżowy kolor, oprócz białej Antarktydy.
Morza - wyeksponowano tu nazwy oceanów. Wyraźnie widoczne są również prądy morskie. Zaznaczono je dużą liczbą równoległych strzałek zróżnicowanych kolorystycznie (zimne prądy - barwa niebieska, ciepłe - czerwona). Naniesiono także wyspy i duże zatoki. Wody mają jasnoniebieski kolor.
Siatkę geograficzną poprowadzono co 10 stopni, równik i południk

Globus fizyczny

Zakład Litografia Artystyczna W. Główczewski

1920 — 1927

Muzeum Narodowe w Lublinie

Globus fizyczny bez tytułu, roku wydania i granic politycznych. Kula tekturowa, oklejona mapą złożoną z 12 segmentów (każdy po 30 stopni) i 2 kół, postument drewniany, toczony, ozdobny, południk metalowy, 180-stopniowy, skalowany co 5 stopni, z zaznaczonymi zwrotnikami, równoleżniki zdobione, ruchomy.
Lądy - brak hipsometrii. Podstawowa sieć wodna i linia brzegowa kontynentów naznaczona na niebiesko. Powierzchnia kontynentów jest blado-żółta, poza białą Antarktydą. Na lądach zaznaczono rzeki, pustynie (sygnatura). Jeziora zakreskowano na ciemno-niebiesko. Największe góry oznaczono za pomocą metody kreskowej (w postaci

Globus fizyczny

Wydawnictwo i Księgarnia „Pomoc Szkolna” H. Wajnera

1920 — 1948

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kula tekturowa, oklejona mapą złożoną z 12 segmentów (każdy po 20 stopni), postument drewniany, toczony, południk metalowy, 180-stopniowy, skalowany jednostronnie co 1 stopień. 
Lądy posiadają białą barwę. Różnokolorowymi liniami zaznaczono granice państw. Na mapę naniesiono również rzeki, jeziora, pustynie, nazwy pasm górskich, państwa i miasta.
Wody posiadają jasnoniebieski kolor - zaznaczono 5 oceanów (w tym ocean lodawaty północny i południowy), zatoki, wyspy oraz prądy morskie.
Siatkę geograficzną poprowadzono co 10 stopni, równik i południk

Globus fizyczno-polityczny

J. Felkl & Sohn

1884 — 1912

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kula tekturowa, oklejona mapą złożoną z 18 segmentów (każdy po 20 stopni) i 2 kół, postument drewniany, toczony, południka brak, ramię druciane, model

Globus fizyczny

Książnica Atlas. Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze

1934

Muzeum Narodowe w Lublinie

Mapa została podzielona na 20 trójkątów; po odpowiednim wycięciu i zagięciu został z niej sklejony globus. Mapa jest silnie zgeneralizowana. Na lądach na tle hipsometrycznego ukształtowania powierzchni, opartego na poziomicach: 0, 200, 1000, 2000, 4000, 6000 m n.p.m. oznaczono rzeki i jeziora, pasma górskie, pustynie, największe półwyspy oraz znaczną ilość miast. Co rzadkie, dla Grenlandii i Antarktydy również zastosowano metodę hipsometryczną i odpowiadające jej barwy. Na wodach izobaty: 200, 2000, 4000, 7000 m - odcienie koloru niebieskiego obrazują ukształtowanie powierzchni dna morskiego. Na tym tle zaznaczono oceany, największe morza, zatoki, cieśniny, wyspy. Sieć południków i równoleżników poprowadzono co 10 stopni. Równik pogrubiono. Linią przerywaną zaznaczono zwrotniki i koła podbiegunowe. Nakład: 33 300 egz.

Globus uproszczony

Milata, Władysław

1948

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kula tekturowa oklejona 18 segmentami mapy (po 20 stopni każdy) i 2 koła, postument drewniany toczony z metalowym ramieniem podtrzymującym kulę, południk metalowy 180-stopniowy, ruchomy, skalowany jednostronnie co 1 stopień. Model

Globus fizyczny

Książnica Atlas. Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze

1934

Muzeum Narodowe w Lublinie

Pierwszy polski powojenny globus Ziemi. Kula tekturowa, globus wyposażony w 360 stopniowe koło południka, postument drewniany.
Mapa fizyczna w skali 1:40 mkn. W treści fizycznej różni się od globusów romerowskich głównie cięciem poziomic i kolorystyką. Dla rozgraniczenia nizin i wyżyn przyjęto poziomicę 200 m, a następnie 500, 1000, 2000, 4000 i 6000. Poziomice 4000 i 6000 oraz izobata 6000 m są właściwe tylko dla tego globusa. Najwyższe obszary kontynentów pokazują odcienie dwóch kolorów: żółtego (0-500 m) i różowego (1000-4000 m), toteż globus ma swoistą barwę o charakterystycznym odcieniu zieleni (właściwą tylko dla depresji). Treść globusa nie jest zbyt bogata, ogranicza się do największych rzek (w Polsce: Wisła i Odra), kanałów, jezior, obszarów bagiennych i pustynnych oraz stalic i - w zależnościn od wolnej przestrzeni - ważniejszych miast (w Polsce: Warszawa i Kraków). Nie ma granic politycznych. Na oceanach uwzględniono prądy morskie, oznaczone czarnymi liniami i nazwami.

Globus fizyczny

Pracownia Pomocy Naukowych Globus

1946

Muzeum Narodowe w Lublinie

Mapa globusowa fizyczna 1:40 mln, litografia kolorowa; 18 segmentów szerokości 6 cm i 2 koła, bez południka, z ramieniem lanym, model

Globus fizyczny

Książnica Atlas. Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze

1934

Muzeum Narodowe w Lublinie

Globus bez tytułu, roku wydania i granic politycznych. Mapa litografia kolorowa; 12 segmentów i 2 koła. Treść kartograficzna nie jest bogata. Podstawowa sieć wodna i linia brzegowa kontynetów zaznaczone kolorem niebieskim. Największe góry przedstawiono za pomocą metody kreskowej (w postaci

Globus fizyczny

Wydawnictwo i Księgarnia „Pomoc Szkolna” H. Wajnera

1920 — 1945

Muzeum Narodowe w Lublinie

Globus skarbonka

Dostawa Szkolna „Pestalozzi”

1930

Muzeum Narodowe w Lublinie

Mały polityczny globus Ziemi z polską nomenklaturą w skali 1:100 mln. Litografia kolorowa; 12 segmentów i 2 koła. Globus zamontowany na ramieniu drucianym, model

Globus polityczny

Książnica Atlas. Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze

1938

Muzeum Narodowe w Lublinie

Globus fizyczno-polityczny Ziemi w skali 1:80 mln, litografia kolorowa; 12 segmentów, z polską nomenklaturą; południk zerowy biegnie przez Greenwich. Kula tekturowa, postument drewniany toczony, ramię metalowe, bez południka. Na globusie obie Ameryki, Azję i Australię otoczono czerwoną wstęgą, Afrykę - niebieską, Europa - zielono-żółtą.

Globus fizyczno-polityczny

J. Felkl & Sohn

1884 — 1952

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 18 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd