treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
S/G/806/ML - Widok ul. Jezuickiej od strony ul. Bramowej. Po lewej perspektywiczny ciąg kamienic, dolne partie elewacji ucięte przy krawędzi. U dołu mały fragnment skręcającej 
w lewo ulicy ograniczonej po prawej parkanem. Za nim budynek dawnego kolegium jezuickiego. W głębi, zarysowana na białym tle nieba, górująca nad zabudowaniami sylwetka neogotyckiej Wieży Trynitarskiej. Na lewo fragment frontonu katedry i hełm południowej wieży. Przedstawienie o charakterze swobodnego szkicu, prowadzone miękką, urywaną kreską.
Światłocień wydobyty nielicznymi, przetartymi smugami.

Ulica Jezuicka w Lublinie

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Kościół Św. Wojciecha w Lublinie

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok otoczonej kamienicami ulicy w dzielnicy żydowskiej. W prześwicie w głębi piętrzące się zabudowania Starego Miasta z górującą nad nimi neogotycką Wieżą Trynitarską nieco na lewo od osi. Przy bocznych krawędziach zbiegające się perspektywicznie elewacje wysokich kamienic ze szkicowo zanaczonymi podziałami i detalami architektonicznymi. Na ulicy schematyczne sylwetki przechodniów. Przedstawienie o charakterze pospiesznego, swobodnego szkicu. Formy wydobyte miękką, urywaną kreską. Modelunek świaytłocieniowy tworzą przetarte smugi w odcieniach szarości.

Dzielnica żydowska w Lublinie

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok Bramy Grodzkiej. Budynek bramy w głębi, nieco na prawo od osi. W przyziemiu zamknięty półkoliście przejazd; w prześwicie fasady kamienic ul. Grodzkiej. Powyżej, na osi okienko zamknięte odcinkiem łuku, nad nim rząd trzech prostokątnych. Budowlę wieńczy trójkątny szczyt ucięty przy górnej krawędzi. Z lewej strony fragment jednokondygnacyjnej kamienicy zwieńczonej trójkątnym, ściętym poziomo szczytem. Wzdłuż prawej krawędzi narożnik kamienicy z balkonem wspartym na ozdobnej konsoli. Na brukowanej ulicy, przy przejeździe grupa postaci. Formy szkicowe, wydobyte miękką kreską. W partiach ścian przetarte smugi jasnego brązu. W otworach okiennych i dolnych częściach budynków wprowadzone plamy zieleni.

Brama Grodzka w Lublinie

Wyczółkowski, Leon

1918

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok spichlerza w Kazimierzu Dolnym w ujęciu od strony fasady. Spichlerz usytuowany w lewej części kompozycji, z półkoliście zamkniętym przejazdem w części przedbramia, nad którym usytuowane dwa łukowate, boniowane okna i częściowo zrujnowany szczyt. Fasada spichlerza zwieńczona ozdobnym szczytem ozdobionym sterczynami i spływami wolutowymi. W zwieńczeniu, w półkolistej płycinie, ujęta pilastrami scena Ukrzyżowania z dwiema postaciami po  obu stronach krzyża. Zwieńczeniee w formie zamkniętego łukiem naczółka. Po prawej szkic kolejnej, bliżej nieokreślonej, zrujnowanej budowli.

Spichlerz "Pod Bożą Męką" w Kazimierzu

Gerson, Wojciech

1853

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/817/ML - Fragment górnych partii ściany seminarium duchownego w Lublinie z medalionowym fryzem obiegającym budynek. Scena zakomponowana ukośnie. W prawym górnym rogu fragment gzymsu. U dołu prostokątne okno i część narożnej szkarpy. Fryz złożony z okrągłych i owalnych medalionów ułożonych naprzemiennie, obramionych wieńcami z liści. W medalionach przedstawienia mitycznych i pierwszych historycznych władców Polski oraz sceny alegoryczne symbolizujące poszczególne postacie. Przedstawienie prowadzone miękkimi, przetartymi smugami, sceny w medalionach ukazane szkicowo, trudne do identyfikacji.

Fryz na gmachu Seminarium Duchownego w Lublinie

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok wzgórza zamkowego w Lublinie od str. pd.-zach. Bryła Zamku w głębi, nieco na prawo od osi. Na pierwszym planie szeroki pas łąki, u podnóża wzniesienia spietrzone zabudowania dzielnicy żydowskiej. Zamek w widoku od narożnika  przy styku zachodniego i południowego skrzydła. Elewacja zachodnia z centralnym ryzalitem. Kondygnację zdobi rząd zamkniętych ostrym łukiem wnęk, zwieńczenie w postaci fryzu i blankowania. W elewacji południowej bryła gotyckiej kaplicy zamkowej, ponad ścianą zachodnią widoczna górna partia baszty. Przedstawienie o charakterze swobodnego szkicu. Prowadzone miękkimi kreskami i przetartymi smugami w odcieniach szarości.

Zamek Lubelski

Wyczółkowski, Leon

1918 — 1919

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 14 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd