treść serwisu

Joel

grafika reprodukcyjna

Jest częścią kolekcji: Grafika włoska

Nota popularyzatorska

Kompozycja Tommasa Piroliego (1750–1824) według malowidła Michała Anioła (1475–1564) przedstawia proroka Joela, jako mężczyznę w wieku dojrzałym, siedzącego w niszy architektonicznej, opartego prawą ręką o górę pulpitu i rozwijającego zwój, z którego odczytuje proroctwo. Dwaj chłopcy stojący za jego plecami wydają się omawiać jego przepowiednie. Jeden czyta księgę, a drugi, trzymając swoją księgę zamkniętą, komentuje wskazując palcem na otwarty tekst. Joel pochodził z Judy i czynny był wśród Izraelitów na wygnaniu, na początku IV w. p.n.e. Interpretował plagi, które spadły na społeczność żydowską. Był prorokiem pokuty, wzywał do postu i modlitwy, zapowiadał Zesłanie Ducha Świętego.

Rycina pochodzi z albumu Le appresso dodici figure si vedono dipinte da Mic. Ang. Bonaroti nella volta della capella Sistina zawierającego reprodukcje 12 przedstawień proroków i sybill oraz dwie plansze z przedstawieniami przodków Chrystusa, według fresków Michała Anioła Buonarottiego na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej.

Tommaso Piroli, rytownik i rysownik, studiował w Rzymie, gdzie w 1766 otrzymał drugą nagrodę w klasie rzeźby podczas konkursu organizowanego przez Akademię Św. Łukasza, a także we Florencji. W latach 80. XIX w. udał się do Neapolu wspólnie z Carlem Labruzzim (1748–1817), malarzem i rzeźbiarzem, aby rysować zabytki odkryte na terenie wykopalisk w Herkulanum. Wówczas zawarł znajomość z dyplomatą i archeologiem Williamem Douglasem Hamiltonem (1730–1803), który polecił go rzeźbiarzowi i rysownikowi Johnowi Flaxmanowi (1755–1826). W 1806 wrócił do Rzymu i pracował głownie jako grafik reprodukcyjny. Współpracując z wydawnictwem Piranesi odbywał w latach 1804–1807 i 1810–1816 podróże do Paryża i Mediolanu. Ilustrował dzieła Homera, Ajschylosa, Sofoklesa, Hezjoda i Dantego, wykonywał reprodukcje antycznych reliefów oraz kompozycji dawnych mistrzów. Jego reprodukcje dzieł antycznych dokumentowanych in situ (na miejscu) do dziś stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat sztuki antycznej.

Ewa GwiazdowskaSygnatury i napisy:

Pieczęć;napis: na verso pośrodku; prostokątna lila, ołówek (przekreślony): M.P.Z. | Szczecin | Dział...| Nr...| 4402 

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

rytownik: Piroli, Tommaso (1752-1824)
autor pierwowzoru: Buonarotti, Michał Anioł (1475-1542)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 477 mm, szerokość: 352 mm
odcisk: wysokość: 380 mm, szerokość: 273 mm

Rodzaj obiektu

akwaforta (odbitka)

Technika

akwaforta

Tworzywo / materiał

papier czerpany żeberkowy z filigranem

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

1797 — 1805

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Rzym, Włochy

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/Graf/4002/8

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd