treść serwisu

Non vedo perche... (I do not see why...) | Nie wiem dlaczego ....

Jest częścią kolekcji: Postawangarda i sztuka progresywna

Nota popularyzatorska

Fundamentem twórczości Tarshito jest wiara w potrzebę duchowości: „Każdy musi odkryć własną jedność. Sztuka jest mostem, drabiną, która prowadzi nas na wyższe poziomy samopoznania”.

Niccola Strippoli (1952– ), urodzony we Włoszech architekt, wszechstronny artysta i nauczyciel, imię Tarshito, które oznacza w sanskrycie pragnienie poznania wewnętrznego, otrzymał podczas swojej podróży do Indii (1979). Nadał mu je Bhagwan Shree Rajneesh, znany również jako Osho. Kontrowersyjny hinduski guru, przeciwnik jakichkolwiek religii czy systemów wiary, zalecał rozwijanie osobistej duchowości poprzez miłość, aktywną medytację, twórcze działanie, radość i świętowanie.

Jego słowa Tarshito przytacza w prezentowanej pracy: "Nie rozumiem dlaczego ma być tak wiele narodów, dlaczego na mapach geograficznych musi być tak dużo granic. Pamiętajmy zawsze: to tylko linie narysowane na kartce papieru. Nie ma ich nigdzie indziej ani na ziemi ani na niebie". W twórczości Tarshito rasy i granice znikają zastąpione przez jedną ideę, która łączy i brata narody, kultury i religie.

Obok przywołanego tekstu, mapy bez podziałów i granic, znajduje się tu również inny istotny, często wykorzystywany przez Tarshito element ikonograficzny. Waza, będąca symbolem początku życia, jego rozwoju, metaforą próżni i pełni obrazuje czym jest dla artysty sztuka: przyjmowaniem, wypełnianiem aż do kreatywnego przepełnienia, procesem nieustannego konceptualnego i emocjonalnego przekazu. Działalność Tarshito to otwarta na nowe wyzwania wędrówka, doświadczanie nowych mediów, technik twórczych, współpraca z innymi artystami, rzemieślnikami, naukowcami, przewodnikami duchowymi. Tworzy obrazy, rzeźby, ceramikę, grafikę, biżuterię, tapety, obiekty i instalacje. Sięga po dźwięki, zapachy, słowa. Wszystko to w celu osiągnięcia harmonii, dotarcia do odbiorców nie tylko poprzez mentalną interpretację, ale również interakcję i doznania zmysłowe.

Praca Nie rozumiem dlaczego… była eksponowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie podczas wystawy Tarshito. Sztuka dla nowej ludzkości (2009).

Marlena Chybowska-ButlerSygnatury i napisy:

  1. Napis: na części B; I DO NOT SEE W|HY THERE SHO|ULD BE SO MA|NY NATIONS,W|HY THERE HAV|E TO BE SO MA|NY BORDERS P|LOTTED ON GE|OGRAPHICAL|MAPS.LET'S AL|WAYS REMEMB|ER:THEY'RE J|UST LINES LA|ID DOWN ON A S|HEET OF PAPE|R.THEY HAVE N|OT BEEN LAID|DOWN ANYWHE|RE ELSE NEIT|HER ON THE EA|RTH NOR IN TH|E SKY.THEY HA|VE...    OSHO RAJNEESH
  2. Napis: na części A; NON VEDO PE|RCHE'VI DEB|BANO ESSER|E TANTE NAZ|IONI,PERCH|E'DEBBANO ESISTERE TANTI TRACCI|ATI SULLEC|ARTE GEOGR|AFICHE.RIC|ORDATE:ESI|STONO SOLO|SULLA CARTA|NON ESISTO|NO SULLA TE|RRA,NE'ESIS|TONO NEL CI|ELO.SONO ST|ATE INVENTA|TE DAGLI UO|MINI.IN REA|LTA...    OSHO RAJNEESH

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Tarshito (1952- )

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 168 cm, szerokość: 204 cm
element a: wysokość: 168 cm, szerokość: 102 cm
element b: wysokość: 168 cm, szerokość: 102 cm

Rodzaj obiektu

obraz, dyptyk

Technika

technika mieszana

Tworzywo / materiał

płótno, akryl, tusz, guma, drewno

Pochodzenie / sposób pozyskania

darowizna

Czas powstania / datowanie

2009

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Bari (Włochy)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/SWO/248/a-b

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd