treść serwisu

Fotografia Diany Barlińskiej (Baruch) z listem do Józefa Marzyńskiego (Maybauma)

Nota popularyzatorska

Całopostaciowa fotografia portretowa kobiety w atelier, w czepcu i z książką[?] w ręce – przypominającej Dianę Barlińską (Baruch; matkę Haliny z Baruchów Mamelok), która jest autorką listu. To fotografia zapewne żartobliwa – kobieta, wolno sądzić, przebrała się; chyba nawiązuje do tego przebrania z fotografii dowcipna uwaga z końca listu: ,,Ja mam dużo lekcji, ale zacznę wymawiać, bo wieję stąd niedługo’’.

W treści wspominane nazwisko państwa Dobrzyńskich, którzy mieli przekazać (nadać?) paczkę; nie wiemy, kim były te osoby.

Zachowane dwa znaczki i dwie pieczątki pocztowe z datą 10.10.21 i nieco zamazanym, ale dość czytelnym miejscem wysłania listu: Inowrocław. Adresat określony został jako: ,,Dr Józef Maybaum | Marzyński | Łódź | Piotrkowska 175’’, to mąż Stefanii z d. Grossman (zob. fotografie z kolekcji z kolejnymi numerami); w adresie pojawia się drugie nazwisko, Marzyński, stosowane przez rodzinę, jak można sądzić, od przełomu drugiej i trzeciej dekady XX w. List datowany: ,,12/X.’’ (z dopiskiem – żartobliwym – ,,Gubernia Piotrkowska”), czyli zapewne z datą późniejszą niż nadania, bliższą dniu urodzin adresata: 15 października (zob. datę podaną na nagrobku rodziny Marzyńskich, dostęp 29.07.2021). Podpis: „Wasza D.” (stąd nie ulega wątpliwości, że to Diana Barlińska/Baruchowa, pismo tożsame ze znanym z listu na odwrocie fotografii z Tyrolu z prawdopodobnie r. 1908). 

Kolejne zdjęcia w kolekcji, do co najmniej MPOLIN-A25.1.95, to zdjęcia członków rodziny Marzyńskich/Maybaumów.

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Barlińska, Diana (1874-ca 1944?)
nieznany

Rodzaj obiektu

korespondencja, fotografia

Technika

pieczęć, druk, rękopis, fotografia czarno-biała

Tworzywo / materiał

papier, papier fotograficzny

Pochodzenie / sposób pozyskania

darowizna

Czas powstania / datowanie

1921

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Inowrocław (województwo kujawsko-pomorskie)

Numer identyfikacyjny

MPOLIN-A25.1.76

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd