treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
Fotografia czarnobiała (widok z lotu ptaka) przedstawiająca Wzgórze Zamkowe i jego okolice. Ujęcie od strony Wzgórza Staromiejskiego. W centralnej części zabudowania więzienia na zamku, z zabytkową Kaplicą Trójcy Świętej oraz donżonem. Przed gmachem, po lewej, budynek administracji więziennej (rozebrany w 1953 r.). U podnóża zamku dzielnica żydowska z zabudową ulic: Krawieckiej (Dom Modlitwy), Zamkowej, Jatecznej (Wielka Synagoga / Synagoga Maharszala), Nadstawnej, Ruskiej (cerkiew prawosławna), Czwartek oraz Lubartowskiej. Wzdłuż prawej krawędzi na zaciemnionym tle skrzydła samolotu napis białymi literami naniesiony na fotografię. Zdjęcie podklejone na tekturę.

Zamek Lubelski i okolice

nieznany

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok wzgórza zamkowego w Lublinie od str. pd.-zach. Bryła Zamku w głębi, nieco na prawo od osi. Na pierwszym planie szeroki pas łąki, u podnóża wzniesienia spietrzone zabudowania dzielnicy żydowskiej. Zamek w widoku od narożnika  przy styku zachodniego i południowego skrzydła. Elewacja zachodnia z centralnym ryzalitem. Kondygnację zdobi rząd zamkniętych ostrym łukiem wnęk, zwieńczenie w postaci fryzu i blankowania. W elewacji południowej bryła gotyckiej kaplicy zamkowej, ponad ścianą zachodnią widoczna górna partia baszty. Przedstawienie o charakterze swobodnego szkicu. Prowadzone miękkimi kreskami i przetartymi smugami w odcieniach szarości.

Zamek Lubelski

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Fotografia - fotokopia Zamku lubelskiego (z perspektywy ul. Podwale) z czasów okupacji, po likwidacji dzielnicy żydowskiej, wykonana ze zdjęcia oryginalnego, opatrzona pieczątką `Lublin, dnia 23 LIP 1944`.

Fotografia: Zamek lubelski

nieznany

1939–1944

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Wzgórza Zamkowego i dzielnicy żydowskiej od strony południowo-zachodniej przed 1895 r. Ujęcie ze skarpy Wzgórza Staromiejskiego. Z lewej strony widoczne ogrodzone drewnianym płotem zabudowania dawnego kościoła i klasztoru św. Wojciecha przy ul. Podwale. Na utwardzonym placu przed budynkami stoją ludzie. Za osobnym ogrodzeniem skład desek. Po prawej stronie rozległy zielony teren ze stogiem siana. Na drugim planie gęsta zabudowa dzielnicy żydowskiej, więzienie na zamku z widocznym szczytem kaplicy Św. Trójcy i otynkowaną basztą (donżonem). Przy północnej ścianie zamku widoczny fragment synagogi Maharszala. Na lewo, na Wzgórzu Czwartek kościół Św. Mikołaja. 

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). Przy górnej krawędzi napis informacyjny czarnym tuszem z odręcznym dopiskiem ołówkiem.

Zamek Lubelski

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok wzgórza zamkowego w Lublinie. Na pierwszym planie wzniesienie z sylwetkami 2 mężczyzn. W oddali płaszczyzna łąki, w głębi wzgórze zamkowe z pozostałościami południowego skrzydła oraz kaplicą św. Trójcy i basztą. Po prawej bryła kościoła i klasztoru pofranciszkańskiego. Formy określone delikatnym konturem, modelowane plamami błękitu w szerokiej gamie walorowej.

Zamek Lubelski

Urmowski, Leon

1814

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok wzgórza zamkowego w Lublinie. Na pierwszym planie wzniesienie z sylwetkami dwóch mężczyzn. W oddali płaszczyzna łąki, w głębi wzgórze zamkowe z pozostałościami południowego skrzydła oraz kaplicą św. Trójcy i basztą (donżonem). Po prawej bryła kościoła i klasztoru pofranciszkańskiego. Formy określone delikatnym konturem - z przewagą zieleni w szerokiej gamie walorowej.

Zamek Lubelski

Urmowski, Leon

1814

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok wzgórza zamkowego wraz z Zamkiem w Lublinie. Wzgórze z bryłą zamu zakomponowane w górnej części przedstawienia. Zamek w ujęciu od południowo-zachodniego narożnika. Elewacje rozczłonkowane ostrołukowymi wnękami, zwieńczone attyka z fryzem arkadowym i krenelażem. Na osiach skrzydeł ryzality. Ponad skrzydłami widoczne wyższe partie donżonu i późnorenesansowy szczyt kaplicy św. Trójcy. U dołu, po lewej detal architektoniczny z zamknietym półkoliście otworem. Rysunek szkicowy o oszczędnym modelunku.
pod górnym rys. napis oł.: Zamek w Lublinie 4-8-53r.

Zamek w Lublinie

Gerson, Wojciech

1853

Muzeum Narodowe w Lublinie

ML/H/3981 - Pocztówka barwna z widokiem na Zamek Lubelski od strony zabudowy dawnej dzielnicy żydowskiej (dzisiejszego pl. Zamkowego). Ujęcie w poziomie. Na pierwszym planie kamienice przy ulicy Szerokiej. W oddali na wzgórzu tynkowany na jasno front zamku, częściowo przysłonięty przez sąsiadujące z nim zabudowania. Po lewej budynek administracji więziennej. Na wzgórzu zamkowym kilka zielonych drzew, błękitne niebo z białymi obłokami. W l.g. rogu napis informacyjny czarnym drukiem. 
Na rewersie ślad podklejenia zadrukowaną kartką. Wzdłuż dolnej krawędzi pozostałość nadruku w kolorze brązowym z logo wydawcy.

Pocztówka - Lublin. Zamek królewski

Wydawnictwo „Sztuka”

1916

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/546/ML - Widok Zamku i ul. Kowalskiej w Lublinie. Na pierwszym planie widok ukazanej z góry ul. Kowalskiej, w głębi bryła Zamku od strony południowo-zachodniego narożnika oraz fragmenty baszty i kaplicy św. Trójcy. Wzdłuż ulicy sylwetki przechodniów i wóz konny. Przedstawienie szczegółowe, z precyzyjnie oddanymi detalami architektonicznymi. Utrzymane w tonacji szarości i beżu.

Zamek Królewski w Lublinie

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/807/ML - Widok Zamku Lubelskiego od strony elewacji południowej. Na pierwszym planie, u dołu otaczające wzgórze zamkowe zabudowania dzielnicy żydowskiej. Bryła zamku w głębi, zakomponowana z lewej strony. Elewacja z centralnym ryzalitem; boniowana, zakończona 
rzędem zakończonych ostrołucznie wnęk. Zwieńczona fryzem arkadkowym i blankowaniem.
Za ryzalitem widoczna górna partia okrągłej baszty, z prawej dach kaplicy Św.Trójcy. Przedstawienie o charakterze swobodnego szkicu, formy zaznaczone miękkimi, urywanymi kreskami i przetartymi smugami.

Zamek z dzielnicą żydowską

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 26 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd