treść serwisu

Monety europejskie i pozaeuropejskie Muzeum Narodowe w Szczecinie

W zbiorach MNS znajdują się zabytki pochodzące z niemal wszystkich państw Europy (z niektórych jak np. Czechy czy Węgry sięgające początków ich mennictwa) oraz wielu krajów pozaeuropejskich praktycznie ze wszystkich kontynentów, od wczesnego średniowiecza poprzez okres nowożytny i talarowy do czasów niemal współczesnych. O unikalności prezentowanego świadczy fakt, że większość monet średniowiecznych i monet z okresu talarowego pochodzi ze znalezisk z terenu Pomorza.

Obiekty

0
liang , tael - Ujęcie z przodu. Sztabka w kształcie łódki z chińskimi napisami na dolnej i górnej stronie. Awers: strona dolna. Pierwszy wiersz, napis: Dwa taele. Drugi wiersz po prawej stronie dużego ideogramu „Emisja”, napis: Dong Chang (nazwa banku lub firmy produkującej sztabki). Po lewej stronie ideogramu napis: czyste srebro . Trzeci wiersz, napis: „Niech pieniędzy i skarbów będzie pod dostatkiem”.

Tael, liang

Bank Dong Chang

1940 — 1949

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie rewersu. Moneta z promieniście ustawinonyni motywami heraldycznymi na rewersie. Nosi ślady gięcia i prostowania.

Nobel, naśladownictwo

1585 — 1587

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie rewersu. Moneta z napisami arabskimi w pięciu wierszach na rewersie. Uszkodzenie powierzchni przez zgryzienie.

Sultani, aułtyn

Selim II ibn Sulejman, sułtan turecki

1566

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie rewersu. Moneta z postacią Chrystusa na wprost na rewersie.

Talar

Gustaw I Waza, król szwedzki

1542

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie awersu. Moneta z półpostacią św. Lucjusza w zbroi i z regaliami w prawo na awersie.

2/3 talara

Balthasar Casutt

1690

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie rewersu. Moneta z popiersiem władcy w zbroi w prawo na awersie i monogramem w krzyż na rewersie.

Rubel

Piotr II Aleksiejewicz, car rosyjski

1728

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie rewersu. Moneta ma krzyż św. Andrzeja na rewersie.

Talar; patagon

Filip II Habsburg, król hiszpański, władca Niderlandów

1591

Muzeum Narodowe w Szczecinie

środek płatniczy, pieniądz, moneta - Ujęcie rewersu. Moneta z ukoronowaną tarczą herbową na rewersie.

Korona (4 marki)

Fryderyk III Oldenburski, król duński i norweski

1659

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 10 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd