treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
N/1585/ML - AV. Bryła kościoła ewangelicko - augsburskiego w Warszawie. W otoku napis rozdzielony na górze przez krzyż:
QUICUNQUE ORAVERIT  -  IN LOCO ISTO EXAUDI
Na dole w odcinku:
DIE.XXIIII.APRILIS / AD.MDCCLXXVII / SA.R.XIII
Sygnatura tutaj nieczytelna:
S.G.ZUGK INVENT.I.P.HOLZHAEUSSER F.

RV. Dziewięciowierszowy napis:
HAS AEDES / DEO T.O.M. SACRAS / COETUS VARSAVIENS: / AUGUST:CONFESSION: / EX CONSENSU / STANISL:AUG:REGIS / .ET REIPUBLICAE / STRUERE / COEPIT .

Budowa kościoła ewangelickiego

Holzhaeusser, Jan Filip

1777

Muzeum Narodowe w Lublinie

Plac Litewski i tak zwany Sobór od strony Krakowskiego Przedmieścia. Na pierwszym planie brukowana ulica z przechodniami i mijającymi się bryczkami. Stangreci w uniformach. Po prawej stronie, za szpalerem drzew widoczna kopuła cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na placu Litewskim. Obok drewniany parkan osłaniający niewidoczny zza zieleni pomnik Unii Lubelskiej. W lewym dolnym rogu fragment chodnika, słup ogłoszeniowy i stojąca latarnia gazowa z oszklonym kloszem. W tle cień rzucany na ulicę przez dachy budynków. W oddali po prawej stronie kamienice Krakowskiego Przedmieścia. W partii nieba linie kabli.

Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. W l. g. rogu plama granatowego tuszu.

Plac Litewski i Sobór

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Teka Lwów: Cerkiew św. Jura

Dobrowolski, Odo

1915

Muzeum Narodowe w Lublinie

Teka Lwów: Kościół OO. Bernardynów

Dobrowolski, Odo

1915

Muzeum Narodowe w Lublinie

Teka Lwów: Wołoska Cerkiew

Dobrowolski, Odo

1915

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok kościoła pobernardyńskiego pw. św. Pawła od strony ulicy Dolnej Marii Panny. Przed świątynią rosną drzewa. Po prawej stronie wzdłuż ulicy grupa ludzi stojących lub siedzących na ławkach. Plac kościelny ogrodzony drewnianym ogrodzeniem. Zza drzew widoczna północna ściana nawy środkowej i fragment głównej fasady kościoła. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W dolnej części nazwisko autora fotografii.
Na rewersie wzdłuż górnej krawędzi odręczna informacja ołówkiem.

Kościół Bernardynów

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok na kościół pomisjonarski pw. Przemienienia Pańskiego. Ujęcie od strony dawnej ulicy Zamojskiej (na odcinku dzisiejszej ul. Kardynała Wyszyńskiego). Widoczny obsadzony drzewami fragment ulicy, na której znajduje się kilku przechodniów. Wzdłuż biegnie gładko otynkowane neogotyckie ogrodzenie z powtarzającym się motywem ostrego łuku i krenelaża między słupkami. Za ogrodzeniem drzewa i południowo-zachodnia strona świątyni zbudowanej w formie krzyża. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym o motywach geometryczno-roślinnych. W dolnej części nazwisko autora. Na rewersie wzdłuż górnej krawędzi napis informacyjny ołówkiem.

Kościół Misjonarzy

Dagajew, T. M.

1890 — 1910

Muzeum Narodowe w Lublinie

Widok zachodniej fasady kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej (tzw. pobrygidkowskiego lub powizytkowskiego) przy ul. Narutowicza (dawniej Namiestnikowskiej). Na pierwszym planie brukowana ulica, częściowo zacieniona. Widać stojącego na niej mężczyznę. Po lewej stronie narożnik ceglanej kamienicy i postać w cieniu. Fasada kościoła przysłonięta drzewem. Czworokątna wieża zwieńczona kopułą oraz trójkątny szczyt widoczne od ulicy. Po obu stronach świątyni za ogrodzeniem drzewa. W głębi wieża Bramy Krakowskiej. 
Fotografia sepiowana, naklejona na tekturę, otoczona ozdobną ramką w kolorze złotym w formie przecinających się na rogach listew. W l. d. rogu nazwisko autora fotografii, w p. d. nazwa miasta. Na rewersie odbitki pieczęci tuszowych Muzeum Nałęczowskiego (okrągła, w kolorze fioletowym) oraz Biblioteki Nałęczowskiej (podłużna, w kolorze fioletowym). Wzdłuż górnej krawędzi odręczny napis czarnym tuszem.

Kościół Powizytkowski

Stepanow

1890 — 1900

Muzeum Narodowe w Lublinie

Znaleziono 23 obiektów

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd