treść serwisu

Polska sztuka medalierska od XVI wieku do XVIII wieku Muzeum Narodowe w Lublinie

Obiekty

0
N/382/ML - AV. Popiersie króla w profilu w prawo, z odkrytą głową, z orderem Złotego Runa na szyi. W otoku napis rozdzielony na górze i dole przez wizerunek:
AUGUSTUS III D . G . - REX POLONIARUM
Sygnatura: WERMUTH . F .

RV. Stół z łańcuchem i zwieszającą odznaką orderu Orła Białego. W otoku napis:
DE REGE ET REPUBLICA BENE MERENTIBUS .
Na dole w odcinku data:
MDCCLXII . / 3.AUG.

Na święto orderowe orderu Orła Białego

Wermuth, Christian Sigmund

1762

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/1521/ML - AV. Głowa Ludwika XIV w profilu w prawo. W otoku napis rozdzielony na dole przez wizerunek:
LUDOVICUS XIIII . REX CHRISTIANISSIMUS .
U dołu sygnatura; J.MAVGER.F.

RV. Scena alegoryczna, w lewo: Uskrzydlony Hymen z pochodnią w dłoni prowadzi konia, na którym siedzi polski poseł. Wokół kompozycji napis rozdzielony przez nią po bokach:
REGINA - POLONIS - DATA . 
U dołu w odcinku czterowierszowy napis:
LUD . MAR . CONZAGA . ULADISLAO / IV . POLON . REGI . / 
COLLOCATA . / M . DC . XLV .

Zaręczyny Władysława IV z Ludwiką Marią Gonzagą

Mauger, Jean

1645

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/6102/ML - AV. W tondzie ujetym profilowym otokiem Hercules poskramia ujarzmionego Cerbera. W tle kosciół. Z prawej litery I H, monogram autora medalu. Niżej, w odcinku, kartusz z herbem miasta rozdziela napis:
CIVIT - GEDAN / F . - F .
w otoku napis rozpoczynający się od arabeski:
VLADISLAO IV POLON[IAE] ET SVECIAE REGI HERCULI PACIFICO

RV. W tondzie ujętym profilowanym otokiem dwa ukoronowane orły. Z lewej polski ze Snopkiem Wazów, z prawej dwugłowy z herbem Habsburgów na piersiach. W otoku napis poprzedzony rozetką:
REGALES AQUILAE PROGENERANT AQUILAM . MDCXXXVII .
W miejscu kropek znaki międzywyrazowe w postaci rombów.

Ślub Władysław IV z Cecylią Renatą

Höhn, Jan starszy

1637

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/1489/ML - AV. W tondzie ujętym profilowanym otokiem popiersie króla w prawo w pątliku na głowie, w delii, z łańcuchem orderu Złotego Runa, ujęte wieńcem z liści akantu. W otoku napis rozdzielony na dole popiersiem władcy:
D . SIGIS . I . R . P . P . P . EF . AD . VIVAM . IMAGI . AETA . 60
W napisie w miejscu kropek znaki międzywyrazowe w postaci kółeczek.

RV. W tondzie ujętym profilowanym otokiem ukoronowana ozdobna tarcza z orłem polskim otoczona przez rozdzielone arabeską cztery mniejsze tarcze z herbami: Litwy, Prus, Rusi i Habsburgów. W otoku napis:
+ PO . VTRIVSQ . SAR . REX . MAZO . DVX . RVSS . ETPRVS . D . AN . 1527

Zygmunt I Stary

nieznany

1527

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/371/ML - AV. W wieńcu z dwóch gałązek laurowych ukoronowany monogram królewski. Całość ujęta obwódką grzebyczkową.

RV. W wieńcu z gałązek dębowych napis w trzech wierszach:
DILI = / GEN = / TIAE . 
Całość ujęta obwódką grzebyczkową.

Medal nagrodowy - Diligentiae

Holzhaeusser, Jan Filip

1767

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/9455/ML - AV. Popiersie króla Bolesława Chrobrego w koronie w profilu w prawo. Napis dookolny rozdzielony na dole przez kompozycję:
BOLESLAUS DICTUS CHROBRY SIVE STRENUUS.
Monogram: I.P.H.F.

RV. Jedenstowierszowy napis:
PRIMUS / IN POLONIA / REGIO DIADEMATE / INSIGNITUS, / TERMINOS IMPERII AD / ALBIM BORYSTHENEM / ET OSSAM VICTOR / DESIGNAVIT. / OBIT A. DOMIN:1025./ AETAT:58.REG:33. / D.3.APRILIS.

Bolesław I Chrobry - świta królewska

Holzhaeusser, Jan Filip

1780 — 1792

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/8828/ML - AV. Ukoronowane popiersie króla w profilu w lewo, z tarczą herbową Rusi Czerwonej. Na górze, w półkolu napis rozdzielony przez koronę:
CASIMIRUS - MAGNUS
Monogram: H.

RV. Szesnastowierszowy napis:
LOCTICI / FILIUS, PRIMUS / IN PATRIA LEGES / COLLECTAS, ET / REDACTAS VISLICIAAE /  PROMULGAVIT, URBES / PLURIMAS CONDIDIT, / MULTAS MUNIVIT, RUSSIAM / RUBRAM REGNO ADJUNXIT, / CIVEM ET COLONOS VOLUIT, / ET FECIT ESSE BEATOS, / E DOMO PIASTEA / ULTIMUS REX. / OBIT A.D.1370. / AETAT:60. REG:33. / D.5.NOVEMB:

Kazimierz Wielki - świta królewska

Holzhaeusser, Jan Filip

1780 — 1792

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/8827/ML - AV. Popiersie Stanisława Poniatowskiego w profilu w prawo, z odkrytą głową, ze wstęgą orderu Orła Białego na piersiach. W otoku napis rozdzielony na dole przez wizerunek:
STANISL . CIOLEK . PONIATOWSKI CASTEL . CRAC . 
U dołu sygntaura: HOLZHAEUSSER  F

RV. Czterowierszowy napis:
MEMORIAE / OPTIMI / PARENTIS / S . A . R . 
Niżej pod poziomoą kreską:
NAT : 15 . SEPT : A . 1676 . / OBIT . 30 . AUG /  A . 1762 .
W otoku wieniec cyprysowy.

Stanisław Poniatowski - ojciec króla

Holzhaeusser, Jan Filip

1766 — 1768

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/7563/ML - AV. Popiersie króla w profilu w lewo, z odkrytą głową. Na górze napis w półkolu:
STANISLAUS I. LESZCZYNIUS
Sygnatura: I.I. REICHEL.F.

RV. Czternastowierszowy napis:
REX A.D.1705. / SVETIC(O) TUMULTU / DATUS, FORT:RED: / AUG:II.CESSIT.HOC SUB= / LATO, UNA VOCE A.D.1733 / ELECTUS.VI CEDENS, EX / VINDOB:FOED:A.D.1736. / LOTHARINGIA POTITUS. / PHILOSOPHUS, EVERGENTES / PATRIAE SEMPER MEMOR / FORTUITIS FLAMMIS / AMBUSTUS. / OB:LUNEVIL.A.D.1766. / D.23.FEBR:AET:89.

Stanisław Leszczyński - świta królewska

Reichel, Jan Jakub

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/6727/ML - W tondzie ujętym profilowanym otokiem portret konny króla Władysława IV w otoczeniu hetmanów Kazanowskiego i Radziwiłła, przyjmującego kapitulację delegacji wojsk moskiewskich. W tle maszerujące oddziały wojsk, obwarowany obóz wojsk moskiewskich i Smoleńsk. W otoku napis:
DEI OPT : MAX : AVSPICIO INVICIT : VLADISLAI IV POL : SVECIAE REG : ARMIS VICTRIC : SMOLENSCV OBSIDIONE LIBERATV MOSCI SVBIVGATI SIGNA DVCES PROSTRATI .

Władysław IV Waza

Dadler, Sebastian

1636

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/6109/ML - AV. Na morzu koncha z globem, na którym napis: POLONIA
Nad globem ukoronowany orzeł polski. Korona wspiera się o berło z lewej i miecz z prawej strony, trzymane w dłoniach. Na górze gloria promienista z hebrajskim napisem: Jahwe. W otoku dwuwierszowy napis:
MICHAEL DG . REX POL . ELECT . VARSAV . 19 IUNII CORONAT CRACOV . 29 SEPT . A 1669 . )  DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM
Po wyrazie CORONAT znak międzywyrazowy w postaci cyfry 9, napis zakończony trójlistkiem. Całość ujęta ziarnistą obwódką.

RV. W liniowej obwódce twierdza z lotu ptaka. Na środku murów owalna tarcza z herbem Wiśniowieckich. Na górze lecąca w lewo Sława z fanfarą. W otoku napis:
SALUS POPULI SUPREMA LEX
Całość ujęta ziarnistą obwódką.

Żeton koronacyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego

nieznany

1669

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/4115/ML - AV. Popiersie króla w profilu w prawo, z odkrytą głową. W otoku napis rozdzielony na dole i górze przez wizerunek:
D.G.AVGVSTVS II. - REX POL:ELECT:SAX:
U dołu monogram: H.P.G.

RV. Popiersie królowej w profilu w prawo. W otoku napis rozdzielony na górze i dole przez wizerunek:
CHRISTIANA EBERHARDINA - REG:POL:ELECT:SAX:
U dołu monogram: H.P.G.

August II Mocny i Krystyna

Groskurt, Henryk Paweł

1727

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/4113/ML - AV. Postać kobieca z dzieckiem na ręku frontalnie, w lekkim kontrapoście. Na głowie książęca mitra, gronostajowy płaszcz narzucony na antyczny ubiór. Z prawej kartusz z herbem Czartoryskich. Na górze, w głębokim łuku napis:
CZARTORYSCI ANAE  DOMUS GAUDIA & FIRMAMENTUM
U dołu po lewej monogram: L.

RV. Trzynastowierszowy napis:
QUOD / PRINC : ADAMUS CZARTORYSKI / IPSE NATUS GEDANI / PRO PRIMO FILIO / ALEXANDRO GEORGIO / SENATUM  GEDANENSEM / AD FONTEM SACRUM SPONSOREM / MDCCLXII / ELIGERE DIGNATUS EST / IDEM IN TANTI HONORIS MEMORIAM / NUMMUM HUNC OBSERVANTISS : / F . F . 
Niżej duży herb Gdańska

Urodziny Aleksandra Jerzego Czartoryskiego

Luttmer, Jan Piotr

1762

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/3745/ML - AV. Popiersie króla w profilu w prawo, z odkrytą głową, z orderem Złotego Runa na szyi. W otoku napis rozdzielony na górze i dole przez wizerunek:
AUGUSTUS III D . G . - REX POLONIARUM
Sygnatura: WERMUTH . F .

RV. Stół z łańcuchem i zwieszającą odznaką orderu Orła Białego. W otoku napis:
DE REGE ET REPUBLICA BENE MERENTIBUS .
Na dole w odcinku data:
MDCCLX . / 3.AUG.

Na święto orderowe orderu Orła Białego

Wermuth, Christian Sigmund

1760

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/3698/ML - AV. Dwie postacie zwrócone do siebie: rzymski legionista i Hercules, podające sobie ręce, stopy wsparte na leżącej postaci uosabiajacej niezgodę. Na górze w półkolu napis:
COGNATO SANGVINE VICTA . 
Na dole w odcinku:
PAX SVECIAM INTER ET / POLONIAM PACTA / ALT RANSTAD . / MDCCVI
Monogram: P. H. M.

RV. Otoczone murem miasto, nad nim lecący w lewo Merkury. na górze w otoku napis:
ALTA PAX GENTEIS ALAT ENSEQVE LATEANT . 
Na dole w odcinku: LIPSIA .

August II Mocny - pokój ze Szwecją

Müller, Filip Henryk

1706

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/3696/ML - AV. Półpostać Stanisława Lubomirskiego w profilu w lewo, z odkrytą głową, z Orderem Orła Białego na piersiach i laską marszałkowską w ręku. W otoku napis rozdzielony przez wizerunek:
STANIS:LUBOMIRSKI SUPR:REG:POL:MARESCH:S:R:I:P
Monogram: I.P.H.
Na AV. na rancie wada stempla.

RV. Czternastowierszowy napis:
QUOD EX / MUNERE OFFICII, / BENE PROSPEXIT / SALUTI, QUIET, ETIAM / DECORI / METROPOLIS VARSAVIAE, / LUCTUOSO ET DIFFICILI / TEMPORE, PESTIS, DISSIDII / CIVILIS ET CARITATIS , / HOC MERITAE LAUDIS / PRAEMIUM / STAN:AUG:REX / DEDIT / ANNO MDCCLXXI
W otoku wieniec dędoby przewiązany na dole wstążką.

Stanisław Lubomirski

Holzhaeusser, Jan Filip

1771

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/3535/ML - AV. Popiersie króla w profilu w prawo, w kapeluszu z piórami, z orderem Złotego Runa na piersiach. Na górze w półkolu napis:
SIGISMUNDUS AUGUSTUS.
Sygnatura: I.I.REICHEL.F.

RV.Czternastowierszowy napis:
SIGISMUNDI I. / EX BONA SFORTA / FILIUS UNICUS, VIVENTE / PATRE DECENNIS IN REGEM / ELECTUS POST OBITUM / PATRIS CURONIAM FEUDALEM / REIPUBLICAE FECIT, LITHUANIAM / NEXU PERPETUO POLONIAE / ADJUNXIT, JAGELLONEAE / STIRPIS ULTIMUS / POLONIAE REX, ORBUS / OBIT KNISSINII / A.D.1572.AETAT:52. / REG:24.D.18 JUL:

Zygmunt II August - świta królewska

Reichel, Jan Jakub

1792 — 1797

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/3273/ML - AV. Popiersie króla w profilu w prawo w wieńcu laurowym na głowie, z Orderem Złotego Runa. W otoku napis rozdzielony na dole przez wizerunek:
IOANNES CASIMIR,  D . G . POL & SUEC . REX
U dołu monogram: h . Iun

RV. Bryła kościoła i klasztoru w Oliwie. Po bokach po jednym drzewku oliwnym. Na górzy w otoku napis:
PAX CASIMIRIANA
Na dole w odcinku:
ANNO MDCLX / III MAII

Pokój w Oliwie 1660

Höhn, Jan młodszy

1660

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/3272/ML - AV. Korona królewska, w otoku napis poprzedzony rozetką:
* HANC IVSSIT FORTVNA MERERI
Całość ujęta podwójną obwódką liniową i ziarnistą.

RV. Ośmiowierszowy napis:
STANISLAVS . AVGVSTVS / D . G . REX . POLONIAE . M . D L / ELECTVS . VNANIMI . / GENTIS . VOTO . VII . SEPTEMB / CORONATVS XXV . NOVEMB / ANNO / MDCCLXIV / VARSAVIAE
Całość ujęta podwójną obwódką liniową i ziarnistą.

Żeton koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego

nieznany

1764

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/2587/ML - AV. Popiersie hetmana Stanisława Żółkiewskiego en trois-quarts w prawo, z odkrytą głową. W otoku napis:
STANISLAUS ZUŁKIEWSKI CANCEL. ET EXERC.DUX SUP.REG.POL.

RV. Sześciowierszowy napis:
OPPUGNANDO PRO / PATRIA SUCCUBUIT / SED POSTERITATI / VIVERE NON DESIIT / DEC: MDCXX./
S.M.S.

Stanisław Żółkiewski - świta Michała Sołtyka

Lang, Josef Nikolaus

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/2577/ML - AV. Popiersie Jana Zamoyskiego w profilu w lewo, z odkrytą głową, w zbroi. W otoku napis:
IOANNES ZAMOYSKI CANCEL:ET EXER.DUX SUP.REG.POL.

RV. Ośmiowierszowy napis:
BELLO / ET PACE SUPREMUS / DUORUM REGUM ELECTOR / ET DEFENSOR / LITERARUM ET ARTIUM / PROTECTOR / DEC.MDXCVIII / S.M.S.
Pomylona data śmierci hetmana.

Jan Zamoyski - świta Michała Sołtyka

Lang, Josef Nikolaus

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/2575/ML - AV. Popiersie Szymona Amadeusza Zug w profilu w prawo z odkrytą głową. W otoku napis rozdzielony na dole przez wizerunek:
SIMON AMADEUS ZUG ARCHITECTUS ELECT:SAX:
Sygnatura: I.P. HOLZHAEUSSER.F.

RV. Przekrój kościoła ewangelickiego w Warszawie, projektowanego przez Zuga. W otoku napis rozdzielony na górzez przez kompozycję:
DEDICATUM D.XXX. - DECEMB:MDCCLXXXI.
Na dole w odcinku:
INDUSTRIAE GRATUITAE / AUG:CONF: EVANGELICI / VARSAVIENSES.

Szymon Amadeusz Zug

Holzhaeusser, Jan Filip

1784

Muzeum Narodowe w Lublinie

N/2564/ML - AV. Popiersie Karola Wyrwicza w profilu w prawo, z odkrytą głową. W otoku napis rozdzielony na dole przez kompozycję:
CAROL:WYRWICZ RECTOR COL:NOB:WARS:SOC:IES:
Sygnatura: I.P.HOLZHAEUSSER.F.

RV. Siedmiowierszowy napis:
IUVENTUTIS / INSTITUTIONE / SCRIPTIS QUE / DE PATRIA ET LITTERIS / BENE MERENTI / STAN:AUG:REX / MDCCLXXII
Całość ujęta otokiem z perełek o dwóch wielkościach.

Karol Wyrwicz

Holzhaeusser, Jan Filip

1772

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 91 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd