treść serwisu

Terakoty znad Nigru Muzeum Narodowe w Szczecinie

Figurki terakotowe oraz ich fragmenty znad wewnętrznej Nigru w Mali zaliczane są w większości do stylu „Jenne” (inaczej „Nonake”) i przedstawiają wypalone w glinie stylizowane postaci ludzi i zwierząt (np. motyw węża). Cztery figurki mają ustalone datowanie (metodą termoluminescencji) i liczą sobie ponad 500 lat. Inne prawdopodobnie pochodzą też z tego czasu, kiedy dorzecze Nigru znajdowało się w granicach średniowiecznego państwa Mali. Geneza i przeznaczenie figurek są ciągle przedmiotem badań uczonych.

Obiekty

0
głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana, walcowata głowa postaci ludzkiej o ceglastym kolorze i kwadratowej twarzy. Usytuowano ją na długiej, masywnej szyi. Postać ma charakterystyczną brodę w formie ukośnych nacięć. Na twarzy wymodelowano duże, owalne oczy z zaznaczoną linią powiek; szeroki nos z nozdrzami w formie otworów oraz bardzo szerokie i wydatne usta. Uszy, w postaci owalnych otworów, zaznaczono na wysokości nosa. Na górze głowy widoczne duże wgłębienie. Figura pokryta sporą ilością ziemi.

Głowa

nieznany

około 1301 — 1989

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie w poziomie z góry; Gliniana głowa o ziemistym kolorze i łódkowatym kształcie z dwoma połączonymi twarzami zwróconymi ku górze. Twarze stykają się ze sobą czołami i nosami. Mają charakterystyczne szeroko otwarte usta; duże owalne oczy z zaznaczoną linią powiek (po jednym oku pozostało jedynie wgłębienie) oraz małe nosy z nozdrzami w formie okrągłych otworów. Twarze mają jedną parę uszu w postaci owalnych otworów, którą zaznaczono na wysokości połączonych nosów. Głowa została usytuowana na długiej, masywnej szyi. Zachowało się jedno ramię, na którym zaznaczono bliżej nieokreśloną ozdobę. W materiale użytym do produkcji rzeźby widoczne zgrubienia piasku oraz drobne kamienie.

Głowa

nieznany

około 1301 — 1989

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana, chropowata głowa o ziemistym kolorze i stożkowatym kształcie z dwoma trójkątnymi twarzami obróconymi do siebie tyłem. Na górze głowy widoczne wgłębienie. Twarze mają charakterystyczne szeroko otwarte usta, duże oczy o łódkowatym kształcie z zaznaczoną linią powiek oraz małe nosy z nozdrzami w formie okrągłych otworów. Uszy, w postaci podłużnych zgrubień z owalnymi otworami, wymodelowano na wysokości ust. W materiale użytym do produkcji rzeźby widoczne zgrubienia piasku oraz drobne kamienie.

Głowa

nieznany

około 1301 — 1989

Muzeum Narodowe w Szczecinie

figura - Ujęcie z przodu; Gliniana, walcowata rzeźba o beżowoceglastym kolorze, której końce uformowano w kształt litery C. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy ludzkiej: wypukłe i okrągłe oczy, które wyglądają jak kulki gliny; strzałkowy nos oraz wąskie i szerokie usta. Na czole oraz tułowiu postaci wykonano liczne wgłębienia, które tworzą wzór w formie zygzaka. Pogrubienie zaznaczone na głowie może przedstawiać fryzurę lub nakrycie głowy. Pod walcowatym tułowiem rzeźby, od strony wewnętrznej, wykonano okrągły otwór. Na powierzchni widoczne są przebarwienia, ubytki, przetarcia, rysy i mikropęknięcia.

Figura

nieznany

około 1480

Muzeum Narodowe w Szczecinie

figura - Ujęcie z góry z drugiej strony; Okrągła, chropowata, gliniana rzeźba o beżowoceglastym kolorze, w formie spiralnej, pogrubionej i połączonej linii - zawijasa. Figura swym kształtem przypomina muszlę ślimaka lub zwiniętego węża. Rzeźbę z zewnętrznej strony ozdobiono podłużnymi i owalnymi wgłębieniami. W części centralnej uzyskano owalną, pustą przestrzeń. Na powierzchni widoczne są rysy i mikropęknięcia.

Figura zoomorficzna

nieznany

około 1460

Muzeum Narodowe w Szczecinie

figura z wężami - Ujęcie z dołu; Mała, gliniana figurka o beżowo-ceglastym kolorze i walcowatym kształcie, który lekko zwęża się na wysokości okrągłego otworu widocznego po obu bokach. Figurka przypomina wazon (amforę), w jej części centralnej wiją się dwie postaci zoomorficzne, najprawdopodobniej są to wyobrażenia węży, które pokryto licznymi, okrągłymi wgłębieniami. Ozdobiono ją pionowymi liniami rozmieszczonymi równolegle co kilka milimetrów na całej długości rzeźby. Na górnej krawędzi figurki zauważalne ubytki. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia, pęknięcia oraz przetarcia.

Figura z wężami

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

figura - Ujęcie z boku z prawej; Malutka, gliniana figurka o ceglastym kolorze i owalnym kształcie. W jej górnej części pozostawiono okrągły otwór. Dolna część masywniejsza, wymodelowana w formie krętej, pogrubionej i połączonej linii - zawijasa. Całość ozdobiono okrągłymi wgłębieniami. Figurka swym kształtem przypomina zwiniętego węża. Na powierzchni widoczne są rysy i mikropęknięcia.

Figura

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa postaci zoomorficznej - Ujęcie z przodu; Malutka, gliniana główka o ceglastografitowym kolorze i jajowatym kształcie. Najprawdopodobniej przedstawia postać zoomorficzną (być może konia). Zaznaczono jej oczy w kształcie owalnych otworów oraz uniesiony ku górze pysk. Na powierzchni widoczne są rysy i mikropęknięcia.

Głowa postaci zoomorficznej

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Niewielka, owalna, gliniana głowa postaci o beżowo-ceglastym kolorze i okrągłej twarzy. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy: owalne, lekko wypukłe oczy z zaznaczoną linią powiek; masywny nos z nozdrzami w formie dwóch okrągłych otworów oraz szeroko otwarte usta. Postać ma charakterystyczne uszy w formie dwóch owalnych wgłębień, w których centralnie zaznaczono okrągłe otwory. Uszy wymodelowano na wysokości czoła. Głowę osadzono na masywnej szyi. Po lewej stronie twarzy widoczne dwa nacięcia, jedno na wysokości oka, natomiast drugie, dłuższe, zaczyna się od oka i zaokrągla w okolicy brody, tworząc podbródek. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia, przetarcia i przebarwienia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana głowa postaci ludzkiej o beżowoceglastym kolorze i prostokątnej twarzy. Na głowie postaci zaznaczono zgrubienie zakończone stożkiem, które ukazuje charakterystyczną fryzurę lub nakrycie głowy. Natomiast na policzkach wymodelowano gliniane, okrągłe kulki przypominające krosty. Rzeźbie zaznaczono rysy twarzy. Zachowały się: owalne i wąskie oczy; szeroki, lekko zdeformowany nos oraz ślad po ustach. Na powierzchni widoczne są liczne ubytki oraz rysy, mikropęknięcia, pęknięcia, przetarcia i przebarwienia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana głowa postaci ludzkiej o ceglastym kolorze i podłużnej twarzy. Zachowało się jedynie pół twarzy, na której zaznaczono charakterystyczne pionowe, poziome i ukośne nacięcia: na czole tworzą one wzór jodełkowy, na policzku są to dwie ukośne drabiki, między okiem a uchem dekoracja w formie ornamentu kostkowego. Rzeźbie zaznaczono rysy twarzy. Zachowały się: jedno wypukłe, owalne oko, które wygląda jakby było przymknięte; szeroki, lekko zdeformowany nos, część wypukłych ust, które wykonano w kształcie dziubka oraz lekko odpryśnięte ucho z zaznaczonym otworem. Na powierzchni widoczne są liczne rysy, mikropęknięcia, przetarcia oraz ubytki.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie ze skosu z lewej; Niewielka, jajowata, gliniana głowa postaci ludzkiej o ciemnobeżowym kolorze i podłużnej twarzy. Postaci zaznaczono następujące rysy twarzy: charakterystyczne, okrągłe, wypukłe oczy w postaci dwóch kulek gliny, które nacięto centralnie, trójkątny nos oraz ślad po ustach w postaci spiczastego zgrubienia. Uszy wymodelowano na wysokości nosa i oczu, są małe i zaokrąglone, w obu zaznaczono okrągłe otwory. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia, pęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Mała, okrągła, gliniana głowa postaci ludzkiej o beżowoceglastym kolorze i podłużnej twarzy. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy: duże, wypukłe o owalnym kształcie oczy, które w części centralnej nacięto; masywny nos w kolorze ziemistym, którego nozdrza zaznaczono w formie okrągłych otworów oraz duże, wypukłe usta z widocznymi ubytkami. Uszy wymodelowano na wysokości czoła. Lewe o trójkątnym kształcie, natomiast prawe, lekko ukruszone, w formie półkoli z okrągłym otworem. Twarz zakończono zaokrągloną, płaską i lekko pofalowaną brodą. Na powierzchni widoczne są przebarwienia, rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana głowa postaci ludzkiej o grafitowym kolorze i kwadratowej twarzy z mocno zaznaczoną żuchwą. Postać nie ma jednego ucha, został po nim tylko malutki, okrągły otwór. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy: duże, łódkowate oczy w kolorze grafitowoceglastym, którym zaznaczono linie dolnej i górnej powieki; wąski i mały nos oraz szerokie, wypukłe usta. Zachowane ucho w kształcie półkola wyrzeźbiono na wysokości oczu, zaznaczono mu niewielki otwór. Na powierzchni widoczne są przebarwienia, rysy, mikropęknięcia, przetarcia oraz śladu piasku.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie ze skosu z lewej; Gliniana głowa postaci ludzkiej o grafitowobeżowym kolorze i podłużnej twarzy. Postać od czubka głowy do wysokości nosa jest w kolorze grafitowym, natomiast jej usta oraz zaokrąglona broda są beżowe. Głowa ma charakterystyczne, duże uszy w kształcie półkoli, którym wewnątrz wykonano okrągłe otwory. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy: jedno oko wypukłe w kształcie glinianej kulki, drugie większe, owalne i płaskie; wąski i mały nos oraz szerokie, wypukłe usta z widocznymi ubytkami. Na powierzchni widoczne są liczne przebarwienia, rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana i owalna głowa postaci ludzkiej w kolorze żółtobeżowym. Na czubku głowy zaznaczono zgrubienie, które zachowało się w niewielkiej części. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy: duże, łódkowate oczy z zaznaczoną linią powiek; mały, wąski nos oraz uszy w kształcie podłużnych zgrubień. Przy obu uszach postaci wykonano charakterystyczne zdobienia w formie wypukłego ornamentu kostkowego. Głowa uszkodzona, twarz poniżej wysokości nosa nie zachowała się. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana i owalna głowa postaci ludzkiej w kolorze beżowo-ceglastym. Na czubku głowy znajduje się charakterystyczne zgrubienie, od którego odchodzi wzór w kształcie zygzaka. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy: szerokie, wąskie, owalne oczy, które ozdobiono licznymi ukośnymi nacięciami; mały, wąski nos oraz uszy w kształcie półkoli. Przy obu uszach postaci wykonano charakterystyczne zdobienia w formie wypukłego ornamentu kostkowego. Głowa uszkodzona, twarz poniżej wysokości nosa nie zachowała się. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana i okrągła głowa postaci ludzkiej w kolorze beżowoceglastym. Na czubku głowy nacięto charakterystyczny wzór jodełkowy. Rzeźbie zaznaczono następujące rysy twarzy: duże, wypukłe oczy w kształcie kulek z gliny w których zrobiono okrągłe otwory, masywny nos z zaznaczonymi nozdrzami oraz otwarte usta. Uszy w formie poszczerbionych półkoli wymodelowano na wysokości oczu, zaznaczono im duże okrągłe otwory. Tył głowy chropowaty. Na powierzchni widoczne są ciemne, grafitowe przebarwienia, rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Zadarta ku górze, gliniana głowa postaci ludzkiej o beżowoceglastym kolorze i kwadratowej twarzy, oparta na masywnej szyi. Głowa lekko przechylona na lewą stronę. Rzeźbie zaznaczono rysy twarzy: duże, wypukłe oczy w kształcie łódkowatym z wyraźnie zaznaczoną dolną i górną linią powiek, trójkątny nos bez otworów oraz uszy w kształcie półkoli z zaznaczonymi otworami w postaci malutkich, okrągłych dziurek. Po ustach pozostał jedynie ślad. Prawdopodobnie jest to rzeźba przedstawiająca mężczyznę. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia przetarcia i przebarwienia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z boku z lewej; Gliniana, walcowata rzeźba o beżowoceglastym kolorze, której końce uformowano w kształt odwróconej litery C. Rzeźbie zaznaczono rysy twarzy postaci ludzkiej: wypukłe, owalne oczy, strzałkowy nos oraz wydatne usta. Na czole oraz z lewej strony twarzy postaci wykonano liczne wgłębienia w formie ukośnych nacięć. Pogrubienie zaznaczone na głowie może przedstawiać fryzurę lub nakrycie głowy. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana głowa postaci ludzkiej o ceglastym kolorze i owalnej, podłużnej twarzy opartej na szyi, na której zachował się fragment zdobionego zygzakiem naszyjnika. Postać ozdobiono pionowymi, poziomymi oraz ukośnymi nacięciami, za pomocą których m.in. najprawdopodobniej zaznaczono nakrycie głowy. Dodatkowo rzeźbę udekorowano wzorem w formie ornamentu kostkowego widocznego na dolnej i górnej linii powiek oraz pomiędzy okiem a okrągłym otworem – uchem postaci. Głowie zaznaczono następujące rysy twarzy: duże, owalne i wypukłe oczy oraz wyrazisty, szeroki u nasady nos. Zauważalny jest również ślad po ustach. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1975

Muzeum Narodowe w Szczecinie

głowa - Ujęcie z przodu; Gliniana głowa postaci ludzkiej o ceglastym kolorze i prostokątnej twarzy, która opiera się na masywnej szyi. Zachowało się lewe ramię, na którym wymodelowano charakterystyczną ozdobę w kształcie koła, od którego odchodzą promienie. Figurce zaznaczono rysy twarzy: wydatne, rozchylone usta, szeroki nos o okrągłych nozdrzach oraz wypukłe, okrągłe oczy, które przypominają dwie kulki gliny. Na głowie postaci zaznaczono dwa okrągłe zgrubienia (guzki), które prawdopodobnie przedstawiają fryzurę lub nakrycie głowy. Na powierzchni widoczne są rysy, mikropęknięcia oraz przetarcia.

Głowa

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

figura - Ujęcie z przodu; Gliniana, walcowata rzeźba w kolorze beżowo-grafitowo-ceglastym. Rzeźbie zaznaczono trójkątną twarz oraz rysy postaci ludzkiej. Całość ozdobiono licznymi poziomymi, pionowymi oraz ukośnymi nacięciami, które na wysokości głowy swym wyglądem przypominają koronę. Postaci zaznaczono prostokątne oczy, masywny, prostokątny nos oraz małe, prostokątne usta. Poniżej twarzy wgłębienie, tak najprawdopodobniej zaznaczono szyję postaci oraz naszyjnik z trójkątnym wisiorkiem. Na powierzchni widoczne są liczne rysy, mikropęknięcia, przetarcia oraz ubytki.

Figura antropomorficzna

nieznany

około 1201 — 1985

Muzeum Narodowe w Szczecinie

figura - Ujęcie z przodu; Gliniana rzeźba postaci ludzkiej w kolorze beżowo-brązowo-ceglastym. Postać w pozycji siedzącej, mocno pochylona do przodu. Twarz oparto na prawej dłoni, która usytuowana została na prawym kolanie. Rzeźbie nie zachowały się w całości nogi (prawa poniżej kolana, lewa poniżej uda) oraz lewe przedramię i dłoń. Postaci zaznaczono bardzo wyraźną linię kręgosłupa.

Siedząca postać

nieznany

około 1925

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 24 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd