treść serwisu

List do Tadeusza Perla

Nota popularyzatorska

List na papierze firmowym, z nadrukiem u góry, Zrzeszenia Przedstawicieli Handlowych i Komisantów, znanym z innych listów. Korespondencja dotyczy przedłużenia pobytu Tadeusza Perla we Francji (sprawa paszportu), kwestii rodzinnych oraz „Głosu Gospodarczego”, którego Leon Perl był redaktorem naczelnym i do którego pisywał Tadeusz.

W liście mowa również o Stanisławie Wohlu, zięciu Perlów, filmowcu, i jego projektach. Poruszany jest wątek filmu „Strachy” (szerzej na jej temat zob. uwagi w transkrypcjach listu MPOLIN-A50.1.22, por. m.in. listy MPOLIN-A.50.1.2, MPOLIN-A50.1.12, MPOLIN-A50.1.20 i in.), jak również o kolejnej adaptacji: bądź „Zazdrości i medycyny” Michała Choromańskiego, której projekt ostatecznie zarzucono – o czym pisze w liście MPOLIN-A50.1.52 Melania Perl – bądź już o „Nad Niemnem” w reżyserii Wandy Jakubowskiej. Ten ostatni film powstał, ale nie doszło do premiery, przewidzianej na początek września 1939, a w trakcie wojny wszystkie kopie filmu spłonęły, a jedna, specjalnie ukryta na Żoliborzu, nie została odnaleziona (zob. „Dwa debiuty oddzielone w czasie”. Z Wandą Jakubowską rozmawia Tadeusz Lubelski, w: „Debiuty polskiego kina”, red. M. Hendrykowski, Konin 1998).


Treść (pisownia i interpunkcja zmodernizowane):

Mój Drogi! W sprawie Twojego paszportu zabiega p.Fr. [zapewne Pesa Frydlender, mimo że zapis można odczytywać i jako „J. Fr.”; Frydlender w innych listach stanowiących część zespołu pisała również o sprawie paszportu, była w nią zaangażowana], na razie jednak jeszcze niczego konkretnego się nie dowiedziała, chyba tylko to, że musiały być zrobione wywiady i że odnośni urzędnicy są obecnie zawaleni pracą, co powoduje zwłokę w załatwieniu sprawy. Ja sam niestety w starostwie nie posiadam żadnych kontaktów, aby sprawę przyspieszyć. P[ani] Fr. Chce sprawę tę poruszyć bezpośrednio u starosty, a do tego chce mieć w ręku pełnomocnictwo dla jej patrona. Załączam więc druczki pełnomocnictwa do zwrotu po podpisaniu. Z numerem francuskim nie mam jeszcze odpowiedzi. Będę u attache w przyszłym tygodniu. Z ogłoszeniami jak będziesz miał sposobność stwierdzić z numeru lutowego – krucho. Moje możliwości się wyczerpały, a prezes Fr. po chorobie jakoś jeszcze nie przyszedł do siebie i nie wykazuje zwykłej mu energii i ruchliwości. W domu wszystko po staremu. Jadzia [z d. Perl] i Staś [Wohlowie] już wrócili. Jadzia się specjalnie nie poprawiła, nic w tym zresztą dziwnego, bo prawdopodobnie nie dosypiała z powodu dancingu. Staś ma wkrótce zacząć kręcenie nowego filmu. Na [„]Strachach[”] nie zrobili interesu, po tym przedsięwzięciu zostały długi, co oczywiście obciąża i Stasia. W związku z tym forsa nie śmierdzi, a zapracowany jest bardzo, bo jest nie tylko operatorem, lecz również Schachtem spółdzielni [nawiązanie do Hjalmara Schachta, ówczesnego szefa Banku Rzeszy? Wohl był jednym ze współzałożycieli Spółdzielni Autorów Filmowych - red.]. Pozwolenia dewizowe Gł. Gosp., jak Ci wiadomo, już ekspirowało. Wystąpię z nowym wnioskiem i mam nadzieję, że doznam przeszkód w możliwości wynagradzania jednego z filarów tego cennego czasopisma. W ogóle są teraz pewne trudności. Wiadomy mi jest fakt, że pewnej studentce w Paryżu odmówiono dewiz, pomimo przedstawienia zaświadczenia Konsulatu. Nie wiadomo, czy w tym wypadku nie miały wpływu czynniki pozagospodarcze. Dlaczego nie piszesz dla [„]Banku[”]?. Tu przecież możesz liczyć na poparcie. Drybiński [Maciej, redaktor tego pisma - dop. red.] ze swym kolegą opracowują obecnie kodeks pośrednictwa handlowego (całokształt przepisów), dają pracę bezpłatnie, my zaś wydamy.

[Dokończenie na lewym marginesie s. 1v:] Praca ta ma mieć objętość około 300 stronic druku. Uważamy, że wydawnictwo jest celowe, gdyż brak czegoś podobnego. – Pisz obszerniej o sobie, a w szczególności, jakie masz przed sobą perspektywy i zamiary. Serdeczne pozdrowienia i ucałowania

Leon

Pełnomocnictwo prześlij odwrotnie pocztą.


transkr. Ewa Małkowska-Bieniek, oprac. Przemysław Kaniecki


Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Perl, Leon (1880-1943?)

Rodzaj obiektu

korespondencja

Technika

rękopis, druk

Tworzywo / materiał

papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

darowizna

Czas powstania / datowanie

1939-03-04

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Warszawa (województwo mazowieckie)

Numer identyfikacyjny

MPOLIN-A50.1.42

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd