treść serwisu

Pieniądz papierowy insurekcji kościuszkowskiej i Księstwa Warszawskiego Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
N/Bn/1406/ML - Aw. U góry, w owalnej ramce inskrypcja: UCHWAŁA / DNIA 13.AUGU:1794; niżej rzymska cyfra V, a pod nią w owalnej obwódce cyfra arabska 5. Po bokach, z lewej Orzeł, a z prawej Pogoń. Niżej, w prostokątnej ramce napis: Pięć Groszy Miedziane, a u dołu: DYREKCYA B. S. Całość zamknięta w ozdobnej ramce. 

Rw. Czarny podpis faksymilowy, w układzie pionowym: F. Malinowski

Znak zabezpieczający: cyfra V umieszczona w ramce o kształcie złożonym owalnym.

Bilet skarbowy - 5 groszy miedziane

Oficyna Piotra Dufoura

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W ozdobnej ramce z herbami Korony i Saksonii na osi od góry w ukoronowanej tarczy herbowej godło Księstwa Warszawskiego; na dole na czarnym tle napis: Pięć Talarów. W rogach ramki u góry litery: K. – B. W polu treść: Pięć Talarów. / Kassowy - Billet Xięstwa Warszawskiego. / Będzie stósownie do roskazu Nayiaśniéyszego Króla Jmci Saskiego Xięcia Warszawskiego / podług Dekretu, pod d. 1go Grudnia 1810. w wszystkich Kassach publicznych przyiętym. / w Warszawie dnia 1go Grudnia 1810.
Numer i seria u góry i na dole: No. 3134 – Lit. C.
Podpisy, Komisarz: Aleksander Potocki; Kontroller: Mr: (Marian) Piramowicz
Odciski suchych pieczęci: po lewej stronie w owalnej tarczy herb Księstwa Warszawskiego i napis: KASSOWY BILLET XIĘSTWA WARSZAWSKIEGO; po lewej w ramce: C / 5 talarów. Znaki wodne: na marginesie u góry napis: Pięć – Talarów; u dołu: Kassowy Billet . W polu u góry: K.B.X.W., po prawej stronie 5.Tal. W miejscu suchych pieczęci cyfry; z lewej: V, z prawej: 5

Rw. Bez nadruków.

Bilet Kasowy Księstwa Warszawskiego - 5 talarów

nieznany

1810

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W ozdobnej ramce u góry na osi ukoronowany herb Księstwa Warszawskiego, u dołu wieniec laurowy; w dłużnych bokach ramki w owalu naprzemiennie Orzeł Księstwa Warszawskiego i herb Saksonii przedzielone koroną ze skrzyżowanymi gałązkami laurowymi; w krótszych bokach napisy: 2 .Talary. W rogach ramki litery, od lewej: K.B.X.W.
W polu treść: DWA TALARY. / Kassowy-Billet Xięstwa Warszawskiego, / Będzie stósownie do roskazu Nayiaśniéyszego Króla Jmci Saskiego Xięcia Warszawskiego / podług Dekretu, pod d. 1go Grudnia 1810. w wszystkich Kassach publicznych przyjętym./ w Warszawie dnia 1go Grudnia 1810.
U dołu i u góry numer i seria: No. 2531 – Lit. B.
U dołu z lewej strony napis: Kommissarz., a z prawej: Kontroller., nad którymi odpowiednio faksymilowane podpisy: Stanisław (Kostka) H. Ordynat Zamojski, Mr: (Marian) Piramowicz.
Odciski suchych pieczęci: po prawej stronie owalnej z herbem Księstwa Warszawskiego i napisem: KASSOWY BILLET XIĘSTWA WARSZAWSKIEGO; z lewej B / Dwa talary. Znaki wodne: na marginesie u góry napis: Dwa  Talary; u dołu: Kassowy Billet . W polu u góry: K.B.X.W., po prawej stronie 2.Tal. W miejscu suchych pieczęci cyfry, z lewej: II, z prawej: 2

Rw. Bez nadruków. Prostokątny stempel Komisji Centralnej Likwidacyjnej.

Bilet Kasowy Księstwa Warszawskiego - 2 talary

nieznany

1810

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. W ozdobnej ramce w rogach litery: K.B.X.W., u góry herb Księstwa Warszawskiego ujęty gałązką palmową i laurową, u dołu w rozetce 1./Tal. Przedstawienia w ramce rozdzielają treść, od góry: JEDEN – TALAR. / KASSOWY-BILLET XIĘSTWA – WARSZAWSKIEGO. 1810. 
Na osi poziomej w ramce, z lewej herb Saksonii, z prawej Orzeł Księstwa Warszawskiego.
W polu u góry, od lewej No. 6878 – Lit. A, niżej napis:
JEDEN TALAR / Kassowy–Billet Xięstwa Warszawskiego./ Będzie stósownie do roskazu Nayiaśniéyszego Króla Jmci Saskiego Xięcia Warszawskiego / podług Dekretu, pod d. 1go Grudnia 1810. w wszystkich Kassach publicznych przyjętym./ w Warszawie dnia 1go Grudnia 1810./ Lit.A. No. 6878.
Niżej  z lewej Kommissarz., a z prawej strony Kontroller., nad którymi odpowiednio faksymilowane podpisy: (Marcin) Badeni; Mr: (Marian) Piramowicz
Odciski suchych pieczęci: po prawej stronie owalnej z herbem Księstwa Warszawskiego i napisem: KASSOWY BILLET XIĘSTWA WARSZAWSKIEGO; z lewej 1 / Talar. Znaki wodne: na marginesie rozpoczynający się od góry napis: KASSOWY – BILLET / Xięstwa WARSZAWSKIEGO. W polu u góry: K.B.X.W., a niżej 1.Tal. W miejscu suchych pieczęci cyfry: 1 i I.

Rw. Bez nadruków. Prostokątny stempel Komisji Centralnej Likwidacyjnej.

Bilet Kasowy Księstwa Warszawskiego - 1 talar

nieznany

1810

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. U góry widoczna część napisu pisanką: BILET SKARBOWY; niżej numer serii : A i napis: 
Uchwała Rady Najwyższej Narod. Dnia 8 Czerw.1794
Niżej, centralnie na osi symbole wolności: czapka frygijska, uzbrojenie sankiulotów, baszty murów więziennych, łańcuchy absolutyzmu, gromy ludu i skrzydła wolności. Wyżej z lewej Orzeł, a  z prawej strony Pogoń. Po bokach napis: Bilet – Skarbowy, a niżej w podwójnej prostokątnej ramce na ciemnym kreskowanym tle wartość nominału: 
500 – PIĘCSET
Pod spodem tekst uchwały:
Na Pięcset Złotych polskich/: rachując z iedney / Grzywny Kolońskiej Złłch polch 84 1/2 Monety / Srebrnej:/ które Skarb Narodowy każdemu Uka= / zicielowi ninieyszego Biletu z funduszow / na umorzenie Biletów skarbowych prze= / znaczonych y na ogólnych Dobrach Na= / rodowych hypotekowanych zapłaci oraz / we wszelkich dochodach Publicznych we= / dług powyższey Uchwały Rady Naywyż= / szey Narodowey przyimować będzie
Pod tekstem uchwały znaki zabezpieczające, pośrodku centralnie obłamany stempel suchej pieczęci Dyrekcji Biletów Skarbowych z poziomą inskrypcją: WOLNOŚĆ / CAŁOŚĆ / NIEPODLE / GŁOŚĆ i napisem otokowym: * PIECZĘĆ DYREKCYI BILETÓ[W].  Po bokach litery B – S, wybarwiane chemicznie. Niżej odręczne podpisy komisarzy wybranych spośród mieszczan warszawskich:  J. (Jan Klemens) Gaczkowski, J. (Jan) Klek, A. (Antoni) Michałowski i numer w owalnej ramce: 486

Rw. Czysty bez nadruków.

Bilet skarbowy - 500 złotych polskich

Papiernia D & C BLAU

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. U góry widoczna część napisu pisanką: BILET SKARBOWY; niżej numer serii : A i napis: 
Uchwała Rady Najwyższej Narod. Dnia 8 Czerw.1794
Niżej, centralnie na osi symbole wolności: czapka frygijska, uzbrojenie sankiulotów, baszty murów więziennych, łańcuchy absolutyzmu, gromy ludu i skrzydła wolności. Wyżej z lewej Orzeł, a  z prawej strony Pogoń. Po bokach napis: Bilet – Skarbowy, a niżej w podwójnej prostokątnej ramce na ciemnym kreskowanym tle wartość nominału: 
100 – STO
Pod spodem tekst uchwały:
Na Sto Złotych polskich/: rachując z iedney / Grzywny Kolońskiej Złłch polch 84 1/2 Monety / Srebrnej:/ które Skarb Narodowy każdemu Uka= / zicielowi ninieyszego Biletu z funduszow / na umorzenie Biletów skarbowych prze= / znaczonych y na ogólnych Dobrach Na= / rodowych hypotekowanych zapłaci oraz / we wszelkich dochodach Publicznych we= / dług powyższey Uchwały Rady Naywyż= / szey Narodowey przyimować będzie
Pod tekstem uchwały znaki zabezpieczające, pośrodku centralnie obłamany stempel suchej pieczęci Dyrekcji Biletów Skarbowych z poziomą inskrypcją: WOLNOŚĆ / CAŁOŚĆ / NIEPODLE / GŁOŚĆ i napisem otokowym: * PIECZĘĆ DYREKCYI BILETÓ[W].  Po bokach litery B – S, wybarwiane chemicznie. Niżej odręczne podpisy komisarzy wybranych spośród mieszczan warszawskich:  J. (Jan Klemens) Gaczkowski, J. (Jan) Klek, A. (Antoni) Michałowski i numer w owalnej ramce: 3951.

Rw. Czysty bez nadruków.

Bilet skarbowy - 100 złotych polskich

Papiernia D & C BLAU

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. U góry widoczna część napisu pisanką: BILET SKARBOWY; niżej numer serii : D i napis: 
Uchwała Rady Najwyższej Narod. Dnia 8 Czerw.1794
Niżej, centralnie na osi symbole wolności: czapka frygijska, uzbrojenie sankiulotów, baszty murów więziennych, łańcuchy absolutyzmu, gromy ludu i skrzydła wolności. Wyżej z lewej Orzeł, a  z prawej strony Pogoń. Po bokach napis: Bilet – Skarbowy, a niżej w podwójnej prostokątnej ramce na ciemnym kreskowanym tle wartość nominału: 
50 – PIĘĆDZIE/SIĄT
Pod spodem tekst uchwały:
Na Piędziesiąt Złotych polskich/: rachując z iedney / Grzywny Kolońskiej Złłch polch 84 1/2 Monety / Srebrnej:/ które Skarb Narodowy każdemu Uka= / zicielowi ninieyszego Biletu z funduszow / na umorzenie Biletów skarbowych prze= / znaczonych y na ogólnych Dobrach Na= / rodowych hypotekowanych zapłaci oraz / we wszelkich dochodach Publicznych we= / dług powyższey Uchwały Rady Naywyż= / szey Narodowey przyimować będzie
Pod tekstem uchwały znaki zabezpieczające, pośrodku centralnie obłamany stempel suchej pieczęci Dyrekcji Biletów Skarbowych z poziomą inskrypcją: WOLNOŚĆ / CAŁOŚĆ / NIEPODLE / GŁOŚĆ i napisem otokowym: * PIECZĘĆ DYREKCYI BILETÓ[W].  Po bokach litery B – S, wybarwiane chemicznie. Niżej odręczne podpisy komisarzy wybranych spośród mieszczan warszawskich: J. (Jan) Klek, J. (Jan Klemens) Gaczkowski i numer w owalnej ramce: 19320.

Rw. Czysty bez nadruków.

Bilet skarbowy - 50 złotych polskich

Papiernia D & C BLAU

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. U góry widoczna część napisu pisanką: BILET SKARBOWY; niżej numer serii : A i napis: 
Uchwała Rady Najwyższej Narod. Dnia 8 Czerw.1794
Niżej, centralnie na osi symbole wolności: czapka frygijska, uzbrojenie sankiulotów, baszty murów więziennych, łańcuchy absolutyzmu, gromy ludu i skrzydła wolności. Wyżej z lewej Orzeł, a  z prawej strony Pogoń. Po bokach napis: Bilet – Skarbowy, a niżej w podwójnej prostokątnej ramce na ciemnym kreskowanym tle wartość nominału: 
25 – DWADZIE/ŚCIAPIĘĆ
Pod spodem tekst uchwały:
Na Dwadzieściapięć Złotych polskich/: rachując z iedney / Grzywny Kolońskiej Złłch polch 84 1/2 Monety / Srebrnej:/ które Skarb Narodowy każdemu Uka= / zicielowi ninieyszego Biletu z funduszow / na umorzenie Biletów Skarbowych prze= / znaczonych y na ogólnych Dobrach Na= / rodowych hypotekowanych zapłaci oraz / we wszelkich dochodach Publicznych we= / dług powyższey Uchwały Rady Naywyż= / szey Narodowey przyimować będzie
Pod tekstem uchwały znaki zabezpieczające, pośrodku centralnie obłamany stempel suchej pieczęci Dyrekcji Biletów Skarbowych z poziomą inskrypcją: WOLNOŚĆ / CAŁOŚĆ / NIEPODLE / GŁOŚĆ i napisem otokowym: * PIECZĘĆ DYREKCYI BILETÓ[W]. Na Bilecie Skarbowym pieczęć nieczytelna. Po bokach litery B – S, wybarwiane chemicznie. Niżej odręczne podpisy komisarzy wybranych spośród mieszczan warszawskich: P. (Piotr) Grozmani, M. (Michał) Zakrzewski i numer w owalnej ramce: 27593

Rw. Czysty bez nadruków.

Bilet skarbowy - 25 złotych polskich

Papiernia D & C BLAU

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

Aw. U góry widoczna część napisu pisanką: BILET SKARBOWY; niżej numer serii : D i napis: 
Uchwała Rady Najwyższej Narod. Dnia 8 Czerw.1794
Niżej, centralnie na osi symbole wolności: czapka frygijska, uzbrojenie sankiulotów, baszty murów więziennych, łańcuchy absolutyzmu, gromy ludu i skrzydła wolności. Wyżej z lewej Orzeł, a  z prawej strony Pogoń. Po bokach napis: Bilet – Skarbowy, a niżej w podwójnej prostokątnej ramce na ciemnym kreskowanym tle wartość nominału: 10 – DZIE/SIĘĆ
Pod spodem tekst uchwały:
Na Dziesięć Złotych polskich/: rachując z iedney / Grzywny Kolońskiej Złłch polch 84 1/2 Monety / Srebrnej:/ które Skarb Narodowy każdemu Uka= / zicielowi ninieyszego Biletu z funduszow / na umorzenie Biletów Skarbowych prze= / znaczonych y na ogólnych Dobrach Na= / rodowych hypotekowanych zapłaci oraz / we wszelkich dochodach Publicznych we= / dług powyższey Uchwały Rady Naywyż= / szey Narodowey przyimować będzie
Pod tekstem uchwały znaki zabezpieczające, pośrodku centralnie obłamany stempel suchej pieczęci Dyrekcji Biletów Skarbowych z poziomą inskrypcją: WOLNOŚĆ / CAŁOŚĆ / NIEPODLE / GŁOŚĆ i napisem otokowym: * PIECZĘĆ DYREKCYI BILETÓ[W]. Na Bilecie Skarbowym pieczęć nieczytelna. Po bokach litery B – S, wybarwiane chemicznie. Niżej odręczne podpisy komisarzy wybranych spośród mieszczan warszawskich: M.(Michał) Pagowski; T.(Tomasz) Staniszewski i numer w owalnej ramce: Nro 45276

Rw. Czysty bez nadruków. U dołu naniesiony wtórnie w latach 60. numer księgi ewidencyjnej.

Bilet skarbowy - 10 złotych polskich

Papiernia D & C BLAU

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/487/ML - Aw. W prostokątnej zamkniętej ramce ornament z symboli paragrafu i gwiazdy, w góry w nawiasach w nawiasach oznaczenie serii: I – B. W polu środkowym, w wewnątrz podwójnej ramki napisy od góry:
UCHWAŁA d. 4ta 7bris 1794. / BILET SKARBOWY / Na Cztery Złote Polskie
niżej, pośrodku w napis w kształcie pieczęci: WOLNOŚĆ/CAŁOŚĆNIE/PODLEGŁOŚĆ, a po bokach w prostokątnych podwójnych ramkach: ZŁŁ:4 – Cztery Złote
U dołu: DYREKCYA B.S.

Rw. Faksymile podpisu w układzie poziomym: F. MALINOWSKI

Zabezpieczenie: Znak zabezpieczający w postaci napisu ZŁŁ:4 umieszczony w podwójnej prostokątnej ramce.

Bilet skarbowy - 4 złote polskie

Fabryka Papieru w Jeziornie

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/118/ML - Aw. W polu środkowym w owalnej ozdobnej ramce rozdzielone w trzech polach: Orzeł z lewej, Pogoń z prawej strony,  pośrodku rzymska cyfra X, pod nią w owalu jej arabski odpowiednik. Całość ujęta prostokątną pojedynczą ramką, na zewnątrz której napisy; u góry: UCHWAŁA DNIA 15. AUGUSTA 1794.; na dole: DYREKCJA BILETÓW SKARBOWYCH; a po bokach kursywą; z lewej: Dziesięć Groszy;  z prawej: Miedziane. Całość ujęta podwójną prostokątną ramką z elementami sznurowo punktowymi.

Rw. Faksymilowany podpis w układzie pionowym: F. Malinowski

Bilet skarbowy - 10 groszy miedziane

Fabryka Papieru w Jeziornie

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/Bn/3/ML - Aw. U góry widoczna część napisu pisanką: BILET SKARBOWY; niżej numer serii : N. D 1 i napis: 
Uchwała Rady Najwyższej Narod. Dnia 8 Czerw.1794
Niżej, centralnie na osi symbole wolności: czapka frygijska, uzbrojenie sankiulotów, baszty murów więziennych, łańcuchy absolutyzmu, gromy ludu i skrzydła wolności. Wyżej z lewej Orzeł, a  z prawej strony Pogoń. Po bokach napis: Bilet – Skarbowy, a niżej w podwójnej prostokątnej ramce na ciemnym kreskowanym tle wartość nominału: 
5 – PIĘĆ
Pod spodem tekst uchwały:
Na Pięć Złotych polskich/: rachując z iedney / Grzywny Kolońskiej Złłch polch 84 1/2 Monety / Srebrnej:/ które Skarb Narodowy każdemu Uka / zicielowi ninieyszego Biletu z funduszow / na umorzenie Biletów skarbowych prze / znaczonych y na ogólnych Dobrach Na / rodowych hypotekowanych zapłaci oraz / we wszelkich dochodach Publicznych we= / dług powyższey Uchwały Rady Naywyż / szey Narodowey przyimować będzie
Pod tekstem uchwały znaki zabezpieczające, pośrodku centralnie obłamany stempel suchej pieczęci Dyrekcji Biletów Skarbowych z poziomą inskrypcją: WOLNOŚĆ / CAŁOŚĆ / NIEPODLE / GŁOŚĆ i napisem otokowym: * PIECZĘĆ DYREKCYI BILETÓ[W]. Po bokach litery B – S, wybarwiane chemicznie. Niżej odręczne podpisy komisarzy wybranych spośród mieszczan warszawskich: J. (Jan) Fechner, A. (Antoni) Reykowski i i numer w owalnej ramce: 43169

Rw. Czysty bez nadruków.

Bilet skarbowy - 5 złotych polskich

Papiernia D & C BLAU

1794

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 12 obiektów

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd